Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Đăng Hiếu Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 12:37
2 Trần Đăng Hiếu Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 12:37
3 Ho Tran Nhat Thuy Thứ hai, Tháng 2 1, 2016 - 10:34
4 Ho Tran Nhat Thuy Thứ hai, Tháng 2 1, 2016 - 10:34
5 Hồ Văn Hòa Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 09:25
6 thao minh Thứ năm, Tháng 6 16, 2016 - 23:04
7 thao minh Thứ năm, Tháng 6 16, 2016 - 23:05
8 Ngo Chien Thứ năm, Tháng 8 18, 2016 - 14:55
9 Tran Van Tran Thứ bảy, Tháng 9 3, 2016 - 15:17
10 T QT Chủ nhật, Tháng 10 2, 2016 - 21:32

Trang

Mẫu slide powerpoint đẹp 2016 - 5

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 333
35
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 30 | Loại file: PPT
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  Ikidoc.com
  PowerTemplate
  Ikidoc.com
  PowerTemplate
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  Contents
  Add Your Text in here
  Add Your Text in here
  Add Your Text in here
  Add Your Text in here
  Add Your Text in here
  Company
  L/O/G/O
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  [ Image information in product ]
  Image :www.photosclub.co.kr / CD_Global Business&communication(ImageStates)
  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.
  You may not extract the image for any other use.
  How do I incorporate my logo to a
  slide that will apply to all the other
  slides?
  On the [View] menu, point to [Master], and then
  click [Slide Master] or [Notes Master]. Change
  images to the one you like, then it will apply to all
  the other slides.
  Introduction

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016 , 10:28

Mô tả tài liệu:

Mẫu slide powerpoint đẹp 2016 - 5

www.trungtamtinhoc.edu.vnIkidoc.comPowerTemplateIkidoc.comPowerTemplate

Tin mới nhất

Trang