Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen ha thanh Thứ sáu, Tháng 3 11, 2016 - 01:28
2 Cuong Vu Hung Thứ tư, Tháng 7 27, 2016 - 17:35
3 Tran Tu Thứ bảy, Tháng 11 5, 2016 - 19:55
4 Nguyễn Nhật Trường Thứ bảy, Tháng 9 30, 2017 - 11:05
5 Bao Nguyen Duc Thứ năm, Tháng 3 29, 2018 - 23:48
6 Bao Nguyen Duc Thứ năm, Tháng 3 29, 2018 - 23:48
7 Lý Đức Thứ hai, Tháng 6 18, 2018 - 21:34

Mẫu slide powerpoint đẹp 2016 - 3

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 74
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 30 | Loại file: PPT
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
  ThemeGallery PowerTemplate
  LOGO
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  Diagram
  4
  Add your text in here
  1
  2
  3
  5
  Add your text in here
  Add your text in here
  Add your text in here
  Add your text in here
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  Company Logo
  Hot Tip
  How do I incorporate my logo to a
  slide that will apply to all the
  other slides?
  On the [View] menu, point to [Master], and
  then click [Slide Master] or [Notes Master].
  Change images to the one you like, then it
  will apply to all the other slides.
  [ Image information in product ]
  Image : www.photosclub.co.kr
  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.
  You may not extract the image for any other use.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016 , 10:27

Mô tả tài liệu:

Mẫu slide powerpoint đẹp 2016 - 3

www.trungtamtinhoc.edu.vnhttp://ikidoc.com/mau-slide-template.htmlThemeGallery PowerTemplateLOGO

Tin mới nhất

Trang