Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Đăng Hiếu Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 12:21
2 Trần Đăng Hiếu Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 12:21
3 nguyen thanh an Thứ tư, Tháng 1 6, 2016 - 18:27
4 nguyen thanh an Thứ tư, Tháng 1 6, 2016 - 18:28
5 nguyen thanh an Thứ tư, Tháng 1 6, 2016 - 18:28
6 Hoang Diem Thứ bảy, Tháng 1 16, 2016 - 20:47
7 Ho Tran Nhat Thuy Thứ hai, Tháng 2 1, 2016 - 10:30
8 Ho Tran Nhat Thuy Thứ hai, Tháng 2 1, 2016 - 10:30
9 Nguyễn Hoàng Linh Thứ bảy, Tháng 2 13, 2016 - 15:40
10 Nguyễn Hoàng Linh Thứ bảy, Tháng 2 13, 2016 - 15:40

Trang

Mẫu slide powerpoint đẹp 2016 - 15

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 831
82
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 20 | Loại file: PPT
 • L/O/G/O
  www.themegallery.com
  www.trungtamtinhoc.edu.vn
  PowerTemplate
  Slide powerpoint đ p 2016
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  Click to add title in here
  Click to add title in here
  Click to add title in here
  Click to add title in here
  ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall
  developed by Guild Design Inc.
  4
  1
  2
  3
  Contents
 • www.trungtamtinhoc.edu.vn
  How do I incorporate my logo to a
  slide that will apply to all the other
  slides?
  giáo án đi n t
  [ Image information in product ]
  Image : www.themegallery.com
  Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only.
  You may not extract the image for any other use.
  Hot Tip

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2016 , 11:08

Mô tả tài liệu:

Mẫu slide powerpoint đẹp 2016 - 15

L/O/G/Owww.themegallery.comwww.trungtamtinhoc.edu.vnPowerTemplateSlide powerpoint đ pẹ 2016

Tin mới nhất

Trang