Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lã hường Chủ nhật, Tháng 11 15, 2015 - 19:37
2 lã hường Chủ nhật, Tháng 11 15, 2015 - 19:37
3 Lee Hae Yoo Chủ nhật, Tháng 11 15, 2015 - 22:47
4 Lee Hae Yoo Chủ nhật, Tháng 11 15, 2015 - 22:47
5 trương thị nhi Thứ hai, Tháng 11 16, 2015 - 12:25
6 trương thị nhi Thứ hai, Tháng 11 16, 2015 - 12:25
7 trương thị nhi Thứ hai, Tháng 11 16, 2015 - 12:26
8 trương thị nhi Thứ hai, Tháng 11 16, 2015 - 12:26
9 nguyen vu bao Thứ sáu, Tháng 12 11, 2015 - 15:08
10 nguyen vu bao Thứ sáu, Tháng 12 11, 2015 - 15:08

Trang

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 23

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 790
38
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: PPT
 • GIỚI THIỆU
  M c N c m u PowerPoint th đ c ng v i nhi u m c đích và trên m i ướ ượ
  lĩnh v c. M u đ c thi t k đ c đáo d a trên ý t ng c a nh ng nét v và nh ng ượ ế ế ưở
  v t s n b ng m c n c trên gi y v . M u kh c h a m t cách rõ nét nh t t ng nét ơ ướ
  m c, t ng v t s n, th m chí t ng v t m c lem lu c t ng gi t m c li ti b n ơ ế
  tóe ra xung quanh. Hình nh r t chân th c c a m c n c đ m b o giúp b n ướ
  khi n ng i xem không r i m t kh i slide c a b n mang l i hi u qu thuy t ế ườ ế
  trình cao.
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html