Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trịnh Thị Đào Thứ bảy, Tháng 12 26, 2015 - 04:47
2 Phan Ngọc Anh Thứ tư, Tháng 11 23, 2016 - 23:55
3 Phan Ngọc Anh Thứ tư, Tháng 11 23, 2016 - 23:55

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 21

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 188
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: PPT
 • Tiêu đ
  K t N iế 3D m u PowerPoint th đ c s d ng v i nhi u m c đích khác ượ
  nhau. M u này ch y u giúp b n trình bày, minh h a nh ng n i dung v c s ế
  v t, hi n t ng tính ch t ghép n i, l p ráp, ăn kh p v i nhau. Đ c bi t, m u ượ
  đ c thi t k theo phong cách 3D, làm cho v n đ c n trình bày đ c đ t trong ượ ế ế ượ
  ph i c nh đa chi u, khi n ng i xem c a b n cái nhìn nhi u khía c nh ế ườ
  nhanh lĩnh h i. M i b n s d ng b n dùng th này đ th y đ c s kỳ di u đó! ượ
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
 • Tiêu đ
  N i dung 1
  N i dung 2
  N i dung 3
  N i dung 4
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
 • Tiêu đ
  N i dung 1
  N i dung 2
  N i dung 3
  N i dung 4
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2015 , 16:47

Mô tả tài liệu:

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 21

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 21

Tin mới nhất

Trang