Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trịnh Thị Đào Thứ bảy, Tháng 12 26, 2015 - 04:47
2 Pisces Vi Thứ tư, Tháng 1 27, 2016 - 12:57
3 Pisces Vi Thứ tư, Tháng 1 27, 2016 - 12:57
4 Pisces Vi Thứ tư, Tháng 1 27, 2016 - 12:57
5 Pisces Vi Thứ tư, Tháng 1 27, 2016 - 12:57
6 Sunny Soso Thứ hai, Tháng 10 31, 2016 - 20:53
7 Sunny Soso Thứ hai, Tháng 10 31, 2016 - 20:53
8 Sunny Soso Thứ hai, Tháng 10 31, 2016 - 20:53
9 Phan Ngọc Anh Thứ ba, Tháng 11 22, 2016 - 23:55
10 Phan Ngọc Anh Thứ ba, Tháng 11 22, 2016 - 23:56

Trang

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 20

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 155
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: PPT
 • GI I THI U
  Hình Chữ Nhật m u PowerPoint th đ c s d ng đ trình bày ượ
  di n đ t v m i lĩnh v c trong t nhiên h i. B n th s d ng m u
  này m t cách d dàng, linh ho t mang l i hi u qu cao cho bài thuy t ế
  trình c a b n. http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
 • TIÊU Đ
  Thêm n i dung
  c a b n
  Thêm n i dung
  c a b n
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html
 • TIÊU Đ
  N i dung 2
  Chú thích
  Chú thích
  Chú thích
  http://ikidoc.com/mau-slide-template.html

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2015 , 16:47

Mô tả tài liệu:

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 20

Mẫu slide powerpoint đẹp 2015 - 2016 mẫu 20

Tin mới nhất

Trang