Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hồng Hạnh Lê Thị Thứ sáu, Tháng 8 11, 2017 - 23:19
2 Son Hai Htb Chủ nhật, Tháng 3 25, 2018 - 09:21
3 luong luc Thứ hai, Tháng 10 8, 2018 - 07:35
4 luong luc Thứ hai, Tháng 10 8, 2018 - 09:46

Mẫu giấy đi đường cho giáo viên

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 912
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 1 | Loại file: DOC
 • S GD-ĐT TH A THIÊN HU C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  S : ………/GĐĐ-TTDV&CGCN
  GI Y ĐI Đ NG ƯỜ
  C p cho: .........................................................................................................................
  Ch c v : .........................................................................................................................
  Đ c c đi công tác t i: ượ ................................................................................................
  Lý do: ..............................................................................................................................
  T ngày …… tháng …… năm ……... đ n ngày …… tháng …… năm ế ..............
  Theo văn b n s : …………………, ngày …… tháng …… năm ………, c a ..............
  .........................................................................................................................................
  ………………., ngày ……. tháng ……. năm ……..
  HI U TR NG ƯỞ
  N i đi và n i đ nơ ơ ế Ngày
  Ph ng ti nươ
  s d ng
  S ngày
  công tác
  Ch ng nh n c a c quan n i ơ ơ
  công tác (Ký tên, đóng d u)
  N i đi ơ .......................
  N i đ n ơ ế ....................
  …/…/……
  …/…/……
  …………….
  …………….
  ……….
  ……….
  ……………………………….
  ……………………………….
  N i đi ơ .......................
  N i đ n ơ ế ....................
  …/…/……
  …/…/……
  …………….
  …………….
  ……….
  ……….
  ……………………………….
  ……………………………….
  - Vé ng i: ườ ..........vé x ......................... đ = ....................... đ ng.
  - Vé c c: ướ ..........vé x ......................... đ = ....................... đ ng.
  - Ph phí l y vé b ng đi n tho i : ........................................vé x .......................... đ =
  đ ng.
  - Phòng ngh : ..........vé x ......................... đ = ....................... đ ng.
  1. Ph c p đi đ ng: ườ .........................................................đ ng.
  2. Ph c p l u trú: ư ............................................................đ ng.
  T ng c ng ngày công tác: ..................................................đ ng.
  Ngày ……. tháng ……. năm ………
  Duy t Duy t
  Th i gian l u trú đ c h ng ư ượ ưở S ti n đ c thanh toán ượ
  ph c p: …………….. ngày là: ................................ đ ng.
  Ng i đi công tác ườ Ph trách k toán ế HI U TR NG ƯỞ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2017 , 12:23

Mô tả tài liệu:

Mẫu giấy đi đường cho giáo viên

S GD-ĐT TH A THIÊN HU Ở Ừ Ế C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạS : ………/GĐĐ-TTDV&CGCNốGI Y ĐI Đ NGẤ ƯỜC p cho: ấ .........................................................................................................................Ch c v : ứ ụ .........................................................................................................................Đ c c đi công tác t i: ượ ử ạ ................................................................................................Lý do: ..............................................................................................................................T ngày …… tháng …… năm ……... đ n ngày …… tháng …… năm ừ ế ..............Theo văn b n s : …………………, ngày …… tháng …… năm ………, c a ả ố ủ .......................................................................................................................................................………………., ngày ……. tháng ……. năm ……..HI U TR NGỆ ƯỞN i đi và n i đ nơ ơ ế NgàyPh ng ti nươ ệs d ngử ụS ngàyốcông tácCh ng nh n c a c quan n iứ ậ ủ ơ ơcông tác (Ký tên, đóng d u)ấN i đi ơ .......................N i đ n ơ ế ....................…/…/………/…/………………….…………….……….……….……………………………….……………………………….N i đi ơ .......................N i đ n ơ ế ....................…/…/………/…/………………….…………….……….……….……………………………….……………………………….- Vé ng i: ườ ..........vé x ......................... đ = ....................... đ ng.ồ- Vé c c: ướ ..........vé x ......................... đ = ....................... đ ng.ồ- Ph phí l y vé b ng đi n tho iụ ấ ằ ệ ạ : ........................................vé x .......................... đ = đ ng.ồ- Phòng ngh : ỉ ..........vé x ......................... đ = ....................... đ ng.ồ1. Ph c p đi đ ng: ụ ấ ườ .........................................................đ ng.ồ2. Ph c p l u trú: ụ ấ ư ............................................................đ ng.ồT ng c ng ngày công tác: ổ ộ ..................................................đ ng.ồNgày ……. tháng ……. năm ………Duy t ệ Duy t ệTh i gian l u trú đ c h ngờ ư ượ ưở S ti n đ c thanh toán ố ề ượph c p: …………….. ngàyụ ấ là: ................................ đ ng.ồNg i đi công tác ườ Ph trách k toánụ ế HI U TR NGỆ ƯỞ

Tin mới nhất

Trang