Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Mẫu đề thi cuối kì môn toán Lớp 2 chọn lọc

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 56
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • TR NG TH&THCS LÂM XUYÊNƯỜ
  Th …….. ngày …. tháng ….
  năm 2012
  KI M TRA Đ NH KÌ CU I H C KÌ II
  Môn : Toán (35 phút)
  H và tên :. ..........................................................................L p : 2… .
  Đi m L i phê c a giáo viên
  Đ bài:
  Bài 1: S li n sau c a s 499 là:
  A. 497 B. 498 C. 500
  Bài 2: Đi n d u
  > 457 …….. 467 650………650
  < 299……... 399 401……... 397
  =
  Bài 3: Giá tr c a bi u th c 20 : 2 – 5 là:
  A. 7 B. 4 C. 5
  Bài 4: Giá tr c a trong bi u th c 3 = 12 là:
  A. 6 B. 4 C. 5
  Bài 5: Đ t tính r i tính
  738 + 241 846 – 734
  …………. ………….
  ………….. …………..
  …………… …………..
  48 + 37 92 – 19
  ……….. …………
  ……….. …………
  ………… …………
  xx
  1
 • Bài 6: Đi n s thích h p vào ch ch m
  1m = …....dm 100cm = ……..m
  1m =…….cm 10dm = ………m
  Bài 7: S hình t giác trong hình bên là:
  A. 1 B. 3 C. 4
  Bµi 8: TÝnh chu vi h×nh tam gi¸c ABC biÕt ®é dµi c¸c c¹nh lµ:
  AB = 20cm.
  BC = 30 cm.
  CA = 40cm
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  Bài 9: Đ i m t tr ng đ c 350 cây, đ i hai tr ng đ c nhi u h n đ i m t 120 cây. ượ ượ ơ
  H i đ i hai tr ng đ c bao nhiêu cây ? ượ
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 16:53

Mô tả tài liệu:

Mẫu đề thi cuối kì môn toán Lớp 2 chọn lọc

Mẫu đề thi cuối kì môn toán Lớp 2 - Haqy - Chọn lọc, hay cho các giáo viên lớp 2 tham khảo

Tin mới nhất

Trang