Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 14:00
2 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 14:01
3 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 14:01

Marketing Plan Final

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 46 | Loại file: PPT
 • Marketing Plan
  Marketing Plan
  
  
  
  
  Presenters: M. Azadi
  Presenters: M. Azadi
  M. Tabatabaei
  M. Tabatabaei
  Chapter 8
 • Objectives
  Objectives
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   !
   !
  "
  "
  
  
  
  
 • Marketing Planning
  Marketing Planning
  
  
  # !
  # !
  $
  !
  !
  #%
  #%
  
  
  $
  "#
  "#
  
  

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016 , 14:38

Mô tả tài liệu:

Marketing Plan Final

Marketing Plan Final

Tin mới nhất

Trang