Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đào Loan Thứ ba, Tháng 8 29, 2017 - 20:36
2 Đinh THị Kiều Dung Thứ tư, Tháng 3 28, 2018 - 16:18

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4,979
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • D N CH NG TRÌNH ƯƠ VĂN NGH KHAI GI NG NĂM
  H C 2016-2017
  I- VĂN NGH CHÀO M NG
  Kính th a các v đ i bi u khách quý, các b c ph huynhư
  cùng toàn th cán b , giáo viên, nhân viên các trong
  tr ng m m non Phú Th nh yêu quý!ườ
  L i đ u tiên cho phép tôi xin đ c g i t i quý v đ i bi u, ượ
  các b c ph huynh các l i kính chúc s c kh e l i
  chào trân tr ng nh t, chúc cho Ngày h i bé đ n tr ng” hôm ế ườ
  nay t ch c th t vui v và thành công!
  Kính th a các quý v , th i gian nh nhàng l t qua mau đãư ướ
  làm d u đi nh ng ti ng ve , xua tan đi cái n ng oi đ ế
  nh ng ch cho s d u dàng, mát m c a mùa thu.Mùa thu -ườ
  mùa c a nh ng c m tr th ,mùa c a năm h c m i đã b t ướ ơ ơ
  đ u..Và hòa chung trong không khí đó,hôm nay tr ng m m ườ
  non Phú Th nh t ng b ng ph n kh i t ch c “Ngày h i ư
  đ n tr ng” năm h c 2013-2014. Đ m đ u cho ngày h iế ườ
  hôm nay, xin kính m i các v đ i bi u khách quý, các b c ph
  huynh các th ng th c ch ng trình văn ngh chàoưở ươ
  m ng “ngày h i đ n tr ng” do trò tr ng m m non ế ườ ườ
  Phú Th nh th hi n.
  1- Kính th a quý v , Bác H ,v lãnh t đ i đã dành cư
  cu c đ i cho s nghi p v vang c a dân t c, c cu c đ i
  Ng i đã dành tình yêu th ng bao la cho t t c nhân loàiườ ươ
  nh t các cháu nh ..Đ bày t lòng bi t n h n đ n ế ơ ế
  Ng i,hôm nay các bé l p 5 tu i A2 s g i t ng Bác cùng toànườ
  th quý v bài múa “Bác H ng i cho em t t c ”. Xin quý v ườ
  dành m t tràng pháo tay đ c vũ cho các bé.
 • 2-Xin c m n ph n bi u di n r t hay c a các l p 5 ơ
  tu i a2. Th a quý v ,m i ngày đ n tr ng m t ngày vui, ư ế ườ
  ngay sau đây xin m i toàn th quý v các con cùng
  h ng lên sân kh u đ đón xem bài múa Ngày vui c a bé”ướ
  do các bé l p 5 tu i A1 trình bày.
  3- Kính th a các v đ i bi u khách quý,các b c ph huynhư
  cùng toàn th các bé.Đ n tr ng m m non Phú Th nh các ế ườ
  không ch đ c h c múa, h c hát còn h c thu c r t nhi u ượ
  bài th hay. M t trong nh ng bái th hay y bài d y”ơ ơ
  đ c th hi n b i các l p 4 tu i A2 . Xin m i toàn th quýượ
  v cùng th ng th c. ưở
  4- Xin c m n nh ng v n th ng nghĩnh đáng yêu t các ơ ơ
  l p 4 tu i a2, đ ti p n i ch ng trình xin toàn th quý v ế ươ
  các dành 1 tràng v tay đ chào đón nh ng chú ch con ế
  đáng yêu trong ti t m c dân h t s c vui nh n Chú chế ế ế
  con” do các bé hai l p 5 tu i bi u di n.
  5-T m chia tay v i nh ng chú ch con đáng yêu, xin m i ế
  quý v các g p g v i nh ng gái tây nguyên xinh đ p
  trong bài múa đ ng đ n tr ng” do trò l p 4 tu i A2ườ ế ườ
  trình bày.
  6-“ Chào năm h c m i v i bao b n hi n,m m non ngày
  h i c a bé đ n tr ng” đó là nh ng ca t t i vui nh l i reo ế ườ ươ ư
  vang c a các m i khi đ n l p, ngay sau đây s bài hát ế
  “ngày vui c a do các l p 4 tu i A2 trình bày, xin m i
  quý v và các bé cùng l ng nghe.
  8-Xin c m n ph n trình bày c a các l p 4 tu i a2. ơ
  Luôn t hào nh n th y trách nhi m c a mình, v i cùng
  m t c m tát c t ng lai các ướ ơ ươ các giáo c a
  tr ng m m non Phú Th nh ườ đã đ c g p nhau d i máiượ ướ
  tr ng thườ ân yêu này r i các cung chung tay chăm
 • sóc,giáo gi c các con b ng t t c t m lòng. .Ngày hôm nay hòa
  trong không khí t ng b ng ph n kh i đón chào năm h cư
  m i,các giáo xin đ c bày t nh ng c m xúc c a mình quaượ
  bài hát “Khúc ca ng i giáo viên nhân dân”ườ . Xin toàn th h i
  tr ng dành m t tràng v tay đ đ ng viên các cô giáo .ườ
  *Bài hát “Khúc ca ng i giáo viên nhân dân” đã k t thúcườ ế
  CT văn ngh chào m ng l khai gi ng c a tr ng m m non ườ
  Phú Th nh.Và ngay sau đây tôi xin trân tr ng kính m i Đinh
  Th Thanh Hoa phó Hi u tr ng nhà tr ng lên ti p t c đi u ưở ườ ế
  hành bu i l .Xin trân tr ng kính m i cô !

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2016 , 00:07

Mô tả tài liệu:

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017

Tin mới nhất

Trang