Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Làm thế nào để không đạp nhầm chân ga?

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Làm th nào đ không đ p nh m chân ga?ế
  Đ p nh m chân ga chân phanh th gây ra nh ng tai n n c c kỳ
  nghiêm tr ng, tuy nhiên l i đ p nh m chân ga chân phanh t nhi u
  ng i l i hay m c ph i. V y m th nào đ không đ p nh m chânườ ế
  ga? M i các b n theo dõi bài vi t sau đây đ tìm cách kh c ph c l i ế
  chân ga chân phanh khi lái xe ô tô nhé.
  Gi th n kinh luôn t nh táo luy n thói quen không đ chân quá lâu trên
  bàn đ p ga đ không gi t mình khi c n phanh g p.
  Đ p nh m chân ga ch đ đ c bàn tán nhi u trong c ng đ ng ng i ượ ườ
  s d ng ôtô không ch Vi t Nam trên toàn th gi i. do đ c ế ượ
  nhi u ng i t suy lu n do tài non, ch a kinh nghi m ho c khi th n ườ ư
  kinh không t nh táo do bu n ng , s d ng bia, r u, ch t kích thích. ượ
  Tuy nhiên, các tài x già và chuyên gia lái xe an toàn c a nhi u hãng xe h iế ơ
  l i ch đ ng ý m t n a v i ý ki n này. Tài x nguy c đ p nh m chân ế ế ơ
  ga r t cao khi không t nh táo, s d ng ch t kích thích nh ng tài già cũng ư
  v n kh năng đ p nh m chân ga nh tài tr . nghĩa, không ph i c ư
  nhi u kinh nghi m là không đ p nh m.
  Con s th ng th c t cho th y, Nh t trong 2009 6.700 v tai n n, ế
  37 ng i ch t h n 9.500 ng i b th ng đ c choliên quan t i l iườ ế ơ ườ ươ ượ
  nh n ga thay phanh khi lái xe. Con s này M còn cao h n, m i năm ơ
  kho ng 16.000 v , theo C c an toàn giao thông, theo Timescolonist.