Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ bảy, Tháng 9 24, 2016 - 12:02
2 C Vin Thứ bảy, Tháng 9 24, 2016 - 12:02
3 C Vin Thứ bảy, Tháng 9 24, 2016 - 12:02
4 Nguyen Anh Tuan Thứ sáu, Tháng 11 25, 2016 - 11:03
5 Nguyen Anh Tuan Thứ sáu, Tháng 11 25, 2016 - 11:03
6 Nguyen Anh Tuan Thứ sáu, Tháng 11 25, 2016 - 11:03

Kỷ thuật sấy thực phẩm

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 55 | Loại file: PDF
 • CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT SẤY THỰC PHẨM
  Các thông số cơ bản của không khí ẩm
  5.2
  Tĩnh học quá trình sấy
  5.3
  Khái niệm chung
  5.1
  Động học quá trình sấy
  5.4
  Thiết bị sấy
  5.5
 • 5.1 Khái niệm chung
  Sấy: là quá trình tách nước (ẩm) ra khỏi vật
  liệu bằng nhiệt.
  - Bức xạ
  - Dẫn nhiệt
  - Đối lưu nhiệt
  - Năng lượng điện trường cao tần
  Mục đích: giảm khối lượng của vật liệu,
  tăng độ bền và tăng thời gian bảo quản
  Quá trình sấy diễn ra gồm quá trình trao đổi
  nhiệt và quá trình trao đổi chất.
  Bản chất quá trình sấy là quá trình khuếch
  tán