Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Đặng Vi Thứ bảy, Tháng 6 27, 2015 - 07:15
2 Tran Thu Thứ năm, Tháng 9 3, 2015 - 12:29
3 Thúy Hiền Thứ ba, Tháng 9 29, 2015 - 16:33
4 Thúy Hiền Thứ ba, Tháng 9 29, 2015 - 16:33
5 Le Hai Thứ năm, Tháng 12 24, 2015 - 09:54
6 Le Hai Thứ năm, Tháng 12 24, 2015 - 09:54
7 Trung Duc Nguyen Thứ sáu, Tháng 1 22, 2016 - 07:44
8 thu ha Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 17:44
9 thu ha Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 17:44
10 Phung Tung Thứ hai, Tháng 5 23, 2016 - 01:46

Trang

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 603
32
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 50 | Loại file: PDF
 • B môn Phát trin k năng
  TRƯỜNG ĐẠI HC THY LI
  TRUNG TÂM ĐÀO TO NGOI NG
  B MÔN PHÁT TRIN K NĂNG
  BÀI GING TÓM TT
  MÔN HC: K NĂNG GIAO TIP VÀ LÀM VIC NHÓM
  (Tài liu lưu hành ni b)
  Hà Ni, tháng 9/2008
  Bài ging tóm tt môn hc: K năng giao tiếp và làm vic nhóm Tháng 9/2008
  1
 • B môn Phát trin k năng
  LI NÓI ĐẦU
  Nhm thc hin mc tiêu đào to trong Chiến lược Phát trin trường Đại hc Thu
  li, B môn Phát trin k năng được thành lp vào tháng 6/2007, đảm nhn ging dy các
  môn hc: K năng giao tiếp & làm vic nhóm, K năng tư duy phê phán.
  Để phc v cho vic ging dy và hc tp, B môn Phát trin k năng đ
  ã biên son
  và gii thiu cùng các bn sinh viên bài ging tóm tt môn hc K năng giao tiếp và làm
  vic nhóm. Bài ging cung cp cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn v giao tiếp và làm
  vic nhóm như: các khái nim v giao tiếp, k năng lng nghe, k năng nói, k năng
  thuyết trình và mt s k năng làm vic nhóm. Bài ging được viết tóm tt trong bn bài,
  giúp sinh viên bước đầu tiếp cn v
  i phương pháp hc theo tín ch: t hc, t nghiên cu,
  t làm bài tp và tho lun nhóm.
  Bài ging được biên son trong mt thi gian ngn nên không tránh khi còn có
  nhng hn chế, rt mong nhn được ý kiến đóng góp ca các thy cô giáo và các bn
  sinh viên quan tâm.
  Chúc các bn luôn hào hng trong hc tp và thành công trong cuc sng.
  Các đóng góp xin gi v:
  B môn Phát trin K năng – Phòng 103 nhà B1.
  Trung tâm Đào to Ngoi ng - Tr
  ường Đại hc Thy Li
  175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Ni
  ĐT : 04.8522982
  hoc hp thư:
  bmphattrienkynang@wru.edu.vn
  B môn Phát trin k năng
  TS. Đặng Tùng Hoa và các ging viên
  Bài ging tóm tt môn hc: K năng giao tiếp và làm vic nhóm Tháng 9/2008
  2
 • B môn Phát trin k năng
  Bài ging tóm tt môn hc: K năng giao tiếp và làm vic nhóm Tháng 9/2008
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2015 , 02:20

Mô tả tài liệu:

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo trong Chiến lược Phát triển trường Đại học Thuỷ lợi, Bộ môn Phát triển kỹ năng được thành lập vào tháng 6/2007, đảm nhận giảng dạy các môn học: Kỹ năng giao tiếp & làm việc nhóm, Kỹ năng tư duy phê phán. Để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, Bộ môn Phát triển kỹ năng đã biên soạn và giới thiệu cùng các bạn sinh viên bài giảng tóm tắt môn học Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giao tiếp và làm việc nhóm như: các khái niệm về giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình và một số kỹ năng làm việc nhóm. Bài giảng được viết tóm tắt trong bốn bài, giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với phương pháp học theo tín chỉ: tự học, tự nghiên cứu, tự làm bài tập và thảo luận nhóm. Bài giảng được biên soạn trong một thời gian ngắn nên không tránh khỏi còn có những hạn chế, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên quan tâm

Tin mới nhất

Trang