Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:32
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:32
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 50 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM THÀNH PH H CHÍ MINH
  KHÓA LUN TT NGHIP
  KHO SÁT NH HƯỞNG CA NAA VÀ GA
  3
  LÊN KH NĂNG
  SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIN CA CÂY DÂU TÂY
  Fragaria vesca L. TRNG THY CANH TRONG
  NHÀ KÍNH TI HUYN ĐỨC TRNG,
  TNH LÂM ĐỒNG
  H và tên sinh viên: LÊ TH MAI
  Ngành: NÔNG HC
  Niên khóa: 2005-2009
  Tháng 8 năm 2009
 • i
  KHO SÁT NH HƯỞNG CA NAA VÀ GA
  3
  LÊN KH NĂNG SINH
  TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIN CA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L.
  TRNG THY CANH TRONG NHÀ KÍNH TI
  HUYN ĐỨC TRNG, TNH LÂM ĐỒNG
  Tác gi
  LÊ TH MAI
  Khóa lun được đệ trình đề để đáp ng yêu cu cp bng k sư ngành
  Nông Hc
  Giáo viên hướng dn
  ThS. NGUYN NGC TRÌ
  Tháng 8 năm 2009
 • ii
  LI CM T
  Tôi xin chân thành cm t
  Ban Giám hiu Trường Đại hc Nông Lâm Thành ph H Chí Minh, Ban ch
  nhim Khoa Nông hc, cùng tt c quý thy cô đã truyn đạt kiến thc cho chúng tôi
  trong sut quá trình hc ti trường.
  Thy Nguyn Ngc Trì đã hết lòng hướng dn, giúp đỡ tôi trong sut thi gian
  thc tp tt nghip.
  Anh Võ Văn San, Võ Minh Viên, Võ Anh Ngc, Lê Tun Cường, Hoàng Nguyên
  Pháp và bn K’Hoa đã giúp đỡ chia s v
  i em sut quá trình thc tp.
  Con chân thành cm ơn cha, m cùng nhng người thân trong gia đình luôn to
  điu kin và động viên
  Tp. H Chí Minh, tháng 8 năm 2009
  Sinh viên thc hin
  Lê Th Mai

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015 , 15:46

Mô tả tài liệu:

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L. TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ KÍNH TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

Tin mới nhất

Trang