Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Tuyen Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 09:05
2 Tran Tuyen Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 09:05

Hướng dẫn cách đan len cơ bản nhất cho người mới bắt đầu

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • H ng d n cách đan len c b n nh t cho ng i m i b t đ uướ ơ ườ
  Nguyên li u c n chu n b :
  Cu n len (màu b t kỳ mà b n th y thích)
  1. Cách th t n t tr t ượ
  2. Cách g y mũi
  Đ u tiên b n ch a m t kho ng 15 - 20 cm len sau đó u n s i len thành
  m t vòng, l y tay lu n vào vòng len c m m t s i rút lên t o n t tr t. ượ
  Ch p hai đ u s i len l i v i nhau, lu n ngón cái và ngón tr vào gi a,
  ng a bàn tay lên r i dùng các ngón còn l i gi s i len.
 • Đâm que vào vòng len ngón cái t d i lên. Ti p t c kéo qua vòng len ướ ế
  ngón tr t trên xu ng r i quay tr l i lu n qua vòng len ngón cái. Rút
  ngón cái ra kh i vòng len r i kéo len đ si t ch t mũi v a r i vào que đan. ế
  B n l u ý đ ng th t ch t quá nhé! ư
  L p l i b c 2 cho đ n khi s mũi đ t đ c đ r ng v a ý. Chuy n que ướ ế ượ
  đan sang m t trái là ta đã đ c nh ng mũi g y đ u tiên. ượ
  3. Cách đan mũi xu ng
  Đâm que đan ph i vào mũi đ u tiên bên que đan trái, t trên xu ng. Vòng
  s i len dài qua đ u que đan ph i t d i lên. Dùng que đan ph i móc s i ướ
  len đó qua mũi đan đ u tiên bên que đan trái.
  - Ti p theo, dùng ngón tay đ y nh que đan ph i đ tu t mũi đan đ u tiên ế
  ra kh i que đan trái. V y là ta đã có mũi xu ng đ u tiên bên ph i.