Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:48
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:48
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:48
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:48
5 Khanh Phuong Thứ sáu, Tháng 5 12, 2017 - 12:38
6 Khanh Phuong Thứ sáu, Tháng 5 12, 2017 - 12:38

Hoàn thiện chiến lược Marketing du lịch nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 16
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 91 | Loại file: PDF

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016 , 09:17

Mô tả tài liệu:

Hoàn thiện chiến lược Marketing du lịch nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam

Hoàn thiện chiến lược Marketing du lịch nhằm thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam

Tin mới nhất

Trang