Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ tư, Tháng 3 2, 2016 - 21:18
2 le phuong giao Thứ hai, Tháng 3 14, 2016 - 23:16
3 le phuong giao Thứ hai, Tháng 3 14, 2016 - 23:16
4 Lâm Minh Chủ nhật, Tháng 3 27, 2016 - 11:09
5 Lâm Minh Chủ nhật, Tháng 3 27, 2016 - 11:09
6 Nguyen Anh Thứ tư, Tháng 3 30, 2016 - 10:31
7 Nguyen Anh Thứ tư, Tháng 3 30, 2016 - 10:31
8 Trần Tense Thứ ba, Tháng 4 5, 2016 - 22:23
9 Trần Tense Thứ ba, Tháng 4 5, 2016 - 22:24
10 Trần Ngọc Hà Thứ ba, Tháng 4 26, 2016 - 20:31

Trang

Hệ thống đảm bảo an ninh an toàn trong khách sạn

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,264
60
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • B môn: An ninh an toàn trong khách s n
  Danh sách nhóm
   
    
     
   
   
    
     
  !  "#$
  %    
  1
 • Các trang thi t b đ m b o an ninh an toàn trong khách s nế
  I .H th ng Camera ..............................................................................................................4
  1. Phân lo i camera quan sát theo k thu t hình nh ........................................................4
  2. Phân lo i Camera quan sát theo k thu t đ ng truy n ườ ................................................5
  3. Phân lo i Camera qua sát theo tính năng s d ng ........................................................7
  3.1. Camera quan sát d ng Dome (Camera áp tr n). .....................................................7
  3.2. Camera quan sát bí m t (camera ng y trang) .........................................................8
  3.3. Camera quan sát hình h p. ......................................................................................8
  3.4. Camera quan sát h ng ngo i ( IR Camera) .............................................................9
  3.5. Camera quan sát Day & Night (Camera ngày và đêm).............................................9
  3.6. Camera quan sát PTZ..............................................................................................9
  II. H th ng phòng cháy , ch a cháy ...............................................................................10
  1. Phòng cháy ch a cháy t đ ng .................................................................................10
  1.1. V phun n c t vách t ng ướ ườ ...............................................................................11
  1.2. FIRE HOSEREEL...............................................................................................11
  2. H th ng ch a cháy t đ ng Sprinkler ......................................................................12
  2.1. K t c u h th ng sprinklerế .................................................................................13
   Dry Pipe System (H Th ng Khô). .....................................................................14
   Preaction System (H Th ng Kích Ho t Tr c). ướ ................................................14
   Deluge System (H Th ng H ng Th y) .............................................................15
   Combined Dry Pipe-Preaction System (H Th ng K t H p H ng Th y-Kích Ho t ế
  Tr c)ướ 15
  3. Bình b t ch a cháy .......................................................................................................16
  3.1. C u t o ..................................................................................................................16
  3.2. Gi i thích ký hi u ghi trên v bình ..........................................................................16
  3.3. Tính năng tác d ng ...............................................................................................16
  3.4. Nguyên lý ch a cháy ..............................................................................................17
  3.5. Cách s d ng ......................................................................................................... 17
  2
 • 3.6. Cách ki m tra, b o qu n b o d ng ưỡ .....................................................................18
  4. M t vài l u ý t phòng cháy ch a cháy ư .......................................................................18
  4.1. L p chuông báo khói và ki m tra th ng xuyên ườ .....................................................18
  III.Các lo i bi n báo trong khách s n ..............................................................................19
  IV. An ninh an toàn trong phòng khách và h th ng thông tin v an ninh an toàn trong
  phòng khách.......................................................................................................................22
  1. An ninh an toàn trong phòng khách.............................................................................22
  2. H th ng thông tin v an ninh an toàn trong phòng khách ...........................................22
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2016 , 17:04

Mô tả tài liệu:

Hệ thống đảm bảo an ninh an toàn trong khách sạn

B môn: An ninh an toàn trong khách s nộ ạDanh sách nhóm                 !  "#$%    1

Tin mới nhất

Trang