Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 07:56
2 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 07:56
3 lâm my Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 20:45
4 Mai Thị Thành An Thứ ba, Tháng 10 4, 2016 - 11:58
5 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:32
6 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:07
7 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:19
8 Tran Chi Mai Thứ tư, Tháng 8 16, 2017 - 19:54
9 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 19:02
10 Nam Hoan Trần Thứ sáu, Tháng 10 20, 2017 - 20:18

Trang

Giáo án tuần 7 lớp 4 năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 445
11
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • Tu n 7
  Th hai ngày 3 tháng 10 năm 2016
  T p đ c:
  TRUNG THU Đ C L P
  I: M c tiêu:
  - Hi u n i dung: Tình th ng yêu các em nh c a anh chi n sĩ, m c c a ươ ế ơ ướ
  anh v t ng lai c a các em và c a đ t n c.(tr l i đ c các câu h i ươ ướ ượ
  SGK).
  - B c đ u bi t đ c di n c m đo n văn phù h p v i n i dung.ướ ế
  * KNS: Đ m nh n trách nhi m(xác đ nh nhi m v c a b n thân).
  - Giáo d c tình yêu các chú B đ i cho HS.
  II: Đ D DH
  - Tranh minh ho trong sgk.
  - Tranh nh v m t s thành t u kinh t XH c a n c ta nh ng năm g n ế ướ
  đây.
  III/ CÁC HO T Đ NG D Y- H C
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  :A : KTBC : Ch em tôi
  HS đ c bài Ch em tôi, tr l i các
  câu h i
  GV nh n xét ghi đi m HS
  B: Bài m i:
  1,Gi i thi u bài
  - Y/C HS quan sát tranh SGK/65.
  - HS xem tranh SGK.
  2,Luy n đ c
  Phân đo n:
  3 đo n.
  - Đo n 1: 5 dòng đ u
  - Đo n 2: T anh nhìn trăng cho
  đ n vui t i.ế ươ
  - Đo n 3: Ph n còn l i.
  - HS phát âm các t khó đ c :man
  mác, thân thi t, bát ngát. ế
  -. GV ghi t c n gi i nghĩa.
  - GV đ c di n c m
  3, Tìm hi u bài
  Trung thu t t c a thi u nhi. Vàoế ế
  đêm trăng trung thu, tr em trên kh p
  đ t n c cùng r c đèn, phá c . ướ ướ
  Đ ng gác trong đêm trăng trung thu
  đ c l p đ u tiên, anh chi n nghĩ ế
  - HS đ c
  + tr l i câu h i.
  - H c sinh quan sát.
  1em đ c toàn bài
  - Đ c n i ti p đo n ế
  c theo c p
  2 em đ c toàn bài
  Đ c đo n 1:
  - Nghĩ đ n các emế
  1
 • đ n ai ?ế
  Trăng trung thu đ c l p có gì đ p ?
  - Anh chi n t ng t ng đ tế ưở ượ
  n c trong đêm trăng t ng lai raướ ươ
  sao ?
  - V đ p đó khác so v i đêm
  Trung thu đ c l p?
  - Cu c s ng hi n nay nh ng
  gi ng v i mong c c a anh chi n ướ ế
  sĩ năm x a ?ư
  Em m c đ t n c ta mai sau sơ ướ ướ
  phát tri n nh th nào ? ư ế
  * KNS: Đ m nh n trách nhi m
  - Đ có đ c nh v y ngay t bây ượ ư
  gi chúng ta ph i làm gì?
  - Câu chuy n giúp em hi u đi u gì?
  - GVghi vào b ng.
  4, Đ c di n c m
  GV đính lên b ng đo n 2.
  GV đ c m u
  C. C ng c d n dò
  - Chu n b bài sau .
  - GV nh n xét ti t h c . ế
  -...v đ p c a đ t n c.... ướ
  -HS tr l i.
  -HS tr l i.
  -phát bi u
  -HS tr l i.
  HS tr l i
  - 2HS đ c. L p nh n xét cách đ c.
  - HS đ c thi.
  - HS đ c di n c m theo c p
  - - Vài HS thi đ c di n c m đo n
  thích nh t.-
  - H c sinh l ng nghe.
  TOÁN:
  LUY N T P
  I:M c tiêu:
  - Ôn luy n v phép c ng ,phép tr .
  - Cónăng th c hi n đ c phép c ng, phép tr ,bi t cách th l i phép c ng, ượ ế
  phép tr .
  +Bi t tìm thành ph n ch a bi t c a phép c ng ho c phép tr .ế ư ế
  - Hăng say làm tính c ng ,tính tr và tìm thành ph n ch a bi t. ư ế
  II: Ho t đ ng D y - H c:
  Giáo viên H c sinh
  A:Ki m tra
  -Yêu c u làm bài t p
  - Nh n xét.
  B:Bài m i:
  : Luy n t p.
  -Ho t đ ng1: Luy n t p:
  Bài1:
  Làm b ng
  Nh c l i.
  2
 • -Nêu và ghi phép c ng: 2416+ 5164.
  -Y/c u HS đ t tính và th c hi n phép
  tính.
  -H ng d n hs th l i ướ
  -Yêu c u hs th l i phép tính vào v
  nháp
  Nh n xét, tuyên d ng. ươ
  -Yêu c u hs tính và th l i: 35462+
  27519, 69108+ 2074, 267345+ 31925.
  - -Nh n xét, tuyên d ng. ươ
  Bài 2:
  HD thêm cho HS ch m
  Nh n xét –ghi đi m
  - Bài 3: Tìm x:
  a/ x+ 262 = 4848
  b/x– 707 = 3535
  Nh n xet –ghi đi m
  * Bài 4: YC HS K-G làm
  3/ C ng c , d n dò:
  - Nêu n i dung luy n t p.
  -Làm bài t p toán
  Làm v nháp
  1 em lên b ng
  Làm v nháp
  1 hs làm b ng l p.
  2 em nêu.
  Làm v nháp
  4 HS Lên b ng làm,l p làm v
  Nh n xét
  2HS lên làm ,l p làm v
  Ða Ð c
  TI T KI M TI N C A
  I/ M C TIÊU :
  - Nêu đ c d v ti t ki m ti n c a. Bi t đ c l i ích c a vi c ti t ki mượ ế ế ượ ế
  ti n c a( HS khá, gi i bi t đ c vì sao c n ph i ti t ki m ti n c a) ế ượ ế
  - S d ng ti t ki m qu n áo, sách v , đ dùng, đi n n c,...trong cu c s ng ế ướ
  hành ngày.(Bi t nh c nh b n bè, anh ch em th c hi n ti t ki m ti nế ế
  c a )
  * KNS: KN l p k ho ch s d ng ti n c a b n thân. ế
  - ý th c b o v c a công c a nhân bi t ti t ki m s d ng đ ế ế
  dùng phù h p, có m c đích.
  I:Đ D D H
  -Bìa xanh – đ
  -III/ CÁC HO T Đ NG D Y H C CH Y U
  HO T Đ NG C A GV HO T Đ NG C A HS
  A:Ki m tra
  -GV nêu câu h i.
  -GV nh n xét
  - HS tr l i.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2016 , 22:19

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 7 lớp 4 năm học 2016-2017

Giáo án tuần 7 lớp 4 năm học 2016-2017

Tin mới nhất

Trang