Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:51
2 Hoàng Huỳnh Đức Thứ sáu, Tháng 9 2, 2016 - 22:37
3 Nguyen quynh anh Thứ hai, Tháng 9 12, 2016 - 09:34
4 tran lan Thứ bảy, Tháng 9 17, 2016 - 21:23
5 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:03
6 Văn Tuấn Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 08:03
7 tran hop phuc Thứ hai, Tháng 10 17, 2016 - 14:29
8 Trinh Tuyết Thứ bảy, Tháng 10 22, 2016 - 11:29
9 Nguyen Vi Thứ ba, Tháng 8 22, 2017 - 18:40

Giáo án tuần 1 lớp 4 - Tới - Năm học 2016-2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 422
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: DOC
 • TU N 1
  Th hai ngày 22 tháng 8 năm 2016
  T p đ c : D MÈN BÊNH V C K Y U
  I -M c tiêu :
  c rành m ch, trôi ch y, b c đ u có gi ng đ c phù h p v i tính cách c a nhân v t ướ
  ( Nhà Trò, D Mèn ) ế
  - Hi u n i dung bài: Ca ng i D Mèn có t m lòng nghĩa hi p bênh v c ng i y u. ế ườ ế
  Phát hi n đ c nh ng l i nói, c ch cho th y t m lòng nghĩa hi p c a D Mèn; B c ượ ế ướ
  đ u bi t nh n xét v m t nhân v t trong bài ( Tr l i đ c các câu h i trong sách giáo ế ượ
  khoa )
  - Qua bài h c giáo d c cho các em có tình yêu th ng đ i v i con ng i, v i b n bè ươ ư
  ( Th ng ng i nh th th ng thân ) ươ ườ ư ươ
  II - Đ dùng d y -h c :
  Tranh minh h a trong SGK.
  Băng gi y vi t s n câu, đo n c n h ng d n luy n đ c . ế ướ
  III – Các ho t đ ng d y- h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  A.M đ u :
  -Gi i thi u 5 ch đi m trong SGKti ng ế
  vi t 4, t p 1
  B. Bài m i :
  1. gi i thi u ch đi m và bài h c :
  -Cho hs quan sát tranh minh h a
  2. H ng d n đ c và tìm hi u bàiướ :
  a) Luy n đ c -Chia đo n :4 đo n
  -Theo dõi- nh n xét
  -Gi ng thêm m t s t :ng n chùn chùn,
  thui th i .
  c di n c m c bài
  b) Tìm hi u bài :
  -Yêu c u hs đ c th m đo n 1 và tìm
  hi u D Mèn g p Nhà Trò trong hoàn ế
  c nh nào?
  +nh n xét
  -Yêu c u hs đ c th m đo n 2 –TLCH 1
  trong SGK .
  +nh n xét
  -Ghi b ng :ng n chùn chùn và gi ng .
  -Y/C hs đ c đo n 3 – TLCH 2
  -Ghi b ng :+thui th i và gi ng
  -Y/c hs đ c th m đo n 4 –TLCH 3
  -Y/c hs đ c l t toàn bài –TLCH 4 ướ
  -L p m sau ph n m c l c theo dõi
  -1-2 hs đ c tên 5 ch đi m đó
  -L ng nghe
  -quan sát ,nh n bi t. ế
  -1em đ c toàn bài -l p theo dõi
  -Ti p n i đ c đo n ế
  -1 em đ c ph n chú gi i
  -Luy n đ c theo c p
  -1-2 em đ c l i c bài
  c –TLCH
  c ,th o lu n tr l i theo c p
  -L ng nghe
  1
 • *H ng d n hs rút ra ý nghĩa c a bàiướ
  -nh n xét ,ch t l i –ghi b ng
  c) H ng d n h c sinh đ c di n c m ướ
  bài :
  -h ng d n hs nh n xét -tìm gi ng đ c ướ
  -Ch n ,h ng d n đ c di n c m m t ướ
  đo n trong bài :(t Năm tr c …đ n ăn ướ ế
  hi p k y u )ế ế
  -nh n xét –bình ch n b n đ c đúng ,hay
  nh t .
  3.C ng c -d n dò :
  H i :Em h c đ c gì nhân v t D ượ ế
  Mèn ?
  -Nh n xét ti t h c -d n dò . ế
  c , th o lu n tr l i
  -l ng nghe
  c ,tr l i
  c cá nhân -tr l i
  c th m l i bài –suy nghĩ ,phát bi u
  - Nêu ý nghĩa
  -Nh c l i ghi vào v
  -4 hs ti p n i đ c 4 đo n ế
  -Luy n đ c và thi đ c di n c m
  -Ch n đ c đo n em thích
  -1-2 hs nói
  Toán :
  ÔN T P CÁC S Đ N 100 000
  I-M c tiêu
  - Đ c ,vi t đ c các s đ n 100 000. ế ượ ế
  -Bi t phân tích c u t o s .ế
  -Giáo d c cho HS có tính kiên trì trong h c toán.
  II- Các ho t đ ng d y -h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  1.Gi i thi u bài :
  2. Ôn l i cách đ c ,vi t các s và các hàng ế
  -vi t lên b ng :83251,y/c hs đ c và nói rõ các ế
  ch s m i hàng
  -t ng t v i các s :83001; 80201; 80001ươ
  -Y/c hs qh gi a hai hàng li n k ,ch ng h n
  : 1ch c =10 đ n v ơ
  -Y/c hs nêu :các s tròn ch c ,tròn trăm ,tròn
  nghìn ,tròn ch c nghìn
  3. Th c hành :
  Bài 1: Y/c giao vi c
  Bài 2:Vi t theo m u ế
  -Y/c ,giao vi c
  -theo dõi -hd n 1 s em
  Bài 3:
  a)-làm m u ý 1
  b) Vi t theo m u:ế
  - 9000+200+30+1=9231
  3. Cũng c -d n dò :
  -l ng nghe
  c và nêu
  -ti p n i đ c và nêu ế
  -l n l t nêu ượ
  -l n l t nêu ượ
  -Nêu cách làm
  -t m vào v -1 em lên b ng đi n
  -nh n xét -ch a bài
  -nêu cách làm -t làm bài
  -1 vài em lên b ng đi n
  -nh n xét -ch a bài
  -Nêu y/c bài
  -theo dõi ,nh n bi t -t làm bài vào v ế
  -9171, 3082(Các s còn l i dành cho
  HS khá, gi i n u còn th i gian) ế
  C l p làm dòng 1 (Các dòng còn l i
  dành cho h c sinh khá, gi i n u còn ế
  th i gian)
  2
 • -y/c hs nh c l i ki n th c v a ôn . ế
  -nh n xét ti t h c ế
  -hd n h c nhà .
  Đ o đ c :
  TRUNG TH C TRONG H C T P (ti t 1)ế
  I-M c tiêu:
  -Nêu đ c m t s bi u hi n c a trung th c trong h c t pượ
  -Bi t đ c: Trung th c trong h c t p giúp em h c t p ti n b , đ c m i ng i yêu ế ượ ế ượ ườ
  m n.ế
  -Hi u đ c trung th c trong h c t p là trách nhi m c a h c sinh. ượ
  -Có thái đ và hành vi trung th c trong h c t p
  II . Đ dùng d y -h c :
  -Các m u chuy n ,t m g ng v s trung th c trong h c t p. ươ
  II- Các ho t đông d y -h c :
  Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
  Ho t đ ng 1 : X lí tình hu ng
  -y/c –giao vi c
  -Hd n hs làm vi c
  -Nh n xét ,ch t l i nh ng cách gi i quy t t i ế
  u nh t –ghi lên b ng ư
  -H :n u em là Long ,em ch n cách gi i quy t ế ế
  nào ?
  -Chia nhóm gi i quy t cách ch n c a riêng ế
  m i nhómvà gi i thích .
  -Nh n xét -k t lu n ế
  Ho t đ ng 2 : Làm vi c cá nhân .
  (Bài t p 1)
  -nêu y/c –giao vi c
  -k t lu n ế
  Ho t đ ng 3 :Th o lu n nhóm.(Bài 2)
  -Yc ,giao vi c –phát th cho hs
  -Nêu l n l t t ng ý ki n ượ ế
  -Nh n xét -bi u d ng ươ
  Ho t đ ng ti p n i : ế
  -Nh n xét ti t h c ế
  -Hd n h c nhà
  -Xem tranh ,đ c n i dung tình hu ng
  trong SGK
  -Hs li t kê nh ng cách gi i quy t c a ế
  Long có th x y ra .
  -Ch n b ng cách gi tay (m i em ch ơ
  đ c gi tay 1 l n )ượ ơ
  -T ng nhóm th o lu n đ a ra cách gi i ư
  quy t .ế
  i di n nhóm trình bày .
  -1 vài hs đ c ghi nh
  -Trình bày ý ki n ,trao đ i ch t v n l n ế
  nhau.
  -Ho t đ ng theo nhóm 5
  - Các nhóm th o lu n đ a ra ý ki n b ng ư ế
  cách dùng th màu -gi i thích cách l a
  ch n c a nhóm mình
  - L p trao đ i b sung
  BU I CHI U TH HAI
  T p đ c
  D MÈN BÊNH V C K Y U
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:46

Mô tả tài liệu:

Giáo án tuần 1 lớp 4 - Tới - Năm học 2016-2017

Giáo án tuần 1 lớp 4 - năm học 2016-2017. Tập đọc: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU I -Mục tiêu : -Đọc rành mạch, trôi chảy, bước đầu có giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật ( Nhà Trò, Dế Mèn ) - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp bênh vực người yếu. Phát hiện được những lời nói, cử chỉ cho thấy tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn; Bước đầu biết nhận xét về một nhân vật trong bài ( Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa ) - Qua bài học giáo dục cho các em có tình yêu thương đối với con người, với bạn bè ( Thương người như thể thương thân )

Tin mới nhất

Trang