Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hiền Nguyễn Thị Thứ ba, Tháng 10 27, 2015 - 20:46
2 Oby Ety Thứ hai, Tháng 11 9, 2015 - 14:05
3 Nguyễn Hạnh Dung Thứ năm, Tháng 2 18, 2016 - 14:50
4 nguyen danh dien Thứ sáu, Tháng 7 22, 2016 - 14:06
5 An Nhiên Thứ hai, Tháng 8 22, 2016 - 21:35
6 Misun Hoài Thứ ba, Tháng 9 6, 2016 - 21:25
7 nguyen van giang Thứ sáu, Tháng 9 16, 2016 - 20:31
8 Duong Hau Thứ sáu, Tháng 9 23, 2016 - 21:59
9 tranthi thuy Thứ bảy, Tháng 9 16, 2017 - 20:06
10 đinh trần hà anh Thứ ba, Tháng 10 17, 2017 - 08:39

Trang

GIÁO ÁN MẦM NON LỚP NHÀ TRẺ 2015 TUẦN 1 CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,765
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN M M NON L P NHÀ TR 2015
  CH Đ : BÉ VÀ CÁC B N
  Th i gian th c hi n ch đ : t 8/9 - 26/ 9/2015
  I. M C TIÊU CH Đ
  1. Phát tri n th ch t:
  * PT v n đ ng: Thích thú th c hi n các đ ng tác c a bài t p th
  d c sáng.
  - Tr bi t gi đ c thăng b ng c th khi đi theo đ ng h p. Bi t ế ượ ơ ườ ế
  ph i h p tay, chân và các giác quan khi bà theo đ ng h p. ườ
  * Giáo d c dinh d ng và s c kh e ưỡ :
  - Tr thích nghi v i ch đ ăn c m và ăn đ c các lo i th c ăn khác ế ơ ượ
  nhau. Tr có thói quen ngũ 1 gi c
  B c đ u tr thói quen v sinh tr c khi ăn, lau m t, lau mi ng,ướ ướ
  u ng n c sau khi ăn…. ướ
  - Tr làm đ c m t s vi c v i s giúp đ c a ng i l n( L y ượ ườ
  n c u ng, đi v sinh…).ướ
  * Tr bi t tránh m t s hành đ ng nguy hi m trong khi ch i, không ế ơ
  ch i ngh ch các v t s c nh n) khi đ c nh c nhơ ượ
  2. Phát tri n nh n th c:
  * Tr bi t nghe, nhìn, nh n bi t m t s b ph n trên c th . ế ế ơ
  * Bi t nh n ra màu xanh, đ , tên đ c đi m n i b t các đ dùngế
  đ ch i trong l p. ơ
  NBPB: D y tr nh n bi t m t s b ph n trên c th tr ế ơ
  NBTN: Tên các b n trong l p
  3. Phát tri n ngôn ng :
  * Tr th c hi n đ c nhi m v g m 2 hành đ ng ượ
  - Tr nghe và tr l i đ c các câu h i ng n g n mà cô đ a ra. ượ ư
  - Tr hi u đ c n i dung các câu chuy n ng n đ n gi n, tr l i ượ ơ
  đ c các câu h i v tên chuy n và các nhân v t trong chuy n.ượ
  * Tr phát âm ti ng, đ c đ c nh ng bài th , ca dao, đ ng dao ế ượ ơ
  v i s giúp đ c a cô giáo. Tr nói đ c câu đ n, câu có 4-5 ti ng ượ ơ ế
  * Tr bi t l ng nghe khi ng i l n đ c sách, bi t g i tên nh ng đ ế ườ ế
  ch i trong tranh.ơ
  Tr bi t đ c theo các t cu i c a bài th : “Đôi m t c a em”, ế ơ
  “B n m i”
  Bi t ng i l ng nghe giáo k chuy n: “Cháu chào ông bi tế ế
  th hi n m t vài đ ng tác theo l i cô giáo k
  4. Phát tri n tình c m, k năng xã h i th m m :
  * Tr bi t bi u l s thích giao ti p b ng c ch l i nói v i ế ế
  giáo, các b n
  - Nh n bi t đ c c m xúc, tr ng thái vui bu n, s hãi ế ượ
  * Tr b c đ u có ý th c gi gìn đ ch i. ướ ơ
  * Bi t chào , t m bi t, c m n, vâng d .ế ơ
 • Tr bi t th c hi n 1 s yêu c u c a ng i l n. ế ườ
  * Tr bi t hát v n đ ng đ n gi n các bài hát d i s giúp đ ế ơ ướ
  c a cô.
  Bi t hát bài “em búp bê”, bi t VĐTN: “Vui đ n tr ng”, bi t l c lế ế ế ườ ế ư
  theo nh c bài dân ca “ru em”
  K HO CH TH C HI N TU N I
  CÁC B N BÉ YÊU
  Th i gian th c hi n t : 8/9 - 12/9/2014
  K HO CH HO T Đ NG NGÀY
  N i dung M c tiêu PP - hình th c t ch c
  Th 2
  8/9/2014
  PTTC.
  * Đi trong
  đ ng h pườ
  - Tr bi t tên ế
  v n đ ng cách
  th c hi n v n
  đ ng. Tr đi
  đ c trongượ
  đ ng h pườ .
  - Tr đi đ c ượ
  trong đ ng h pườ
  không ch m v ch.
  Rèn luy n
  c ng c b c đi ướ
  cho tr .
  - Tr ý th c
  t p luy n, h ng
  thú khi th c hi n
  theo yêu c u c a
  cô giáo.
  I. Chu n b .
  1. Đ dùng c a cô:
  - Hai đ ng th ng song song dàiườ
  3,5m
  - M t v ch xu t phát, m t v ch
  đích.
  2. Đ dùng c a tr :
  - Hai đ ng th ng dài 3 m.ườ
  Hai v t c n
  II. C ch ti n hành. ế
  - Cô cùng tr ch i trò ch i con th . ơ ơ
  Các con v a ch i trò ch i nói v ơ ơ
  con gì?
  B n th r t ngoan đáng yêu
  ph i không nào. Gi s t ch c
  cho l p mình đ n thăm nhà b n th ế
  các con có thích không nào?
  1. Kh i đ ng: Cho tr làm đoàn tàu
  v a đi v a hát k t h p v i các ki u ế
  chân sau đó đ ng l i thành vòng tròn.
  2. Tr ng đ ng:
  a. T p theo bài "Tay em"
  * Đ ng tác 1: Tay em ( T p 4-5
  l n)
  -TTCB: Đ ng t nhiên hai tay th
  xuôi
  1. Tay đ p đâu: Đ a hai tay ra phia ư
  tr c - Tay đ p đâyướ
  2. M t r i: Hai tay d u sau l ng ư
  * Đ ng tác 2: Đ ng h tích t c
 • (T p 4-5 l n)
  - TTCB: Đ ng t nhiên 2 tay c m 2
  vành tai.
  1. Ngiêng v 2 phía tích t c, tích
  t c
  2. V TTCB.
  * Đ ng tác 3: Hái hoa (T p 4 l n)
  - TTCB: Đ ng hai tay th xuôi
  1. Ng i xu ng núi hái hoa
  2. Đ ng lên nói hoa đ p quá
  b. VĐCB: Đi theo đ ng h p.ườ
  - Con đ ng đ n nhà b n th r tườ ế
  h p khó đi, Mu n đi đ c trong ượ
  đ ng h p các con hãy nhìn điườ
  tr c nhé. “ Đi theo đ ng h p”ướ ườ
  - Cô làm m u cho tr xem 2 l n
  - L n 1: không gi i thích
  - L n 2: Làm m u k t h p gi i ế
  thích.
  TTCB: Chân đ ng sát v ch
  chu n, đ ng th ng m t nhìn v
  phía tr c, khi có hi u l nh “đi” cô điướ
  theo đ ng h p không ch m v ch,ườ
  khi đi m t nhìn th ng ph i h p
  chân n tay kia nh p nhàng, đi đ n ế
  nhà b n th d ng l i chào b n th
  r i quay v đ ng cu i hàng.
  *Tr th c hi n:
  l n l t m i t ng tr lên t p. ượ
  M i tr t p 2-3 l n.
  chú ý s a sai cho tr , đ ng viên
  khuy n khích tr đi đúng trongế
  đ ng h p.ườ
  c. TCVĐ: Thi xem ai nhanh
  th y các con h c ngoan bây gi
  s th ng cho các con m t t ưở
  ch i: ơ Tr i n ng tr i m a ư
  ph bi n cách ch i lu t ch i ế ơ ơ
  cho tr bi t. ế
  h ng d n tr ch i cùngướ ơ
  ch i v i tr 2-3 l n.ơ
  3. H i tĩnh:
  V a r i th y các con t p luy n

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2015 , 15:12

Mô tả tài liệu:

GIÁO ÁN MẦM NON LỚP NHÀ TRẺ 2015 TUẦN 1 CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN

Giáo án bài giảng mầm non mới nhất năm 2015 tuyển tập của các trường mầm non chuyển quốc gia trên toàn quốc.

Tin mới nhất

Trang