Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thi Pham Thứ sáu, Tháng 11 4, 2016 - 21:45
2 CHO MỌI NHÀ PHIM HAY Chủ nhật, Tháng 12 17, 2017 - 00:08

Giáo án mầm non dạy bé tập nói chủ đề hoa quả (lớp 2-3 tuổi)

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 267
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN NH N BI T T P NÓI
  Đ tài : Qu đu đ , qu na.
  L p c m th ng 24-36 tháng. ơ ườ
  I. M c đích yêu c u:
  1. Giáo d ng:ưỡ
  *N i dung chính: nh n bi t t p nói. ế
  D y tr nh n bi t qu na, qu đu đ . ế
  - Qu đu đ : da nh n, khi s ng có màu xanh, khi chín có màu vàng. M t đ u
  có cu ng và m t đ u nh n, ru t có nhi u h t. Khi chín ăn có v ng t, cung
  c p cho c th nhi u ch t b d ng. ơ ưỡ
  - Qu na: da s n sùi, màu xanh, có nhi u m t, trong ru t có nhi u múi, có
  nhi u h t, ăn có v ng t khi chín, cung c p nhi u ch t b d ng. ưỡ
  D y tr nói t : qu đu đ , qu na, màu xanh, màu vàng, da nh n, da
  s n sùi.
  D y tr nói câu:
  - Qu na có màu xanh.
  - Qu đu đ khi chín màu vàng.
  - Da qu đu đ nh n.
  - Da qu na s n sùi.
  - Qu đu đ to h n qu na. ơ
  - Qu na nh h n qu đu đ . ơ
  - Qu đu đ ( qu na ) ăn có v ng t.
  *N i dung k t h p: ế
  Luy n tr k năng c m bút màu và tô.
  C ng c k năng ph t h dán qu lên cây. ế
  2. Giáo d c:
  Kh năng chú ý l ng nghe cô nói.
  Kh năng quan sát v t th t: quan sát qu na, qu đu đ , quan sát tranh
  v .
  Kh năng nói tròn câu, m ch l c.
  3. Phát tri n:
  Thái đ c a tr đ i v i qu : quý tr ng, ăn h t ph n trái cây trong b a ế
  ăn, không b th a, bi t nh ng nh n b n khi ăn. ế ườ
 • II. Ph ng pháp d y:ươ
  Ph ng pháp chính: đàm tho i.ươ
  Ph ng pháp k t h p: cho tr quan sát v t th t, quan sát tranh.ươ ế
  III. Chu n b :
  Qu đu đ , qu na th t ( qu s ng và qu chín )
  Tranh v qu đu đ , qu na, v n cây ăn trái. ườ
  Qu đu đ và qu na do cô v s n đ tr tô màu.
  IV. Ti n hành gi h c:ế
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  Ho t đ ng 1:
  Cô b t bài hát “ L i đây v i cô”, tr hát theo và v
  đ i hình vòng cung.
  - Các con i, bác g u có g i đ n cho l p mình m t ơ ế
  gi quà d th ng cho các con vì ai cũng ngoan. Bây ươ
  gi , cô m i m t b n lên cùng cô m quà nha, đ xem
  bác g u g i gì cho l p mình nào.
  - , bác g u g i trái cây cho mình. Đ xem qu
  nào.
  Cô đ a qu đu đ lên.ư
  - Đây là qu gì v y con?
  - À, đúng r i. Đây là qu đu đ . Qu đu đ có màu
  gì ?
  - V tay khen b n nào ! Qu đu đ có màu xanh, đó là
  khi nó còn s ng đó con.
  Cô h i l i:
  - Qu đu đ khi còn s ng có màu gì?
  Cô h i m t b n:
  - Qu đu đ khi nào thì có màu xanh v y
  con?
  - Da qu đu đ nh n này, m t đ u có
  cu ng và đ u kia h i nh n. Con s xem ơ
  da qu đu đ có nh n không? ( Cô cho
  tr s qu đu đ
  Tr tr l i.
  Tr tr l i.
  Tr tr l i.
 • Cô h i l i:
  - Da qu đu đ th nào con? ế
  Cô đ a qu đu đ chín lên. ư
  - Còn đây là qu đu đ đã chín. Nó có màu gì con?
  - Khi qu đu đ đã chín có màu vàng. Trong ru t có
  nhi u h t. Khi các con ăn nh đ ng ăn h t nha! Ăn đu
  đ s cung c p nhi u ch t b d ng cho c th . Vì ưỡ ơ
  v t các con nh ăn và không giành nhau mà ph i
  nh ng b n khi ăn nhé!ườ
  Cô h i l i:
  - Qu đu đ khi chín có màu gì?
  - Qu đu đ khi nào thì có màu vàng?
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  - Bác G u còn g i cho l p mình 1 lo i qu n a nè.
  Đây là qu gì v y con?
  - Đúng r i, b n gi i quá ! Đây là qu na !
  Cô h i l i tr :
  - Qu gì đây con ?
  - Qu na có màu gì v y con ?
  - Qu na có màu xanh nè. Da qu na s n sùi, có nhi u
  m c n a.
  Cô h i:
  - Da qu na nh n hay s n sùi? ( k t h p cho tr s ế
  qu na )
  Cô h i l i:
  - Qu na có màu gì con?
  - Da qu na nh n hay s n sùi?
  - Da qu nào s n sùi v y con?
  - Còn da qu nào nh n?
  - Th qu nào khi chín có màu vàng?ế
  - Qu na khi chín ăn có v ng t. Nh ng khi ăn qu na ư
  các con nh b v và h t nha. Trong ru t qu na có
  nhi u múi và nhi u h t đen. Khi ăn mình ph i b
  nh ng h t đen đi vì chúng không ăn đ c. ượ
  - Bây gi cô s cho l p mình ăn th qu đu đ và qu
  na chín nha ! Nh ng khi ăn các con nh nh ng b n, ư ườ
  không giành nhau nè!
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  Tr tr l i

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2016 , 11:55

Mô tả tài liệu:

Giáo án mầm non dạy bé tập nói chủ đề hoa quả (lớp 2-3 tuổi)

GIÁO ÁN NH N BI T T P NÓIẬ Ế ẬĐ tàiề : Qu đu đ , qu na.ả ủ ảL p c m th ng 24-36 tháng.ớ ơ ườI. M c đích yêu c u:ụ ầ1. Giáo d ng:ưỡ*N i dung chính:ộ nh n bi t t p nói.ậ ế ậ D y tr nh n bi t qu na, qu đu đ .ạ ẻ ậ ế ả ả ủ- Qu đu đ : da nh n, khi s ng có màu xanh, khi chín có màu vàng. M t đ u ả ủ ẵ ố ộ ầcó cu ng và m t đ u nh n, ru t có nhi u h t. Khi chín ăn có v ng t, cung ố ộ ầ ọ ộ ề ạ ị ọc p cho c th nhi u ch t b d ng.ấ ơ ể ề ấ ổ ưỡ- Qu na: da s n sùi, màu xanh, có nhi u m t, trong ru t có nhi u múi, có ả ầ ề ắ ộ ềnhi u h t, ăn có v ng t khi chín, cung c p nhi u ch t b d ng. ề ạ ị ọ ấ ề ấ ổ ưỡ D y tr nói t : qu đu đ , qu na, màu xanh, màu vàng, da nh n, da ạ ẻ ừ ả ủ ả ẵs n sùi.ầ D y tr nói câu:ạ ẻ- Qu na có màu xanh.ả- Qu đu đ khi chín màu vàng.ả ủ- Da qu đu đ nh n.ả ủ ẵ- Da qu na s n sùi.ả ầ- Qu đu đ to h n qu na.ả ủ ơ ả- Qu na nh h n qu đu đ .ả ỏ ơ ả ủ- Qu đu đ ( qu na ) ăn có v ng t.ả ủ ả ị ọ*N i dung k t h p:ộ ế ợ Luy n tr k năng c m bút màu và tô.ệ ẻ ỹ ầ C ng c k năng ph t h dán qu lên cây.ủ ố ỹ ế ồ ả2. Giáo d c:ụ Kh năng chú ý l ng nghe cô nói.ả ắ Kh năng quan sát v t th t: quan sát qu na, qu đu đ , quan sát tranh ả ậ ậ ả ả ủv .ẽ Kh năng nói tròn câu, m ch l c.ả ạ ạ3. Phát tri n:ể Thái đ c a tr đ i v i qu : quý tr ng, ăn h t ph n trái cây trong b aộ ủ ẻ ố ớ ả ọ ế ầ ữăn, không b th a, bi t nh ng nh n b n khi ăn.ỏ ừ ế ườ ị ạ

Tin mới nhất

Trang