Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Vũ Huệ Thứ hai, Tháng 8 29, 2016 - 21:58
2 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:50
3 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:50
4 Nguyen Ruby Thứ năm, Tháng 9 1, 2016 - 08:51
5 hoangoanh phanthi Thứ sáu, Tháng 9 2, 2016 - 08:09
6 Hồng Tiến Lê Thứ sáu, Tháng 9 2, 2016 - 08:12
7 hoangoanh phanthi Thứ sáu, Tháng 9 2, 2016 - 16:32
8 nguyễn trọng luu Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 13:20
9 le xuan thai Thứ tư, Tháng 9 7, 2016 - 21:30
10 Đàm Thị Yến Thứ sáu, Tháng 9 9, 2016 - 13:59

Trang

Giáo án lớp 5 tuần 1 - Vân - Năm học 2016 - 2017

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 531
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: DOC
 • S GIÁO D C & ĐÀO T O TH A THIÊN HU
  PHÒNG GIÁO D C & ĐÀO T O HUY N NAM ĐÔNG
  Tr ng: Ti u h c H ng L cườ ươ
  L p: 5 - T p 1
  Giáo viên: Nguy n Th Vân
  Năm h c: 2016 - 2017
  1
 • TU N 1:
  Th hai ngày 22 tháng 8 năm 2016
  T p đ c: TH G I CÁC H C SINHƯ
  I/M c đích yêu c u:
  - Bi t đ c rành m ch,l u loát, nh n gi ng t ng c n thi t, ng t ngh h iế ư ế ơ
  đúng ch .
  - Hi u n i dung b c th : ư Bác H khuyên h c sinh chăm h c, bi t nghe l i ế
  th y, yêu b n .
  - H c thu c đo n: Sau 80 năm…công h c t p c a các em.(Tr l i đ c các ượ
  câu h i (CH) 1,2,3).
  * HS khá,gi i đ c th hi n đ c tình c m thân ái, trìu m n, tin t ng ượ ế ưở
  II/Đ dùng d y h c:
  - Tranh minh h a bài t p đ c sách giáo khoa
  - B ng ph , vi t đo n th h c sinh c n h c thu c lòng. ế ư
  III/Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/M đ u : (5’)
  L u ý v yêu c u c a gi t p đ c ư
  l p 5
  B/D y bài m i:
  1/Gi i thi u bài: ( 7’)
  - Gi i thi u ch đi m Vi t Nam
  - T qu c em.
  - Gi i thi u th các h c sinh. ư
  2/H ng d n h c sinh luy n đ c ướ
  và tìm hi u bài. (23’)
  a.Luy n đ c : G i h c sinh đ c
  - Cho h c sinh luy n đ c theo c p.
  - G i 1 h c sinh đ c.
  -Giáo viên đ c di n c m.
  b.Tìm hi u bài:
  -G i h c sinh đ c đo n 1:
  +Ngày khai tr ng tháng 9 năm 1945 ườ
  có gì đ c bi t so v i các ngày khai
  tr ng khác?ườ
  -G i h c sinh đ c đo n 2:
  +Sau cách m ng tháng Tám, nhi m
  v c a toàn dân là gì?
  +H c sinh có trách nhi m nh th ư ế
  nào trong công cu c ki n thi t đ t ế ế
  n c?ướ
  -Rút ra n i dung.
  -H c sinh l ng nghe
  -2 h c sinh đ c n i ti p 1 l t. ế ượ
  -H c sinh đ c theo c p.
  -H c sinh đ c c bài.
  -H c sinh l ng nghe.
  -H c sinh đ c đo n 1.
  +Đó là ngày khai tr ng đ u tiên ườ
  c a n c Vi t Nam. ướ
  H c sinh đ c đo n 2
  +Xây d ng l i c đ mà t tiên ta ơ
  đ l i, làm cho n c nhà theo k p… ướ
  +C g ng, siêng năng h c t p,
  ngoan ngoãn, nghe th y,…
  -H c sinh l ng nghe
  2
 • c.H ng d n đ c di n c m.ướ
  - Giáo viên đ c di n c m đo n 2
  - Cho h c sinh luy n đ c theo c p
  - Thi đ c di n c m
  d.H ng d n h c sinh h c thu c ướ
  lòng
  - Cho h c sinh h c nh m
  - Yêu c u HS thi đ c thu c lòng.
  Nh n xét- tuyên d ng ươ
  3/C ng c , d n dò: (5’)
  - G i h c sinh nêu n i dung
  - Nh n xét ti t h c. ế
  - V nhà ti p t c h c thu c lòng ế
  nh ng câu đã ch đ nh; Đ c tr c bài ướ
  văn t c nh quang c nh làng m c
  ngày mùa.
  -H c sinh luy n đ c
  -H c sinh thi đ c
  * HS khá,gi i đ c th hi n đ c ượ
  tình c m thân ái, trìu m n, tin t ng. ế ưở
  -H c sinh đ c nh m ( Sau 80 năm…
  công h c t p c a các em).
  -H c sinh đ c.
  -H c sinh nh n xét.
  - 1 em
  …..………. * ……………
  Toán: ÔN T P: KHÁI NI M V PHÂN S
  I/M c tiêu: Giúp HS:
  1. Ki n th c: - ế Bi t đ c, vi t phân s ; bi t bi u di n m t phép chia s t ế ế ế
  nhiên cho m t s t nhiên khác 0 và vi t m t s t nhiên d i d ng phân s . ế ướ
  2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng đ c, vi t phân s . ế
  3. Thái đ : - H c sinh yêu thích h c toán.
  II/Đ dùng d y h c:
  - GV: Các t m bìa c t và v nh các hình v trong sách giáo khoa. ư
  III/Các ho t đ ng d y h c:
  Ho t đ ng c a giáo viên Ho t đ ng c a h c sinh
  A/ M đ u: ( 3’) Nêu yêu c u môn
  toán l p 5.
  B/ D y bài m i:
  1. Gi i thi u bài- ghi b ng (3’)
  2. Ôn t p: a) Khái ni m ban đ u
  c a phân s : (11’)
  - H ng d n h c sinh quan sát t m ướ
  bìa.
  - Cho HS nêu tên g i phân s , vi t, ế
  đ c.
  - G i vài h c sinh nh c l i.
  -H c sinh quan sát.
  -H c sinh đ c.
  -H c sinh ch và đ c.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2016 , 08:53

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 tuần 1 - Vân - Năm học 2016 - 2017

Giáo án lớp 5 tuần 1 - Vân - Năm học 2016 - 2017. /Mục đích yêu cầu: - Biết đọc rành mạch,lưu loát, nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. - Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn . - Học thuộc đoạn: Sau 80 năm…công học tập của các em.(Trả lời được các câu hỏi (CH) 1,2,3). * HS khá,giỏi đọc thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng II/Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa bài tập đọc sách giáo khoa - Bảng phụ, viết đoạn thư học sinh cần học thuộc lòng.

Tin mới nhất

Trang