Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thy Bảo Thứ tư, Tháng 9 13, 2017 - 20:39
2 nguyen quyen Thứ hai, Tháng 9 3, 2018 - 22:06

Giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 1

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 343
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Giáo án lớp 5
  Năm học 2016 - 2017
  TU N 1
  Th hai, ngày 31 tháng 8 năm 2016
  Luy n toán
  Ôn tập: Khái niệm về phân số
  HO T Đ NG C A TH Y HO T Đ NG C A TRÒ
  1. Luy n t p
  Bài 1. Vi t th ng d i d ng phân s : ế ươ ướ
  - Yêu c u h c sinh t làm bài
  - G i h c sinh đ c l n l t t ng phân ượ
  s v a vi t ế
  Bài 2 Vi t s t nhiên d i d ng phânế ố ự ướ
  s
  - HD h c sinh làm bài nhân, nêu l i
  cách vi t s t nhiên d i d ng phân sế ướ
  Bài 3.Gi i toán
  - Yêu c u h c sinh đ c đ bài, xác l p
  trình t gi i
  5 h p keo: 2kg
  1 h p k o: …kg?
  - Đ i chi u k t qu và l a ch n đáp án ế ế
  2. C ng c :
  - Cách đ c, vi t phân s , cách vi t ế ế
  th ng d i d ng phân s , STN d iươ ướ ướ
  d ng phân s .
  3.D n dò
  - Nh n xét chung k t qu luy n t p ế
  - HD luy n đ c nhà
  - H c t m bài và ch a bài:
  2:3=
  3
  2
  15: 8=
  8
  15
  7:9=
  9
  7
  13:7=
  7
  13
  - HS T làm bài và nêu k t qu ế
  3 =
  1
  3
  15 =
  1
  15
  - HS gi i bài toán tìm k t qu ế
  - Nêu đáp án l a ch n:
  5
  2
  kg
  _________________________________________________________________
  Th ba ngày 1 tháng 9 năm 2016
  Luy n Ti ng vi t(LT&C) ế
  T Đ NG NGHĨA
  HO T Đ NG C A TH Y HO T Đ NG C A TRÒ
  1. Luy n t p
  * Bài 1: Ch n trong các t sau nh ng
  t đ ng nghĩa v i t th gi i: ế
  1
 • Giáo án lớp 5
  Năm học 2016 - 2017
  Đ t n c; hoàn c u; qu c t ; ướ ế
  năm châu.
  * Bài 2: Đi n vào t ng ch ch m 1 t
  đ ng nghĩa v i t đã cho.
  - Hs t làm, nêu đáp án
  * Bài 3:
  - HS th o lu n c p đôi
  - Đ i di n c p trình bày k t qu ế
  - GV nh n xét, ch t l i gi i đúng
  Bài 4:
  - HS th o lu n c p đôi
  - Đ i di n c p trình bày k t qu ế
  - GV nh n xét, ch t l i gi i đúng
  2. C ng c
  - GV c ng c l i ki n th c v a h c ế
  3. D n dò
  - Chu n b ti t sau ế
  - HS th o lu n theo nhóm
  - Đ i di n nhóm trình bày k t qu ế
  Đáp án :hoàn c u; qu c t ; năm ế
  châu.
  Đáp án: b - ba; mi ng- m m; m -
  Quê- quê h ng.ươ
  Đáp án:
  Nhóm 1:L nh, giá, rét, cóng
  Nhóm 2: thênh thang , mênh mông,
  r ng, bát ngát
  Nhóm 3: Chót vót, lênh đênh, lêu đêu.
  Đáp án:
  - T ti ng gió th i m nh: ù ù, ào ào. ế
  - T ti ng m a r i trên mái nhà: l p ế ư ơ
  b p, tí tách.
  _______________________________________________________________
  Th năm, ngày 3 tháng 9 năm 2015
  Luy n toán
  ÔN T P: SO SÁNH HAI PHÂN S
  HO T Đ NG C A TH Y HO T Đ NG C A TRÒ
  1. Luy n t p
  * Bài 1: So sánh các phân s
  - Cho HS lên b ng làm
  - C l p làm b ng con
  - GV cùng c l p nh n xét, k t lu n ế
  l i gi i đúng
  * Bài 2: So sánh các phân s sau.
  a,
  4
  3 5
  2
  ;
  - HS lên b ng làm.
  3
  7
  <
  5
  7
  ;
  7 4
  .....
  9 9
  4
  6
  >
  ;
  6 6
  .....
  15 5
  3 15
  2 2 5 10
  3 5
  4
  5 15
  4 3 12
  5 3
  2
 • Giáo án lớp 5
  Năm học 2016 - 2017
  b,
  6
  8
  5
  7
  * Bài 3: Ba phân s nào d i đây ướ
  đ c x p theo th t t bé đ n l n.ượ ế ế
  - Hs làm theo nhóm bàn, đ i di n
  nhóm báo cáo k t qu .ế
  2. C ng c
  - Cho HS nh c l i cách quy đ ng m u
  s các phân s
  3. D n dò
  - Chu n b ti t sau ế
  Vì:
  >
  40
  15
  nên
  5
  2
  >
  8
  3
  6 42
  8 56
  6 7
  8 7
  7 56
  5 5 8 40
  7 8
  42
  56
  >
  40
  56
  nên
  6
  8
  >
  5
  7
  - HS lên b ng làm
  - C l p làm vào v
  - HS làm theo nhóm, đ i di n nhóm báo
  cáo:
  Đáp án: B.
  1 1 1
  ; ;
  2 3 4
  ________________________________________________________________
  Thø s¸u, ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 2015
  Luy n Ti ng vi t ế ( TLV)
  LuyÖn tËp t¶ c¶nh
  Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß
  1. Luy n t p
  c bài văn R ng chi u tr l i câu
  h i
  - G i h c sinh đ c di n c m bài văn
  - HD tr l i câu h i:
  Câu 1. Tác gi t nh ng c nh v t khi
  chi u buông xu ng
  - Yêu c u h c sinh t làm bài
  - G i h c sinh li t các s v t đ c ượ
  miêu t
  - Th ng nh t k t qu ế
  Câu 2 Tác gi quan sát b ng nh ng giác
  quan nào?
  - HD h c sinh t làm bài nhân, nêu các
  giác quan
  Câu 3. L p dàn ý bài văn t bu i sáng
  trong khu r ng hay v n cây, công viên, ườ
  cánh đ ng
  - H c sinh đ c bài văn
  - H c sinh t m bài
  K t qu : ế
  đàn chim bay v t
  Các loài đ ng v t tr v ki m ch ế
  trú thân
  Tiếng su i ch y
  ánh sáng d n buông…
  - HS t làm bài, trình bày k t qu : ế
  th giác, thính giác
  - HS n m yêu c u đ bài
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2016 , 14:03

Mô tả tài liệu:

Giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 1

Giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 1

Tin mới nhất

Trang