Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoang Dien Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 - 19:38
2 Do Van Thứ tư, Tháng 9 12, 2018 - 13:33

Giáo án chuyện đôi bạn nhỏ - Dùng cho trẻ 19 tháng đến 24 tháng

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 595
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • PHÒNG GIÁO D C VÀ ĐÀO T O H NG HÀ Ư
  TR NG M M NON H NG ANƯỜ
  GIÁO ÁN
  Lĩnh v c: Phát tri n ngôn ng
  Đ tài : k chuy n: Đôi b n nh
  Ch đ : Nh ng con v t đáng yêu
  Lo i ti t : Đa s tr ch a bi t ế ư ế
  Đ i t ng tr ượ : 19-24 tháng
  Giáo viên th c hi n: Tr n Th Hi n
  H ng An, tháng...... năm 2016
 • I.M c đích yêu c u:
  1.Ki n th cế
  - Tr nh tên câu chuy n, tên nhân v t trong truy n
  - Tr hi u n i dung câu chuy n
  2.K năng:
  - Phát tri n ngôn ng cho tr : Tr nói to rõ t
  - Giúp tr có k năng chú ý l ng nghe và k năng nghe hi u
  3.Thái đ :
  - Tr h ng thú nghe cô k chuy n
  - Tr ch i đoàn k t cùng b n , bi t giúp đ b n. ơ ế ế
  II./Chu n b :
  - Cô: giáo án, GAĐT, n i dung các bài hát: Gà con s n c, đàn v con, mô ướ
  hình câu chuy n: Đôi b n nh
  - Tr : ch h c tr ng i ng hình ch u ế
  3./Ti n hànhế :
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  1. n đ nh t ch c l p:
  - Cho tr hát bài : “Gà con s n c” vào ch ng i.Cô trò ướ
  chuy n:
  + Các con hát bài hát nói v con v t gì?
  + Gà, v t là nh ng con v t s ng đâu?
  Cô ch t l i: Gà, v t là nh ng con v t nuôi, s ng trong gia
  đình. Gà, v t còn là đôi b n thân thi t và chúng còn bi t ế ế
  giúp đ nhau lúc khó khăn ho n n n n a đ y. Đ bi t ế
  gà, v t đã giúp đ nhau nh th nào cô m i các con đ n ư ế ế
  v i câu chuy n: “ Đôi b n nh ”, câu chuy n “Đôi b n
  nh đ c b t đ u: ượ
  2. N i dung
  * Ho t đ ng 1: Cô k chuy n, đàm tho i
  a/- Cô k l n1: Cô k di n c m b ng l i, cô h i tr :
  + Cô v a k cho các con nghe câu chuy n gì?
  b/- Cô k l n 2, đàm tho i n i dung câu chuy n: K trên
  -Tr hát
  - Tr tr l i: Con gà,
  con v t
  -Tr tr l i.
  - Tr l ng nghe
  - Tr tr l i
 • màn hình.
  Bây gi cô m i các con cùng g p m t b n gà, b n v t
  trong câu chuy n “Đôi b n nh ”. Cô m i các l p cùng
  h ng lên màn hình đ đón xem câu chuy n: “ Đôi b n ướ
  nh
  - Cô gi ng n i dung câu chuy n: Câu chuy n: “ Đôi b n
  nh ” k v hai b n gà con, v t con r nhau đi ki m ăn ế
  không may gà con b con cáo đu i b t nh ng v t con đã ư
  r t t t b ng và dũng c m đã đ n c u gà con thoát n n ế
  đ y.
  - Cô gi ng t khó:
  * Đàm tho i :
  - Cô v a k câu chuy n gì?
  - Trong câu chuy n có nh ng nhân v t nào?
  - Gà con và v t con r nhau đi đâu?
  - Gà con ki m ăn đâu? Còn v t con ki m ăn đâu?ế ế
  - Khi gà con đang ki m ăn thì b con gì đu i b t?ế
  - Gà con s quá..... ai đã c u gà con?
  - V t con b i vào b và g i b n nh th nào? ơ ư ế
  - Con cáo có b t đ c gà con n a không? ượ
  - Con cáo không đu i b t đ c gà n a nó ....v t gà nh ượ ư
  th nào?ế
  * Trò ch i : b t ch c ti ng kêu c a gà, v tơ ướ ế
  c/ cô k l n 3: k b ng mô hình
  - Giáo d c tr :
  Trong câu chuy n các con yêu thích nhân v t nào? Vì sao?
  Các con h c t p b n nào? Vì sao?
  Cô ch t l i: Qua câu chuy n: “ đôi b n nh ” các con h c
  t p hai b n gà v t ch i v i nhau đoàn k t. Đ c bi t là ơ ế
  b n v t con r t nhanh trí, dũng c m không s nguy hi m
  đ c u b n. Còn con cáo r t đáng chê vì đã c hi p, b t ế
  n t ng i y u h n mình. ườ ế ơ
  * C ng c : hôm nay cô con mình đã đ c g p v t con, gà ượ
  con, con cáo trong câu chuy n gì?
  Tr xem trên màn hình
  -Tr l ng nghe
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  V t con
  Tr tr l i
  Tr l ng nghe
  Tr hát cùng cô

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016 , 11:06

Mô tả tài liệu:

Giáo án chuyện đôi bạn nhỏ - Dùng cho trẻ 19 tháng đến 24 tháng

Giáo án chuyện đôi bạn nhỏ - Dùng cho trẻ 19 tháng đến 24 tháng- Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ. Đề tài: kể chuyện: Đôi bạn nhỏ

Tin mới nhất

Trang