Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Do Van Thứ tư, Tháng 9 12, 2018 - 13:30
2 lol thanhlol Thứ năm, Tháng 12 13, 2018 - 21:13

Giáo án câu chuyện thỏ ngoan dành cho trẻ 25-36 tháng tuổi

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 629
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Giáo án
  Lĩnh v c : Phát tri n ngôn ng
  Ch đ : Nh ng con v t đáng yêu
  Đ tài : K chuy n Th Ngoan
  L a tu i : 25 - 36 tháng
  Lo i ti t ế : Tr ch a bi t ư ế
  Th i gian : 15 - 17 phút
  Ng i d yườ : Tr n Th H ng
  Tr ngườ : M m Non H ng An
  I M c đích - yêu c u
  1. Ki n th cế
  + Tr nh tên câu chuy n, các nhân v t trong câu chuy n
  + Hi u n i dung câu chuy n
  + Nh trình t di n bi n c a câu chuy n. ế
  2. Kĩ năng
  + Phát tri n ngôn ng m ch l c cho tr : tr tr l i câu h i c a cô to, rõ
  ràng.
  + Rèn kĩ năng nghe hi u tác ph m văn h c
  3. Thái đ
  + Tr ngoan, yêu quí b o v các con v t, bi t giúp đ m i ng i. ế ườ
  II Chu n b :
  - Giáo án đ y đ
  - Ch h c an toàn s ch s
  - Mô hình chuy n th ngoan, con th th t
  - Băng đĩa
  - Cô thu c và k di n c m n i dung câu chuy n
  III Ti n trìnhế
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  1. Cô n đ nh, d n d t vào bài
  Cho tr hát bài “ Tr i n ng, tr i m a” vào gh ng i ư ế Tr hát cùng cô
  1
 • Cô gi i thi um t nhân v t t i thăm l p mình (có
  ti ng gõ c a)ế
  - cho tr quan sát chú Th con h i tr “Th
  có đi u gì đ c bi t”
  - Th là con v t s ng đâu ?
  - ch t l i: Th đ ng v t đ c nuôi trong gia ư
  đình. Ngoài ra Th còn sinh s ng r t nhi u t i các
  khu r ng. Bây gi con mình cùng t m bi t chú
  Th gia đình và đ n thăm chú Th r ng nhé ! ế
  - Các loài đ ng v t s ng trong r ng r t nhi u: G u,
  voi, kh các loài đ ng v t s ng trong r ng cũng bi t ế
  giúp đ l n nhau trong lúc g p khó khăn đ y ! Đ
  bi t ai đã giúp đ ai m i c l p cùng l ng ngheế
  cô k câu chuy n Th ngoan nhé.
  Câu chuy n Th ngoan đ c b t đ u.ượ
  2. N i dung
  Cô k chuy n + đàm tho i
  * Cô k l n 1 di n c m b ng l i . Cô h i tr
  + Cô v a k chuy n gì ?
  * k l n 2:Cho tr xem n i dung câu chuy n
  trên màn hình : gi ng n i dung câu chuy n,
  gi ng t khó m a ào àoư , đàm tho i (b ng hình nh
  trên màn hình)
  Mu n bi t b n Th , bác G u, Cáo nh th nào các ế ư ế
  con cùng h ng lên màn hình đ theo dõi câuướ
  chuy n Th ngoan .
  Gi ng n i dung: Câu chuy n Th ngoan k v bác
  G u đang đi trong r ng thì tr i đ m a r t to. Bác ư
  g u đ n nhà Cáo đ xin trú m a nh ng Cáo không ế ư ư
  cho bác G u vào. Bác g u l i đi tr i v n m a r t ư
  to, bác g u đ n nhà Th đ xin trú m a. Th đã ế ư
  Tai dài, mũi đ
  Tr tr l i: Trong gia đình
  Cho Th ra ngoài
  Tr l ng nghe
  Tr nghe cô k chuy n
  Tr tr l i: “Th ngoan”
  Tr l ng nghe
  Tr l ng nghe
  Tr xem, nghe
  2
 • cho bác G u vào, Th còn đ t l a cho bác G u
  s i. Khi Bác G u đã s i khô ng i, bác G uưở ưở ườ
  khen Th ngoan và c m n Th . ơ
  Gi ng t khó: M a ào àoư có nghĩa là m a r t to.ư
  Đàm tho i, trích d n
  + Các con v a xem câu chuy n gì ?
  + Trong truy n nh ng nhân v t nào ?( nh ng
  ai?)
  + Bác G u đang đi trong r ng thì tr i đ m a r t to ư
  Bác G u đ n nhà ai đ xin trú m a ? ế ư
  + Cáo có cho bác G u vào nhà không ?
  + Bác G u l i ra đi, tr i v n đ m a ào ào bác G u ư
  l i đ n nhà ai đ xin trú m a ? ế ư
  + Th đã làm gì khi bác G u gõ c a ?
  + Th còn làm gì n a ?
  + Khi đã s i khô ng i bác G u nói gì v i Th ?ưở ườ
  (M i câu h i cô h i 2 - 3 tr tr l i)
  - Trò ch i: Con Thơ
  Cô cho tr ch i 1 - 2 l n ơ
  * L n 3: b ng mô hình
  con mình cùng g p l i Cáo, Th , bác G u qua
  câu chuy n “Th ngoan” nào .
  - Qua câu chuy n Th ngoan” các con h c t p ai ?
  Vì sao ?
  - Ai đáng khen ? Vì sao ?
  - Ai đáng chê ? Vì sao ?
  Cô ch t l i: Qua câu chuy n Th ngoan các con c n
  h c t p Th vì Th đã giúp đ bác G u lúc bác g p
  khó khăn, ho n n n. v y Th r t đáng đ c ượ
  khen, còn Cáo đáng chê Cáo không giúp đ bác
  G u lúc bác g p m a. ư
  - Th ngoan
  - Cáo, Th , bác G u
  - Bác g u đ n nhà Cáo... ế
  xin trú m aư
  Cáo không cho bác vào
  - Nhà Th , trú m a ư
  - Th m ....
  Đ t l a
  Th ngoan quá, bác cám n ơ
  cháu
  Tr ch i ơ
  tr xem
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  Tr tr l i
  Tr l ng nghe
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016 , 11:09

Mô tả tài liệu:

Giáo án câu chuyện thỏ ngoan dành cho trẻ 25-36 tháng tuổi

giáo án câu chuyện thỏ ngoan 25-36 tháng- Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ Chủ đề : Những con vật đáng yêu Đề tài : Kể chuyện ‘Thỏ Lứa tuổi : 25 - 36 tháng Loại tiết : Trẻ chưa biết Thời gian : 15 - 17 phút

Tin mới nhất

Trang