Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 16:54
2 Hoang Dien Thứ năm, Tháng 7 27, 2017 - 19:46

Giáo án 5 tuổi chủ đề động vật

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 399
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 234 | Loại file: DOC
 • Ch đ th gi i đ ng v t ế
  M CH Đ
  Tr l a tu i m m non đang d n hình thành nhân cách thông qua vi c tìm hi u khám phá
  th gi i xung quanh. Ch đ th gi i đ ng v t chính n i tr đ c h c t p vui ch i ế ế ơ ượ ơ
  tìm tòi khám phá, đ c đi m nh ng con v t góp ph n tích c c vào s phát tri n c a tr .
  Đ giúp tr khám phá ch đ th gi i đ ng v t, giáo th trò chuy n, đàm tho i ế
  v i tr m i lúc m i n i, thông qua trò chuy n đàm tho i trong các gi th , truy n, ơ ơ
  KPKH, …Cô s g i m giúp tr nh l i nh ng ki n th c,v n kinh nghi m s ng thói ớ ạ ế
  quen sinh ho t, v sinh nhân trong ngày c a tr . Qua trò chuy n, đàm tho i giáo còn
  giúp tr bi t đ c tên g i, đ c đi m, n i s ng, th c ăn....Thông qua trò chuy n đàm tho i ế ượ ơ
  trong các gi ho t đ ng hình thành cho tr nh ng ki n th c s đ ng v toán, văn h c, âm ế ơ
  nh c, t o hình…T đó t o cho tr tâm th tho i mái thích đ n tr ng đ n l p, tình ế ế ườ ế
  c m, bi t quan tâm t i m i ng i xung quanh. Đ ng th i vi c trò chuy n đàm tho i còn ế ườ
  kích thích tr tính tò mò, thích tìm tòi khám phá nh ng đi u tr ch a bi t. ư ế
  M t trong nh ng y u t quan tr ng kích thích tính khám phá ch đ c a tr ế
  chính s d ng nh ng đ dùng tr c quan sinh đ ng nh : Tranh nh v các con v t, ư
  hình r ng xanh…Đó nh ng ph ng ti n giúp tr khám phá ch đ m t cách t nhiên, ươ
  tích c c và gây h ng thú h p d n tr tham gia khám phá ch đ .
  Ngoài ra đ kh c sâu ki n th c ch đ th gi i đ ng v t chúng ta th d y tr ế ế
  nh ng bài th , bài hát v th gi i đ ng v t nh : ơ ế ư
  Các bài hát: Gà tr ng mèo con và cún con. Chú mèo con, Đ b n. Cá vàng b i. Con chim ơ
  hót trên cành cây...
  Các bài th , câu truy n: Con gà tr ng tía. Mèo đi câu cá. Đôi b n t t. Chú Dê Đen. H ơ
  trong v n thú, Nàng tiên c, Ki n tha m i....ườ ế
  Ho t đ ng ch đ o c a tr m u giáo ho t đ ng vui ch i ho t đ ng góc, ho t ơ
  đ ng ngoài tr i…Chính lúc tr đ c tr i nghi m nhi u nh t nh ng v n ki n th c c a ượ ế
  ch đ tr ti p thu đ c. Do v y giáo viên th tr ng bày nh ng tranh nh, sách ế ượ ư
  truy n, các đ dùng đ ch i, h c li u các góc. ơ
  Bên c nh đó vi c ph i k t h p v i ph huynh trong vi c giáo d c ki n th c ch đ ế ế
  cho tr y u t r t quan tr ng. Giáo viên ph i làm t t công tác tuyên truy n ki n th c ế ế
  ch đ ph i h p v i ph huynh, s u t m nh ng tranh nh, đ dùng h c li u giúp cho ư
  quá trình d y tr đ c t t h n. ượ ơ
 • Ch đ nhánh 1: Đ ng v t s ng trong gia đình
  ĐÓN TR
  - Cô đ n s m v sinh thông thoáng l p h c.ế
  - Cô chu n b đ dùng đ ch i cho gi h c. ơ
  - Cô nh nhàng đón tr vào l p, nh c tr c t đ dùng cá nhân vào n i quy đ nh. ơ
  - Trao đ i nhanh v i cha m tr v ch đ : “ Th gi i đ ng v t”. ế
  - T chuy n v i tr các con v t nuôi trong gia đình các con v t s ng d i n c, các ướ ướ
  con v t s ng trong r ng, các con côn trùng
  Con th y nhà b m chúng mình nuôi nh ng con v t gì?.
  Th c ăn c a chúng là gì?...
  - H ng tr đ n các đ dùng, đ ch i trong l p và ch n góc ch i thích h p.ướ ế ơ ơ
  - Đi m danh sĩ s .
  - Cho tr đi v sinh.
  TH D C SÁNG
  I/ M c đích – yêu c u
  1. Ki n th cế
  - T o tâm th tho i mái cho tr tr c khi b c vào gi h c. ế ướ ướ
  - Giúp tr kho m nh và có k năng v n đ ng trong các ho t đ ng hàng ngày.
  - Tr t p đúng các đ ng tác cùng cô. H ng thú tham gia vào trò ch i. ơ
 • 2. K năng
  - Rèn cho tr s nhanh nh n, linh ho t.
  3. Thái đ:
  - Giáo d c tr có ý th c trong gi th d c sáng.
  II/ Chu n b
  - Sân t p s ch s , an toàn
  - Trang ph c c a cô, tr g n gàng
  - X c xô.
  III/ T ch c ho t đ ng
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  * n đ nh l p: Cô ki m tra s c kho và trang ph c cho
  tr .
  Ho t đ ng 1: Kh i đ ng
  Cô cho tr đ ng thành đoàn tàu đi nhanh d n k t h p ế
  v i đi ki ng chân, chuy n sang ch y nhanh d n, ch y
  ch m d n, đi th ng…r i v đ i hình vòng tròn . ườ
  Ho t đ ng 2: Tr ng đ ng
  (Cô t p cùng tr m i đ ng tác 3 l n x 4 nh p).
  ĐT 1: Hô h p: Làm gà gáy sáng.
  - Hai tay giang ngang, đ a tay lên tr c hít vào th t sâu. ư ướ
  H tay xu ng th ra t t .
  ĐT 2: Tay vai: Đ a tay ra phía tr c, lên cao, giang ư ướ
  ngang
  - Đ ng th ng, hai chân ngang vai.
  - Hai tay đ a th ng lên cao quá đ u.ư
  - Đ a th ng ra phía tr c, ngang vai.ư ướ
  - Đ a sang ngang.ư
  - H xu ng xuôi theo ng i. ườ
  ĐT 3: L ng b ng: Đ ng nghiêng ng i sang hai bênư ườ
  - Hai tay ch ng vào hông
  - Nghiêng ng i sang ph iườ
  - Đ ng th ng
  - Tr ch nh đ n trang ph c ra
  sân.
  - Tr th c hi n theo hi u
  l nh c a cô.
  - T p 3 l n x 4 nh p.
  - T p 3 l n x 4 nh p.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 13:50

Mô tả tài liệu:

Giáo án 5 tuổi chủ đề động vật

Giáo án 5 tuổi chủ đề động vật

Tin mới nhất

Trang