Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 21:56
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:52
3 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:07
4 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:07
5 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 10:07

Giải pháp thu hút khách cho các tuyến tham quan mới trên vịnh Hạ Long

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 127 | Loại file: DOC
 • Gi i pháp thu hút khách cho các tuy n tham quan m i trên v nh H Long ế
  M đ u
  1. Lý do ch n đ tài
  V nh H Long m t th ng c nh thiên nhiên đ p, n i ti ng ế
  c a Vi t Nam đã đ c UNESCO hai l n công nh n Di s n ượ
  Thiên nhiên th gi i (năm 1994 2000) b i giá tr n i b t toànế
  c u v c nh quan t nhiên giá tr đ a ch t đ a m o. S l t ố ượ
  khách t i v nh H Long trong h n m i năm qua tăng tr ng r t ơ ườ ưở
  m nh.
  Đã 8 tuy n tham quan đ c xây d ng tri n khai trênế ượ
  kh p khu v c v nh H Long. Tuy nhiên t nhi u năm nay ch 4
  trong 8 tuy n tham quan y tr nên quen thu c v i du khách. T ngế
  s l t khách trên 4 tuy n tham quan còn l i ch b ng m t ph n ượ ế
  nh trong t ng s l t khách đ n v nh H Long. B n tuy n tham ượ ế ế
  quan thu hút đ c nhi u l t khách tham quan nh t n m tr n v nượ ượ
  trong khu v c b o v tuy t đ i c a Di s n Thiên nhiên th gi i ế
  v nh H Long. T i khu v c này (khu v c đ o Đ u G , đ o B
  Hòn, Ti T p hay Soi Sim) th ng xuyên x y ra tình tr ng quá t i. ườ
  Đ c bi t trong giai đo n chính v , m i ngày khu v c đáng ra
  đ c b o v tuy t đ i này ph i đón hàng nghìn l t khách ượ ượ
  kho ng trên 500 l t tàu ra vào. Đi u này t t nhiên đã gây ra ượ
  nh ng h u qu to l n đ i v i môi tr ng và v n đ b o v giá tr ườ
  tài nguyên. Đ ng th i còn tr c ti p tác đ ng làm gi m ch t l ng ế ượ
  Nguy n Th Thu H ng – CH 3 Khoa Du l ch h c
  1
 • Gi i pháp thu hút khách cho các tuy n tham quan m i trên v nh H Long ế
  tour du l ch nguyên nhân gián ti p gây ra tình tr ng “khách ế
  không mu n quay tr l i”.
  Vi c v nh H Long tr thành Di s n Thiên nhiên th gi i đã ế
  m ra nhi u tri n v ng m i cho du l ch Qu ng Ninh nói riêng
  du l ch Vi t Nam nói chung. Nh ng cùng v i đó trách nhi m ư
  n ng n đ i v i công tác qu n lý, b o t n phát huy giá tr Di
  s n. V nh H Long đã th c s tr thành m t trung tâm du l ch l n
  quan tr ng c a t nh, c a qu c gia. Do đó b o t n gi
  nguyên giá tr tài nguyên m t trách nhi m to l n hàng đ u song
  trách nhi m khai thác phát tri n du l ch cũng không th coi
  th y u. Gi i quy t mâu thu n gi a b o t n phát tri n du l ch ế ế
  m t bài toán khó v i nhà qu n lý. vi c m r ng không gian ở ộ
  du l ch, gi m t i cho khu v c trung tâm, giãn khách ra vùng đ m
  và ngo i biên có th coi là m t h ng đi an toàn. ướ
  V i quan đi m trên, tác gi cho r ng vi c th c hi n đ c ượ
  m c tiêu thu hút khách ra các tuy n tham quan m i h n s m t ế ơ
  trong nh ng bài gi i phù h p đ i v i v n đ quá t i m t s
  đi m trên v nh H Long. B i v y, tác gi đã l a ch n đ tài “Gi i
  pháp thu hút khách cho các tuy n tham quan m i trên v nh Hế
  Long” làm đ tài t t nghi p c anh.
  2. M c đích nghiên c u
  Nguy n Th Thu H ng – CH 3 Khoa Du l ch h c
  2
 • Gi i pháp thu hút khách cho các tuy n tham quan m i trên v nh H Long ế
  M c đích nghiên c u c a đ tài tìm ra gi i pháp thu hút
  khách cho các tuy n tham quan m i trên v nh H Long nh m gópế
  ph n th c hi n đ c m c tiêu: ượ
  Gi m t i cho khu v c trung tâm.
  Gi i thi u, qu ng các giá tr tài nguyên ch a đ c ư ượ
  bi t đ n c a v nh H Long.ế ế
  Nâng cao nh n th c c a du khách v v nh H Long.
  3. Đ i t ng nghiên c u ượ
  Các y u t cung du l ch c a v nh H Long.ế
  Các tuy n tham quan trên v nh H Long.ế
  Gi i pháp thu hút khách cho các tuy n tham quan m i ế
  trên v nh H Long.
  4. Ph m vi nghiên c u
  N i dung nghiên c u c a đ tài ch trong ph m vi ho t đ ng
  du l ch trên v nh H Long d i góc đ ti p c n c a các b môn ướ ế
  khoa h c Du l ch.
  5. Ph ng pháp nghiên c uươ
  Đ hoàn thành đ tài, tác gi đã s d ng m t s ph ng ươ
  pháp nghiên c u sau:
  Ph ng pháp thu th p x t li u: Tr c h t tác giươ ư ướ ế
  đã thu th p các tài li u liên quan đ n đ tài. Đ c, ch n l c thông ế
  tin phân lo i tài li u theo các danh m c nghiên c u, m c đ
  Nguy n Th Thu H ng – CH 3 Khoa Du l ch h c
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:33

Mô tả tài liệu:

Giải pháp thu hút khách cho các tuyến tham quan mới trên vịnh Hạ Long

Chương 1 Cung du lịch trên vịnh hạ long Tiểu dẫn Từ lâu, vịnh Hạ Long Việt Nam đã nổi tiếng khắp thế giới bởi vẻ đẹp tuyệt mỹ và hoành tráng của hàng ngàn đảo đá (1969 đảo) trên mặt biển. Với cảnh quan ngoại hạng ấy, vịnh Hạ Long đã hai lần được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Nhưng Hạ Long không chỉ là một thắng cảnh đẹp mà trong nó còn ẩn chứa các giá trị ngoại hạng về địa chất, địa mạo, về giá trị đa dạng sinh học và lịch sử văn hoá. 1.1 Tài nguyên du lịch trên vịnh Hạ Long 1.1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa lý Nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, vịnh Hạ Long thuộc toạ độ địa lý từ điểm cực Nam ở đảo Hạ Mai, xã Ngọc Vừng là 20040’ độ vĩ Bắc đến điểm cực Bắc là dãy núi Mỏ Toòng của huyện Bình Liêu ở 21040’ vĩ độ Bắc; từ điểm cực Tây ở 106026’ kinh độ Đông với sông Vàng Chua của hai xã Bình Dương và Nguyễn Huệ thuộc huyện Đông Triều đến điểm cực Đông của tỉnh là Mũi Gót ở 108031’ kinh độ Đông, trên đất Trà Cổ, thị xã Móng Cái [19, 3]. Khu vực Di sản có vùng bảo vệ tuyệt đối xác định trong toạ độ từ 106059’24” đến 107020’30” kinh độ Đông và 20043’24” đến 21056’12 vĩ độ Bắc, giới hạn bởi 3 điểm: đảo Đầu Gỗ (phía Tây), đảo Đầu Bê (phía Nam) và đảo Cống Tây (phía Đông) với diện tích 434km2, gồm 775 hòn đảo, trong đó có 411 đảo đã được đặt tên [7, 7]. Đây cũng là khu vực giới hạn được nhắc đến trong khái niệm vịnh Hạ Long dưới đây. Tỉnh Quảng Ninh là đơn vị hành chính – kinh tế trọng điểm, nằm trong tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh của miền Bắc Việt Nam. Hơn nữa, ở vào vị trí chỉ cách Hà Nội (trung tâm đón khách lớn nhất miền Bắc) 165km – một khoảng cách lí tưởng trong phát triển du lịch, Quảng Ninh đã trở thành một trong những điểm đến quan trọng nhất của Việt Nam. Vùng biển Quảng Ninh nằm trên luồng giao lưu đường biển chính từ Trung Quốc đến Vịnh Bắc Bộ vào các cảng lớn phía Bắc Việt Nam và vào phần phía Nam biển Đông đến các quốc gia lân cận vùng Đông Nam á. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đã nhận một vị thế đặc biệt ở cửa ngõ Đông Bắc trong giao lưu kinh tế, giao bang với Trung Quốc láng giềng và cả trong bảo vệ an ninh lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam nói chung. Sự hội tụ giữa vị trí địa lý và cấu trúc cảnh quan lãnh thổ cả trên đất liền và trên biển cùng những tiềm năng vốn có đã đưa vịnh Hạ Long vào vị thế thu hút khách thập phương về đây thưởng ngoạn, để nhận ra những nét hấp dẫn của các thắng cảnh trên một vùng thiên nhiên độc đáo để giao lưu tạo lập nên những mối quan hệ trong phát triển lâu dài. 1.1.1.2 Khí hậu Khí hậu Hạ Long là khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa hè (tháng 5 đến tháng 10) nóng ẩm, mưa nhiều nhiệt độ trung bình từ 27 – 290C, mát khô vào mùa đông, nhiệt độ trung bình từ 16 – 180C. Lượng mưa trung bình năm là 1680 mm, với khoảng trên 300 mm vào các tháng 6, 7, 8 và dưới 300 mm vào các tháng khô nhất trong năm là tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Những đặc trưng khí hậu quan trọng nhất của các mùa trong năm ở Hạ Long là: • Mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3) Từ các khối không khí cực đới ở phương Bắc tràn xuống, gió mùa Đông Bắc lạnh và khô xuất hiện với tần suất tương đối lớn và đến được những vĩ độ thấp nhất của nước ta. Tuy vậy, sự khống chế của nó không phải là thường xuyên . Giữa các đợt gió mùa Đông Bắc lạnh là các khối không khí nhiệt đới . Mùa Đông là mùa lạnh và ít mưa ở Quảng Ninh. Vào thời kì đầu mùa đông, từ tháng 11 đến giữa tháng 12, ảnh hưởng đến Quảng Ninh thường là từ rìa áp cao. Gió mùa Đông Bắc lạnh chưa nhiều, trời ít mưa và khô. Đôi khi rãnh phía Tây xuất hiện kết hợp lưỡi áp cao tạo nên sương mù, mưa nhỏ hoặc mưa phùn. Thời kỳ giữa mùa, từ tháng 2 đến cuối tháng 3 thường ít có gió mùa Đông Bắc hơn, thời tiết thường âm u, ẩm thấp, mưa phùn nhiều. Đây là khoảng thời gian có nhiều mưa phùn nhất trong năm. • Mùa xuân (tháng 4) Thực chất đây là khoảng thời gian quá độ từ đông sang hè, vì vậy thời tiết trong khoảng thời gian này có sự giao tranh giữa không khí cực đới và không khí nhiệt đới, trời bắt đầu có mưa giông. • Mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 9) Thường xuất hiện khối không khí nhiệt đới xích đạo, áp cao Thái Bình Dương, bão xoáy thấp xuất hiện khá nhiều nhất là vào giữa mùa. Nửa đầu mùa thường có mưa dông và mưa rào, nửa cuối mùa ít dần đi. Thỉnh thoảng có gió mùa Đông Bắc yếu làm nhiệt độ giảm đi chút ít. Đây là thời gian nóng nhất trong năm, có nhiều dông bão và lượng mưa lớn. • Mùa thu (tháng 10) Thời gian này ảnh hưởng của áp cao đã yếu dần đi và rút dần ra biển. Bão và giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh ở các vĩ độ thấp ở nước ta. Không khí cực đới bắt đầu phát triển, Quảng Ninh thường chịu ảnh hưởng của rìa áp cao lạnh. Vào khoảng thời gian này, tuy không thường xuyên song thỉnh thoảng Hạ Long vẫn có mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Nhìn chung, khí hậu Hạ Long thích hợp cho phát triển du lịch đặc biệt là du lịch tham quan, tắm biển, phơi nắng, nghỉ dưỡng, thể thao và du lịch sinh thái. Tuy nhiên do có mùa đông lạnh và có nhiều ngày thời tiết xấu nên đã có những trở ngại trực tiếp đến các hoạt động của con người, trong đấy có hoạt động du lịch và chính điều đó tạo nên tính mùa vụ trong du lịch Hạ Long. Mùa hè là thời kỳ hoạt động của dông bão và các trận mưa lớn gây ra biển động, lũ lụt, sạt lở đường giao thông, xói mòn bờ sông, bờ biển, gây nên những tổn thất lớn về kinh tế và khó khăn cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. Điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi du lịch của du khách và gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh du lịch của vịnh Hạ Long. Vì vậy ngành du lịch cần có kế hoạch chủ động phòng tránh thiên tai, lợi dụng xu thế nổi trội theo mùa để phát triển các dạng sản phẩm du lịch, đảm bảo sự hoạt động đồng đều cho du lịch vịnh Hạ Long trong cả năm. 1.1.1.3 Thắng cảnh Vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới bởi các giá trị thẩm mỹ và địa chất địa mạo. Đây là một Di sản thiên nhiên rất có giá trị và nổi tiếng thế giới được cấu tạo bởi các chất liệu chính là đá, nước và bầu trời. Vịnh Hạ Long là thắng cảnh độc đáo có giá trị nhiều mặt, trong đó khu vực tập trung nhiều giá trị nổi bật nhất là khu vực nằm trong bán kính 434km2 mà UNESCO đã công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Nếu nhìn bao quát vịnh Hạ Long sẽ

Tin mới nhất

Trang