Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ I

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 61
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  _______________
  Đ N XIN ĐĂNG KÍ CÁC MÔN H C B SUNG H C KỲ I Ơ
  NĂM H C 2014-2015
  Kính g i: Phòng Đào T o - Tr ng Đ i h c Xây d ng ườ
  Phòng Đào t o – Khoa Ki n trúc quy ho ch ế
  Tôi tên là : Ninh Đ c Khánh
  L p : 58 QH2
  Sinh ngày : 28/01/1995
  Mã s sinh viên : 2057658
  Khoá h c : 2013 - 2018
  Em vi t đ n xin trình bày m t vi c nh sauế ơ ư :
  Trong th i gian đăng ký môn h c cho h c kỳ m t năm 2014-2015, em b m và ph i n m
  vi n dài ngày, t đó đ n nay em ch a đăng ký đ c các môn h c c a h c kỳ I năm 2014-2015. ế ư ượ
  Trên trang webdaotao.nuce.edu.vn c a tr ng. ườ
  Vì v y em vi t đ n trình bày nguy n v ng mu n đ c đăng ký các môn h c cho h c kỳ ế ơ ượ
  s p t i : h c kỳ I năm 2014 – 2015 (năm th hai) em có nguy n v ng đăng ký t t c các môn h c
  cho l p.
  Kính mong nhà tr ng và khoa ki n trúc và quy ho ch t o đi u ki n cho em đ c đăng ký ườ ế ượ
  và ti p nh n th i khoá bi u cho h c kỳ I năm 2014-2015.ế
  Tôi xin chân thành c m n ! ơ
  Vĩnh Yên, Ngày 02 tháng 08 năm 2014
  Ng i làm đ n ườ ơ
  (Ký và ghi rõ h tên )
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG Đ I H C KINH T QU C DÂNƯỜ
  C NG HOÀ XÃ H I CH NGHIÃ VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  ______________
  DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ H C CH NG TRÌNH 2 ƯƠ
  Khoa, B môn QLSV…………………………………………………………
  TT H và tên Mã sinh viên L p CT1 Đăng ký l p CT2 L phí
  (đ)
  Ký n p
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  50.000
  Xác nh n Ngày tháng năm 2011
  c a Tr ng Khoa, BM QLSV ưở Tr lý khoa, BM

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:55

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ I

ĐƠN XIN ĐĂNG KÍ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG HỌC KỲ I Trường Đại học Xây dựng

Tin mới nhất

Trang