Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 14:33

Đổi mới hoạt động của công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 80 | Loại file: DOC
 • L i c m n ! ơ
  L i đ u tiên, em xin chân thành c m n các th y, giáo ơ
  tr ng Đ i h c Lu t Hà N i, đ c bi t là các th y, cô khoa pháp lu tườ
  Kinh t đã giúp đ em trong su t quá trình h c t p, rèn luy n t iế
  tr ng.ườ
  Xin bày t lòng c m n đ n giáo -Ti n Đ Ngân Bình, ơ ế ế
  ng i tr c ti p h ng d n t n tình giúp đ em hoàn thành khóaườ ế ướ
  lu n này.
  Cu i cùng, em xin g i l i bi t n sâu s c đ n nh ng ng i ế ơ ế ườ
  thân trong gia đình, b n - nh ng ng i luôn ng h , đ ng viên ườ
  em trong quá trình h c t p, trong cu c s ng.
  Sinh viên
  Nguy n Th Ph ng Dung ươ
  - Nguyễn Thị Phương Dung - Kinh tế 28D -
  Khoá luận tốt nghiệp
  - 0 -
 • - Nguyễn Thị Phương Dung - Kinh tế 28D -
  Khoá luận tốt nghiệp
  - 1 -
 • Danh M c T vi t t t ế
  1. C ng hòa xã h i ch nghĩa : CHXHCN
  2. Đ ng C ng s n Vi t Nam : ĐCSVN
  3. T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam : TLĐLĐVN
  - Nguyễn Thị Phương Dung - Kinh tế 28D -
  Khoá luận tốt nghiệp

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 23:29

Mô tả tài liệu:

Đổi mới hoạt động của công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế

Nghiên cứu về hoạt động của công đoàn trong giai đoạn hiện nay là việc làm thiết thực và có nhiều ý nghĩa, đặc biệt là trong năm 2006 Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Xuất phát từ lý do đó, em đã chọn đề tài “Đổi mới hoạt động của công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế” là đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài là tập trung nghiên cứu hoạt động của công đoàn hiện nay. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam, rút ra nhận xét và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn trong xu thế hội nhập quốc tế. Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mac-Lênin và các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Hồ Chí Minh. Các phương pháp chủ yếu được sử dụng trong đề tài là phân tích, tổng hợp, quy nạp. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, Khoá luận được chia là 3 chương: - Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về công đoàn Việt Nam hiện nay. - Chương 2. Thực trạng hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam. - Chương 3. Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Tin mới nhất

Trang