Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 21:54
2 nguyễn trung nguyễn trung phú Thứ sáu, Tháng 1 6, 2017 - 20:41
3 Nguyễn Minh Phước Đạt Thứ ba, Tháng 5 1, 2018 - 17:50

Đồ án: Thiết kế phân xưởng xẻ gỗ

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 48
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 31 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  Cùng v i s phát tri n c a đ t n c, thì nhu c u s ướ
  d ng đ g trong gia đình,công s ngày càng l n . Đ đáp ng
  nhu c u đó con ng i ph i khai thác g r ng ngày m t nhi u ườ
  h n ngành ch bi n g cũng đóng vai trò tích c c h n,màơ ế ế ơ
  trong đó công ngh x t o ti n đ c b n cho các khâu gia ơ
  công ch bi n sau này đ đ c s n ph m t g .Chính ế ế ươ
  v y ,đòi h i nhà thi t k ph i đ a ra dây chuy n phân x ng ế ế ư ưỏ
  x mang tính khoa h c v i hi u qu kinh t cao,phù h p v i ế
  hoàn c nh và yêu c u th c ti n.
  Thi t k phân x ng x đ a ra 1 quá trình công nghế ế ưở ư
  h p lý.Nó quy t đ nh tr c ti p đên năng su t,nh p đi u s n ế ế
  xu t,an toàn lao đ ng,s d ng h p nguyên li u,y móc
  thi t b ,ti t ki m nhà x ng t ch c lao đ ng hi u quế ế ưở
  nh t.
  V i ch ng trình h c do nhà tr ng đ cùng v i s giúp ươ ườ
  đ c a b môn Ch bi n lâm s n, đ c bi t là s h ng d n ế ế ướ
  nhi t tình c a th y giáo :
  Nguy n Phan Thi t và các th y giáo b môn. ế
  Em đã hoàn thành bài t p c a mình. V i th i gian và
  ki n th c có h n, nên bài t p c a em không tránh kh i nh ng ế
  sai sót nh t đ nh. Em r t mong đ c s góp ý c a các th y đ ượ
  em có th hoàn thành t t bài t p c a mình.
  1
 • Em xin chân thành c m n! ơ
  Xuân Mai ngày 01- 03- 2009
  Sinh viên:
  Cao Thanh Tuy n
  2
 • PH N 1. NH NG V N Đ CHUNG
  Trong n n công nghi p ch bi n g hi n nay thì công ngh ế ế
  x g m t trong nh ng lo i hình ch bi n g ph bi n ế ế ế
  đ c áp d ng r ng rãi nh t không ch n c ta r tượ ướ
  nhi u n c trên th gi i . Công ngh x th coi m t ướ ế
  trong nh ng khâu đ u tiên c a toàn b quá trình ch bi n l i ế ế
  d ng g , trong m t vài năm tr l i đây Vi t Nam công ngh
  ch bi n g đã t ng b c phát tri n xong kh năng l i d ngế ế ướ
  g cũng nh t l thành khí đ t đ c r t th p so v i m t ư ỷ ượ
  s n c trong khu v c cũng nh trên th gi i . ướ ư ế
  v y v n đ đ t ra làm sao nâng cao đ c t l l i ượ
  d ng g gi i quy t đ c v n đ này ngoài vi c ch n l a ế ượ
  ph ng án x t i u nh t thì c n ph i phân tích l a ch n ươ ẻ ố ư
  thi t k qui phân x ng x các trang thi t b cho phùế ế ưở ế
  h p v i ngu n nguyên li u hi n đ c bi t ph i phù
  h p v i ngu n v n đ u t vào nó . ư
  Trong các phân x ng này ng i kinh doanh cũng c n ph iưở ườ
  l a ch n lo i hình phân x ng sao cho phù h p v i tính ưở
  ch t kinh doanh , nhi m v s n xu t , phù h p v i nh ng
  m t hàng nhu c u h i đang c n phù h p v i l ng v n ượ
  đ u t vào , phù h p v i nguyên li u và máy móc . ư
  Trong th c t s n xu t nh h ên nay cho th y phân x ng ế ư ưở
  x h ên nay ph bi n nh t đ c các xí nghi p l a ch n đó ế ượ
  là :
  Phân x ng c nhưở
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015 , 17:53

Mô tả tài liệu:

Đồ án: Thiết kế phân xưởng xẻ gỗ

PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Trong nền công nghiệp chế biến gỗ hiện nay thì công nghệ xẻ gỗ là một trong những loại hình chế biến gỗ phổ biến và được áp dụng rộng rãi nhất không chỉ ở nước ta mà ở rất nhiều nước trên thế giới . Công nghệ xẻ có thể coi là một trong những khâu đầu tiên của toàn bộ quá trình chế biến lợi dụng gỗ , trong một vài năm trở lại đây ở Việt Nam công nghệ chế biến gỗ đã từng bước phát triển xong khả năng lợi dụng gỗ cũng như tỷ lệ thành khí đạt được là rất thấp so với một số nước trong khu vực cũng như trên thế giới . Vì vậy vấn đề đặt ra là làm sao nâng cao được tỷ lệ lợi dụng gỗ ,để giải quyết được vấn đề này ngoài việc chọn lựa phương án xẻ tối ưu nhất thì cần phải phân tích lựa chọn và thiết kế qui mô phân xưởng xẻ và các trang thiết bị cho phù hợp với nguồn nguyên liệu hiện có và đặc biệt là phải phù hợp với nguồn vốn đầu tư vào nó . Trong các phân xưởng này người kinh doanh cũng cần phải lựa chọn loại hình phân xưởng sao cho nó phù hợp với tính chất kinh doanh , nhiệm vụ sản xuất , phù hợp với những mặt hàng mà nhu cầu xã hội đang cần phù hợp với lượng vốn đầu tư vào , phù hợp với nguyên liệu và máy móc . Trong thực tế sản xuất như hịên nay cho thấy phân xưởng xẻ hịên nay phổ biến nhất mà được các xí nghiệp lựa chọn đó là : Phân xưởng cỡ nhỏ Phân xưởng cỡ vừa Phân xưởng cỡ lớn

Tin mới nhất

Trang