Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 10:32
2 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 10:32
3 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 10:32
4 Do Hanh Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 14:12
5 Nguyễn Quý Thứ tư, Tháng 3 1, 2017 - 11:57

Digital marketing plan

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 149
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: PDF
 • Conversions Brand Website
  Objectives
  Growth
  Interaction
 • Make a strategic and specific plan for your
  online goals and presence using digital
  channels. Every goal providing focus for the
  future.
 • After researching the market and the
  company, create some goals for the year
  Make observations of the competitive
  landscape, note opportunities and threats
  List your top competitors

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2016 , 00:35

Mô tả tài liệu:

Digital marketing plan

Conversions Brand WebsiteObjectivesGrowthInteraction

Tin mới nhất

Trang