Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lam Minh Khang Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 15:59
2 Dinh Pham Thứ tư, Tháng 5 17, 2017 - 21:29

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm học 2016 - 2017

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 129
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Đ thi Violympic Toán l p 3 vòng 8 năm 2016 - 2017
  Bài 1: S p x p theo th t tăng d n ế
  Bài 2: V t ch ng ng i v tượ ướ
  Câu 1: 1/6 c a 42 là: ......
  Câu 2: 32hm : 4 = ......hm. Đi n s thích h p vào ch ch m
  Câu 3: 5hm 14m = ......m. Đi n s thích h p vào ch ch m
  Câu 4: Tính: 28 x 2 : 7 = ......
  Câu 5: Trong m t phép chia h t có th ng b ng 1/6 s b chia, th ng l n h n s chia ế ươ ươ ơ
  42 đ n v . Tìm s b chia ơ
  Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 1: 5km = ......dam. S thích h p đi n vào ch ch m là
  a) 5000 b) 500 c) 50 d) 5
  Câu 2: G p 14 lên 5 l n thì đ c k t qu ượ ế
  a) 19 b) 70 c) 80 d) 60
  Câu 3: Thùng th nh t 46 lít d u, s d u thùng th hai ít h n s d u thùng th ơ
  nh t 8 lít. C hai thùng có t t c bao nhiêu lít?
  a) 38 b) 74 c) 54 d) 84
 • Câu 4: Tìm x, bi t x : 6 = 23 (d 4)ế ư
  Câu 5: Tính: 13 x 6 : 2 = ......
  Câu 6: Tìm x, bi t 91 : x = 4 (d 3)ế ư
  Đáp án
  Bài 1: S p x p theo th t tăng d n ế
  10 < 14 < 11 < 15 < 6 < 2 < 9 < 8 < 17 < 12 < 19 < 4 < 20 < 3 < 7 < 5 < 18 < 1 < 16 < 13
  Bài 2: V t ch ng ng i v tượ ướ
  Câu 1: 7
  Câu 2: 8
  Câu 3: 514
  Câu 4: 8
  Câu 5: 288
  Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 1: b
  Câu 2: b
  Câu 3: d
  Câu 4: 142
  Câu 5: 39
  Câu 6: 22

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:54

Mô tả tài liệu:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm học 2016 - 2017

Tin mới nhất

Trang