Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Cu Chuoi Thứ bảy, Tháng 12 24, 2016 - 10:47
2 Cu Chuoi Thứ bảy, Tháng 12 24, 2016 - 10:50
3 Lam Minh Khang Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 16:03
4 Dinh Pham Thứ tư, Tháng 5 17, 2017 - 21:26

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm học 2016 - 2017

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 166
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • Đ thi Violympic Toán l p 3 vòng 10 năm 2016 - 2017
  Bài 1: Tìm các c p giá tr b ng nhau
  G i ý tr l i: 1 = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...; ... = ...
  Bài 2: M i hai con giápườ
  Câu 1: Tính 568 - 217 - 183 =...
  A) 160
  B) 158
  C) 168
  D) 178
  Câu 2: Tính 9 x 5 =...
  A) 45
  B) 36
  C) 54
  D) 63
  Câu 3: Tính 9 x 7 =...
  A) 45
 • B) 36
  C) 54
  D) 63
  Câu 4: Tính 9 x 9 =...
  A) 81
  B) 80
  C) 18
  D) 72
  Câu 5: Tính 54 : 9 =...
  A) 5
  B) 6
  C) 4
  D) 8
  Câu 6: Tính 48g : 4 =....
  A) 22g
  B) 12g
  C) 16g
  D) 6kg
  Câu 7: Tìm X bi t X x 8 = 64. V y X =...ế
  A) 7
  B) 9
  C) 6
 • D) 8
  Câu 8: Tìm X bi t 175 - 130 = 5 x X . V y X =...ế
  A) 45
  B) 9
  C) 35
  D) không tìm đ cượ
  Câu 9: T ng hai s là 678, s th hai là 134 đ n v . Hi u hai s đó là:.. ơ .
  Câu 10: Mai có 48 quy n v . Lan 8 quy n v . S v Lan b ng m y ph n s
  v c a Mai?
  A) 1/4
  B) 4
  C) 1/6
  D) 24
  Bài 3: Đi tìm kho báu
  Câu 1: Cho: 167g + 815g =...g. S thích h p đ đi n vào ch ch m là:...
  Câu 2: Cho 86g : 2 =... g. S thích h p đi n vào ch ch m:...
  Câu 3: 128 g p 4 s l n là:...
  Câu 4: G p 16 lên 3 l n thì đ c s a. V y s là a là:... ượ
  Câu 5: Tìm X bi t: X x 6 + X x 3 = 142 - 97. V y X =...ế
  Câu 6: Tìm X bi t: X x 9 - X x 2 = 41 + 22. V y X =...ế
  Câu 7: T ng c a hai s là 155. S th nh t là 78. V y s th hai là:...
  Câu 8: T ng c a hai s ch n là s ch n l n nh t có 3 ch s . S th nh t s
  bé nh t có 3 ch s khác nhau. S th hai là:...

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:40

Mô tả tài liệu:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 10 năm học 2016 - 2017

Tin mới nhất

Trang