Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đề thi violympic môn toán và tiếng anh năm 2016-2017

Ảnh của hungbac7
thái bá hùng(22 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 95
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • Giáo án đi n t l p 1
  Đ thi Violympic Toán Ti ng Anh l p 1 vòng 10 năm 2016 - 2017 ế
  Exam number 1: Tìm c p b ng nhau
  Exam number 2: Fill in the blank with the suitable number
  Question 1: Add:
  Question 2: Add:
  Question 3: Add:
 • Giáo án đi n t l p 1
  Question 4: Add:
  Question 5: Calculate:
  Question 6: Calculate:
  Question 7: Calculate:
  Question 8: Calculate:
  Question 9: Fill the missing number in the blank
  10 + 5 < 18 – ............ < 11 + 6
  Question 10: How many circles are there in the figure?
  Exam number 3: Choose the most suitable answer in 4 availabe answers.
  Question 1: Add: