Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Viet Thứ ba, Tháng 5 1, 2018 - 23:03
2 Nguyen Viet Thứ ba, Tháng 5 1, 2018 - 23:03
3 Hà Hà Văn Hiệp Chủ nhật, Tháng 2 10, 2019 - 19:45
4 Hà Hà Văn Hiệp Chủ nhật, Tháng 2 10, 2019 - 19:45

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ YÊN BÁI

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 61
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: PDF
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TỈNH YÊN BÁI
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
  NĂM HỌC 2016-2017
  Môn thi: VẬT LÍ – THPT CHUYÊN
  Thời gian: 150 phút (không kể giao đề)
  Ngày thi: 03/6/2016
  Bài 1. (2,0 điểm)
  Một khách du lịch t qua một cái đèo đối xứng sau đó đi tiếp trên đoạn đường
  nm ngang (hình 1), vn tốc trung bình của người y trên đoạn đường đèo 2,1km/h.
  Biết người đó đi trên đoạn đường nm ngang
  mt 2 gi và vận tốc khi đi lên đèo bng 0,6 ln
  vn tốc khi đi trên đưng nằm ngang, còn vận
  tc khi xuống đèo bằng 7/3 ln vn tốc khi đi
  lên đèo.
  a. Tìm vận tc của người đó khi lên đèo
  và khi xuống đèo.
  b. Tìm chiều dài L của đoạn đường nm
  ngang.
  Bài 2. (2,5 điểm)
  1. Nhà bạn Toàn lp một bình đun nước ng. Biết nhiệt đ của ớc chưa đun
  10
  0
  C và khi tắm cần nưc 40
  0
  C; khối lượng riêng của nước
  33
  D 1,0.10 kg / m ,
  nhit dung
  riêng ca nưc c = 4200J/kg.K. Nếu mi ln tm bạn Toàn dùng hết 0,05m
  3
  nước nóng thì:
  a. Khi lượng nước nóng bạn toàn đã dùng là bao nhiêu?
  b. Nhit lưng cn cung cấp cho nước mt ln tắm là bao nhiêu?
  c. Nếu đun nước bng thiết b điện có công suất 2000W và toàn bộ nhit lượng được
  nước hp th hết thì thi gian đun nước là bao nhiêu?
  2. Trong bình nhiệt ng kế chứa nước đá khối lượng m
  1
  = 0,3kg nhiệt độ
  0
  1
  t 20 C.
  Đưa vào bình một ợng hơi ớc khối lượng m
  2
  = 60g nhiệt độ
  0
  2
  t 100 C.
  Xác đnh nhiệt độ trong bình nhiệt ng kế khi xảy ra cân bằng nhit. Cho
  nhiệt dung riêng của nhiệt nóng chảy của ớc đá lần lượt c
  1
  = 2100J/kg.K
  340000J / kg,
  nhit dung riêng của nước là c
  2
  = 4200J/kg.K và nhiệt hóa hơi của nước
  6
  2,3.10 J / kg.
  B qua s trao đổi nhit với bình nhiệt lưng kế và môi trường.
  Bài 3. (3,0 điểm)
  Cho mạch điện như nh v (hình
  2). Hiệu điện thế hai đầu mạch điện U
  = 12V, các điện tr R
  1
  = 4
  ;
  R
  4
  = 12
  Đin tr ca ampe kế nh không đáng kể.
  Trên đèn Đ có ghi 6V 9W.
  a. Biết đèn Đ sáng bình thường
  s ch ca ampe kế I
  A
  = 1,25A. Tìm
  các giá tr điện tr R
  2
  và R
  3
  .
  b. Thay ampe kế bằng điện tr R
  5
  thì dòng đin qua R
  3
  bằng 0. Tìm R
  5
  nhận xét
  độ sáng của bóng đèn Đ.
  Bài 4. (1,5 điểm)
  Mt vật sáng AB đặt trước mt thấu kính phân kì cho một nh A
  1
  B
  1
  = 0,8cm. Gi c
  định vt AB, thay thu kính phân bằng thấu kính hội t cùng tiêu cự cũng đặt v
  s
  s
  L
  Hình 1
  B
  A
  +
  R
  1
  R
  2
  R
  4
  R
  3
  A
  Hình 2
  Đ
 • trí của thấu kính phân thì thu được nh tht A
  2
  B
  2
  = 4cm. Khoảng cách giữa hai ảnh
  72cm. Không sử dụng công thức thấu kính, hãy:
  a. Tìm khoảng cách từ ảnh đến mi thấu kính.
  b. Tìm tiêu cự ca hai thấu kính và chiều cao ca vt AB.
  Bài 5. (1,0 điểm)
  Xác định khối lượng riêng của viên sỏi. Ch s dụng các dụng c sau: Lc kế độ
  nhạy cao, bình đựng kích thước thích hợp không độ chia, nước có khối lượng riêng D
  n
  đã biết, viên sỏi cần xác định khối lượng riêng, si ch mảnh và nhẹ.
  ----------------- HT ----------------
  Thí sinh không sử sụng tài liệu.
  Giám thị không giải thích gì thêm.
  H và tên thí sinh: ……………………………… S báo danh: ………………
  Giám thị s 1: ……………………………... Ch kí: …………………….
  Giám thị s 2: ……………………………... Ch kí: …………………….
  Ti đ thi tuyển sinh chuyên Yên Bái môn Vt lí t 1999 đến nay ti:
  https://www.facebook.com/groups/1746384222315122/files/
  Li giải đề tuyển sinh các nội dung ôn luyện thi vào 10, thi THPT Quc gia (tt
  nghiệp THPT tuyển sinh Đại hc Cao đẳng) đưc chia s tại nhóm Facebook
  chuyên Yên Bái – đồng hành cùng các trò:
  https://www.facebook.com/groups/1746384222315122/
  Chúc các trò thành công!

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016 , 12:38

Mô tả tài liệu:

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ YÊN BÁI

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ YÊN BÁI

Tin mới nhất

Trang