Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thị Huệ Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 14:08
2 Nguyễn Thị Huệ Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 14:08
3 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 19:45
4 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 19:45
5 Phương Xuân Trịnh Chủ nhật, Tháng 1 22, 2017 - 19:22
6 Phương Xuân Trịnh Chủ nhật, Tháng 1 22, 2017 - 19:23
7 Phương Xuân Trịnh Chủ nhật, Tháng 1 22, 2017 - 19:23
8 Thác Mơ Thứ tư, Tháng 2 1, 2017 - 15:03
9 Phạm Thế q Thứ năm, Tháng 2 2, 2017 - 21:14
10 ninh trang ninh trang Thứ năm, Tháng 2 2, 2017 - 21:21

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Ninh Giang - Hải Dương

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 345
40
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM thc hiện Trang 1/6 - Mã đề 4893
  SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
  TRƯỜNG THPT NINH GIANG
  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – LẦN 2
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Thời gian làm bài: 90 phút;
  (50 câu trắc nghiệm)
  đề thi 4893
  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
  Họ, tên thí sinh:.......................................................Lớp.................…….SBD: .............................
  Câu 1: Cho
  5
  2
  f d
  x x
  . Khi đó
  2
  5
  2 4 d
  f x x
  bằng:
  A.
  38
  . B.
  40
  . C.
  36
  . D.
  34
  .
  Câu 2: Tìm họ nguyên hà m
  F x
  củ a hà m số
  6 2
  ( ) 3 4
  f x x x x
  A.
  7
  8
  3
  ( )
  7 3
  x x x
  F x x C
  . B.
  7
  3
  3
  ( )
  7 2
  x x x
  F x x C
  .
  C.
  7
  3
  ( ) 6
  7
  x
  F x x x x C
  . D.
  7
  3
  8
  ( ) 3
  7 3
  x x x
  F x x C
  .
  Câu 3: Cho khi lp phương có độ dài đường chéo bằng
  2 3 .
  m
  m thế tích
  V
  của khi lập phương đó.
  A.
  3
  24 3
  m
  . B.
  3
  12
  m
  . C.
  3
  8
  m
  . D.
  3
  27
  m
  .
  Câu 4: Gi sử
  ( )d 2, ( )d 3
  b b
  a c
  f x x f x x
  với
  a b c
  thì
  ( )d
  c
  a
  f x x
  bằng:
  A.
  2
  . B.
  5
  . C.
  1
  . D.
  1
  .
  Câu 5: Tập xác định của hàm s
  3
  10
  log
  3 2
  x
  y
  x
  là:
  A.
  2
  ;10
  3
  . B.
  3
  ;10
  2
  .
  C.
  ( ;10)
  
  . D.
  2
  ; 10;
  3
   
  .
  Câu 6: Gọi
  C
  là đồ thị hàm s
  3
  1
  x
  y
  x
  . Khi đó phương trình của tim cận đứng và tim cận ngang
  của đồ thị
  C
  ln lượt là:
  A.
  1; 1
  x y
  . B.
  1; 1
  x y
  . C.
  1; 1
  x y
  . D.
  1; 1
  x y
  .
  Câu 7: Cho hàm s
  2 3
  3 6
  x
  y
  x
  đồ thị
  ( )
  C
  . Khẳng định nào là sai?
  A.
  ( )
  C
  có tiệm cận đứng
  2
  x
  . B.
  ( )
  C
  đi qua đim
  1
  1;
  9
  A
  .
  C.
  ( )
  C
  có tâm đối xứng
  2
  2;
  3
  I
  . D.
  ( )
  C
  có tiệm cận ngang
  2
  3
  y
  .
  Câu 8: Cho
  ; 0
  a b
  ; viết
  2
  3
  .
  a a
  về dạng
  x
  a
  3
  b b b
  về dạng
  y
  b
  ; ;x y
  . Khi đó
  6 12
  x y
  là:
  A.
  17
  . B.
  7
  12
  . C.
  14
  . D.
  7
  6
  .
 • Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM thc hiện Trang 2/6 - Mã đề 4893
  Câu 9: Cho hàm s
  2
  ( ) 2 .3
  x x
  f x . Khng định nào sau đây sai ?
  A.
  2
  1 1
  ( ) 1 .log 2 .log 3 0
  f x x x
  .
  B.
  2
  3 3
  ( ) 1 .log 2 .log 3 0
  e e
  f x x x
  .
  C.
  2
  3
  ( ) 1 .log 2 0
  f x x x
  .
  D.
  2
  2
  ( ) 1 .log 3 0
  f x x x
  .
  Câu 10: Phương trình tiếp tuyến của đồ thm s
  1
  1
  x
  y
  x
  tại điểm
  2;3
  M là:
  A.
  2 1
  y x
  . B.
  2 7
  y x
  .
  C.
  2 7
  y x
  . D.
  5
  y x
  .
  Câu 11: Hàm snào trong các hàm số sau đồng biến trên
  ?
  A.
  3 2
  2 1.
  y x x
  B.
  7 2sin 3 .
  y x x
  C.
  4 1
  .
  2
  x
  y
  x
  D.
  tan .
  y x
  Câu 12: Cho hàm s
  1
  2 1
  x
  y
  x
  . Hãy chọn một khẳng định đúng trong các khẳng định bên dưới.
  A.
  1;2
  1
  min
  2
  y
  . B.
  1;0
  max 0
  y
  . C.
  3;5
  3
  min
  2
  y
  . D.
  2; 1
  1
  max
  2
  y
  .
  Câu 13: Cho hàm s
  x
  y ex e
  . Nghiệm của phương trình
  0
  y
  là:
  A.
  0
  x
  . B.
  1
  x
  . C.
  1
  x
  . D.
  ln 2
  x
  .
  Câu 14: Cắt một khối trụ
  bằng mt mặt phẳng đi qua trục của nó, ta được một hình vuông din
  tích bằng
  9.
  Khẳng định nào sau đây sai?
  A. Khi trụ
  có diện tích xung quanh
  9
  xq
  S
  .
  B. Khi trụ
  có diện tích toàn phần
  27
  2
  tp
  S
  .
  C. Khi trụ
  có độ dài đường sinh là
  3
  l
  .
  D. Khi trụ
  có thể tích
  9
  4
  V
  .
  Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình
  2
  ln 2ln 4 4
  x x
  là:
  A.
  4
  ;
  5
  
  . B.
  1; \ 0
   . C.
  4
  ; \ 0
  5
  
  . D.
  4
  ; \ 0
  3
  
  .
  Câu 16: Tập nghiệm của bất phương trình
  0,2 0,2
  log 1 log 3
  x x
  là:
  A.
  1;3
  S . B.
  1;S
  
  . C.
  1;1
  S . D.
  ;1
  S
  
  .
  Câu 17: Hoành độ các giao đim của đồ thị hàm s
  2 1
  2
  x
  y
  x
  ( )
  C
  đường thẳng
  d
  :
  2
  y x
  là
  A.
  1
  3
  x
  x
  . B.
  1
  3
  x
  x
  . C.
  1 6
  1 6
  x
  x
  . D.
  1
  3
  x
  x
  .
  Câu 18: Cho khi lăng trđứng
  .
  ABC A B C
  đáy mt tam giác vng n ti
  .
  A
  Cho
  2
  AB a
  ,
  góc giữa
  AC
  và mặt phẳng
  ABC
  bằng
  30 .
  Thể tích khối lăng tr
  .
  ABC A B C
  là
  A.
  3
  4 3
  9
  a
  . B.
  3
  4 3
  3
  a
  . C.
  3
  8 3
  3
  a
  . D.
  3
  4 3
  a .