Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Loi Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 22:36
2 Nguyen Loi Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 22:36
3 nguyen son Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 08:38
4 nguyen son Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 08:38
5 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:20
6 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:20
7 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:25
8 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:25
9 trần phương Thứ bảy, Tháng 2 18, 2017 - 15:07
10 Phạm Thế q Chủ nhật, Tháng 2 19, 2017 - 21:01

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Nghèn - Hà Tĩnh

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 547
59
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: PDF
 • NGC HUYN LB (facebook.com/huyenvu2405) The best or nothing
  Trưng THPT NGHÈN, CAN LỘC HÀ TĨNH
  ThS. ĐNG TH QUNH HOA
  được đăng trên Báo THTT tháng 2/2017)
  ĐỀ THI TH THPT QUỐC GIA NĂM 2017
  Môn: Toán
  Thi gian làm bài: 90 phút
  Câu 1. Trong các đồ th ới đây, đồ th nào là đồ th ca
  hàm s
  42
  23y x x
  ?
  Câu 2. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu ca hàm s
  21
  1
  x
  y
  x
  là đúng?
  A. Hàm s luôn nghch biến trên
  \1
  .
  B. Hàm s luôn nghch biến trên
  ;1
  1; 
  C. Hàm s luôn đồng biến trên
  \1
  .
  D. Hàm s luôn đồng biến trên
  ;1
  1; 
  .
  Câu 3. Giá tr ln nht ca hàm s
  3
  35y x x
  trên
  đon
  A. 5. B. 3. C. 1. D. 7.
  Câu 4. Cho hàm s
  3
  4y x x
  . S giao điểm của đồ th
  hàm s và trc
  Ox
  bng
  A. 0. B. 2. C. 3. D. 4.
  Câu 5. Hàm s
  32
  1
  2 3 1
  3
  y x x x
  đồng biến trên
  A.
  2;
  . B.
  1; 
  .
  C.
  ;1
  3; 
  . D.
  1;3
  .
  u 6. S đưng tim cận đứng và ngang của đồ th hàm
  s
  2
  31
  4
  x
  y
  x
  A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
  Câu 7. Cho
  32
  : 3 3C y x x
  . Tiếp tuyến ca
  C
  song song với đường thng
  9 24 0xy
  phương
  trình là
  A.
  98yx
  . B.
  9 8; 9 24y x y x
  .
  C.
  98yx
  . D.
  9 24yx
  .
  Câu 8. Tìm
  m
  để đồ th hàm s
  42
  22y x mx
  có ba
  đim cc tr to thành mt tam giác có din tích bng 1.
  A.
  3
  3m
  . B.
  3m
  .
  C.
  33m
  . D.
  1m
  .
  Câu 9. Cho hàm s
  y f x
  đồ th đường cong
  như hình bên. Khẳng định nào sau đây khẳng định
  đúng?
  A. Hàm s đạt cực đại ti
  0x
  đt cc tiu ti
  2x
  .
  B. Hàm s có giá tr cc tiu bng 2.
  C. Hàm s có giá tr ln nht bng 2 giá tr nh nht
  bng
  2
  .
  D. Hàm s có ba cc tr.
  Câu 10. Một người cần đi từ khách sn
  A
  bên b bin
  đến hòn đo
  C
  . Biết rng khong cách t đảo
  C
  đến b
  bin là
  10km
  , khong cách t khách sn
  A
  đến điểm
  B
  trên b gần đảo
  C
  40km
  . Người đó th đi đường
  thy hoặc đi đường b rồi đi đưng thủy (như hình vẽ
  ới đây). Biết kinh phí đi đưng thy là
  5/USD km
  , đi
  đưng b
  3/USD km
  . Hỏi người đó phải đi đường b
  mt khoảng bao nhiêu để kinh phí nh nht? (
  40 , 10AB km BC km
  .).
  A.
  15
  2
  km
  . B.
  65
  2
  km
  . C.
  10km
  . D.
  40km
  .
  Câu 11. Tọa độ giao điểm của đ th hàm s
  2
  1
  x
  y
  x
  và đường thng
  2yx
  A.
  2; 4
  . B.
  1
  ;1
  2
  
  
  
  .
  1
  -1
  y
  x
  O
  -3
  1
  -1
  y
  x
  O
  3
  1
  -1
  y
  x
  O
  -3
  1
  1
  y
  x
  O
  3
  A.
  B.
  C.
  D.
  1
  2
  y
  x
  O
  -2
  2
  D
  B
  C
  A
  10 km
  40 km
 • NGC HUYN LB (facebook.com/huyenvu2405) The best or nothing
  C.
  1
  2;
  2
  
  
  
  
  . D.
  1
  2;4 , ; 1
  2
  
  
  
  
  .
  Câu 12. Nghim của phương trình
  1
  1
  2
  8
  x
  A.
  4x
  . B.
  2x 
  . C.
  3x
  . D.
  2x
  .
  Câu 13. Đạo hàm ca hàm s
  3
  logyx
  A.
  1
  '
  ln3
  y
  x
  . B.
  1
  'y
  x
  .
  C.
  ln3
  'y
  x
  . D.
  ' ln3yx
  .
  Câu 14. Nghim ca bất phương trình
  2
  11
  3 27
  x
  
  
  
  A.
  5x
  . B.
  5x
  . C.
  1x 
  . D.
  1x 
  .
  Câu 15. Tập xác định ca hàm s
  2
  2
  1
  log 2
  y
  xx
  
  A.
  0;2D
  . B.
  0;2D
  .
  C.
  0;2 \ 1D
  . D.
  0;2 \ 1D
  .
  Câu 16. Trong các hàm s ới đây, hàm số nào đồng
  biến trên ?
  A.
  1
  2
  x
  y
  
  
  
  . B.
  2
  log 1yx
  .
  C.
  2
  2
  log 1yx
  . D.
  2
  log 2 1
  x
  y 
  .
  Câu 17. Cho các s thực dương
  ,,abc
  vi
  1c
  . Khng
  định nào sau đây là sai?
  A.
  log log log
  c c c
  a
  ab
  b
  
  .
  B.
  2
  2
  1
  log log log
  2
  cc
  c
  b
  ba
  a
  
  .
  C.
  ln ln
  log
  ln
  c
  a a b</