Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phương Xuân Trịnh Chủ nhật, Tháng 1 22, 2017 - 19:20
2 Phương Xuân Trịnh Chủ nhật, Tháng 1 22, 2017 - 19:21
3 Phương Xuân Trịnh Chủ nhật, Tháng 1 22, 2017 - 19:21
4 Lê Quý Anh Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 00:01
5 toangtc mai Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 03:37
6 toangtc mai Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 03:37
7 Le Minh Minh Thứ ba, Tháng 1 31, 2017 - 14:44
8 Le Minh Minh Thứ ba, Tháng 1 31, 2017 - 14:44
9 Anh Toan Thứ ba, Tháng 1 31, 2017 - 14:50
10 Thác Mơ Thứ tư, Tháng 2 1, 2017 - 14:53

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 trường thpt chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 261
71
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM thc hiện Trang 1/6 - Mã đề 132
  SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  (Đề thi có 5 trang)
  ĐỀ THI THỬ THPT LẦN 1 NĂM HỌC 2016 2017
  Môn: TOÁN
  Ngày thi: ……………………..
  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  (50 trắc nghiệm)
  (Đề có sthay đổi hình thức theo chuẩn BTN)
  đề thi 132
  Họ, tên t sinh:..........................................................................
  Số báo danh:...............................................................................
  Câu 1: Tìm tất cả giá trị của m để hàm s
  3 2
  2 3 1 6 2 3
  y x m x m x
  nghịch biến trên
  khoảng có độ dài lớn hơn 3.
  A.
  6
  m
  B.
  9
  m
  C.
  0
  m
  hoặc
  6
  m
  D.
  0
  m
  Câu 2: ̀m tất cả giá trị của m để hà ḿ
  3 2 2
  1
  1 1
  3
  y x mx m m x
  đa ̣t ̣c đa ̣i ta ̣i
  1
  x
  .
  A.
  2
  m
  B.
  1
  m
  C.
  2
  m
  D.
  1
  m
  Câu 3: Cho a là s thực dương,
  1
  a
  . Khẳng định nào sau đây SAI?
  A.
  3
  1 1
  log
  3
  a
  a
  B.
  3
  log
  9 2
  a
  a
  C.
  1
  log 1
  a
  a
  D.
  0,5
  log 1
  0,125 1
  Câu 4: Giá trị của biểu thức
  3 1 3 4
  0
  3 2
  2 .2 5 .5
  10 :10 0,1
  P
  là:
  A. 9 B.
  9
  C.
  10
  D. 10
  Câu 5: Cho nh hp đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là nh thoi cạnh a
  0
  60
  BAD
  , AB' hợp
  với đáy
  ABCD
  mt góc
  0
  30
  . Thể tích của khối hộp là :
  A.
  3
  2
  a
  ` B.
  3
  3
  2
  a
  C.
  3
  6
  a
  ` D.
  3
  2
  6
  a
  Câu 6: Tmột nguyên vật liệu cho trước, một ng ty muốn thiết kế bao bì để đựng sữa với thể tích
  3
  1
  dm
  . Bao được thiết kế bởi mt trong hai hình sau: nh hp chữ nhật đáy là hình
  vuông hoặc hình trụ. Hi thiết kế theo mô hình nào sẽ tiết kim được nguyên vật liệu nhất? Và
  thiết kế mô hình đó theo kích thước như thế nào?
  A. Hình trvà chiều cao bằng đường kính đáy
  B. Hình trvà chiều cao bằng bán kính đáy
  C. Hình hộp chữ nhật và cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy
  D. Hình hộp chữ nhật và cạnh bên bằng cạnh đáy
  Câu 7: Một c nông n vừa bán mt con trâu được số tiền 20.000.000 (đồng). Do chưa cần dùng
  đến số tin nên bác nông dân mang toàn bs tin đó đi gửi tiết kim ngân hàng loi kỳ hn 6
  tng với lãi suất kép là 8.5% mt năm. Hi sau 5 năm 8 tháng bác nông dân nhận được bao
  nhiêu tiền cvốn lẫn lãi (làm tn đến hàng đơn vị)? Biết rằng bác nông dân đó không rút vn
  cũng như lãi trong tất cả các định kì trước và nếu rút trước thời hạn thì ngân hàng trlãi suất
  theo loi không kì hạn 0.01% mt ngày (1 tháng tính 30 ngày).
  A.
  30803311
  B.
  31803311
  C.
  32833110
  D.
  33083311
 • Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM thc hiện Trang 2/6 - Mã đề 132
  Câu 8: Tìm tất cả giá trị của
  m
  để hàm s
  1 2
  m x
  y
  x m
  đồng biến trên từng khoảng xác định.
  A.
  2 1
  m
  B.
  1
  2
  m
  m
  C.
  2 1
  m
  D.
  1
  2
  m
  m
  Câu 9: Đồ thị hình bên là của hàm s nào?
  Chn mt khẳng định ĐÚNG.
  A.
  3
  1
  x
  y
  x
  B.
  2
  1
  x
  y
  x
  C.
  1
  1
  x
  y
  x
  D.
  2 1
  1
  x
  y
  x
  Câu 10: Cho hàm s
  3 1
  1 2
  x
  y
  x
  . Khẳng định nào sau đây ĐÚNG?
  A. Đồ thị hàm số có tim cận đứng là
  1
  x
  B. Đồ thị hàm s có tiệm cận ngang là
  3
  2
  y
  C. Đồ thị hàm số có tim cận ngang là
  3
  y
  D. Đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang
  Câu 11: Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông n cạnh huyền
  bằng
  2
  a
  . Gọi
  BC
  dây cung của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng
  SBC
  tạo
  với mặt phẳng đáy một góc
  0
  . Tính diện tích tam giác
  SBC
  .
  A.
  2
  3
  3
  a
  S B.
  2
  3
  a
  S C.
  2
  2
  2
  a
  S D.
  2
  2
  3
  a
  S
  Câu 12: ́ điểm cực đa ̣i củ a đồ thị hà m số
  4
  100
  y x là:
  A. 1 B. 3 C. 0 D. 2
  Câu 13: Phương trình
  3
  log 3 2 3
  x
  có nghiệm là:
  A.
  29
  3
  B. 87 C.
  25
  3
  D.
  11
  3
  Câu 14: ̣p nghiê ̣m củ a ́t phương t̀nh
  2
  3 log 4
  x
  là :
  A.
  8;16
  B.
  0;16
  C.
  8;
  
  D.
  Câu 15: Phương trình
  2
  1
  5 5. 0,2 26
  x
  x
  có tổng các nghiệm là:
  A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
  Câu 16: Tập xác định của hàm s
  3
  2
  y x
  là:
  A.
  2;
  
  B.
  C.
  ;2
   D.
  \ 2
  Câu 17: Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh a, th tích
  của khối nón là:
  A.
  3
  1
  3
  8
  a
  B.
  3
  1
  3
  6
  a
  C.
  3
  1
  3
  24
  a
  D.
  3
  1
  3
  12
  a
  Câu 18: Một chất đim chuyển động theo phương trình
  3 2
  9 10
  S t t t
  trong đó t nh bằng (s)
  S tính bằng (m). Thời gian vận tốc của chất điểm đạt giá tr lớn nhất là:
  A.
  2
  t s
  B.
  3
  t s
  C.
  6
  t s
  D.
  5
  t s
 • Nhóm biên tập TOÁN HỌC BẮC TRUNG NAM thc hiện Trang 3/6 - Mã đề 132
  Câu 19: Tìm tất cả giá trị của m để phương trình
  24
  1
  x x m
  có nghiệm.
  A.
  0;1
  B.
  ;0
   C.
  1;
  
  D.
  0;1
  Câu 20: Tmột miếng n hình bán nguyt bán kính
  3
  R
  , người ta
  muốn cắt ra một hình chnhật (xem hình) din ch lớn nhất.
  Diện tích lớn nhất có thể có của miếng tôn hình chnhật là:
  A. 6
  3
  B.
  6 2
  C. 7 D. 9
  Câu 21: Một khối lập phương cạnh 1m. Người ta sơn đ tất cả c mặt của khối lập phương rồi cắt
  khối lập phương bằng các mặt phẳng song song với các mặt của khối lập phương để được 1000
  khối lập pơng nhỏ có cạnh 10cm. Hỏi các khối lập phương thu được sau khi cắt bao nhiêu
  khối lập phương đúng 2 mặt được sơn đỏ?
  A. 64 B. 81 C. 100 D. 96
  Câu 22: ̣t học sinh giả i phương t̀nh
  3.4 3 10 .2 3 0
  x x
  x x
  (*) như sau:
  Bướ c 1: Đă ̣t
  2 0
  x
  t
  . Phương t̀nh (*) được viết la ̣i là :
  2
  3. 3 10 . 3 0 1
  t x t x
  Biê ̣t́
  2 2
  2
  3 10 12 3 9 48 64 3 8
  x x x x x
  Suy ra phương trı̀nh (1) có hai nghiê ̣m
  1
  3
  t
  hoặc
  3
  t x
  Bướ c 2:
  + Vớ i
  1
  3
  t
  ta có
  2
  1 1
  2 log
  3 3
  x
  x
  + Vớ i
  3
  t x
  ta có
  2 3 1
  x
  x x
  (Do VT đồng biến, VP nghịch biến nên PT có ti đa
  1 nghim)
  Bướ c 3: ̣y (*) có hai nghiê ̣m là
  2
  1
  log
  3
  x và
  1
  x
  Bà i giả i trên đú ng hay sai? Nếu sai thı̀ sai từ bướ c nà o?
  A. Bướ c 2 B. Bướ c 3 C. Đú ng D. Bướ c 1
  Câu 23: Trong các mnh đề sau, mệnh đề nào ĐÚNG?
  A. Hai khi chóp có hai đáy là hai tam giác đều bằng nhau thì thể tích bằng nhau
  B. Hai khi lăng trụ có chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau
  C. Hai khi đa din có thể tích bằng nhau t bng nhau
  D. Hai khi đa din bằng nhau có thể tích bằng nhau
  Câu 24: ́ nghiê ̣m nguyên củ a bất phương trı̀nh
  2
  3 10 2
  1 1
  3 3
  x x x
  là :
  A.
  1
  B.
  0
  C.
  9
  D. 11
  Câu 25: Cho hàm s
  3 2
  1
  3 2 1
  3
  y x mx m x
  . Tìm tất cả giá tr của
  m
  để hàm snghịch biến
  trên
  .
  A.
  1
  2
  m
  m
  B.
  1
  2
  m
  m
  C.
  2 1
  m
  D.
  2 1
  m

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2017 , 09:56

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 trường thpt chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 trường thpt chuyên Trần Phú - Hải Phòng

Tin mới nhất

Trang