Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 thinh nguyen van Thứ tư, Tháng 11 30, 2016 - 22:56
2 thinh nguyen van Thứ tư, Tháng 11 30, 2016 - 22:56
3 Mink Vũ Thứ năm, Tháng 10 12, 2017 - 21:25

Đề thi thách đấu vật lý online ngày 9-8-2015

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 113
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: PDF
 • Page: Câu Lạc B Yêu Vật Lý https://www.facebook.com/clubyeuvatli
  Thách đấu vật lý Online Trang 1
  Page: Câu Lạc Bộ Yêu Vật Lý
  https://www.facebook.com/clubyeuvatli
  Thi gian thi: 21h 22h45, 9/8/2015
  Đề thi gồm có 07 trang
  THÁCH ĐẤU VẬT LÝ ONLINE
  Kiến thức chương dao động cơ với 50 câu
  Thời gian làm bài 90 phút, không kể 15 phút làm thủ tục.
  Lưu ý: Tô đúng 1 câu được cộng 2 điểm, tô sai 1 câu bị trừ 0,5 điểm, không tô 1 câu trừ 0,25 điểm
  Câu 1: Một chiếc xe đồ chơi khối lượng m = 10 kg được thiết kế đặt trên hai
  xo thẳng đứng độ cứng k = 245 N/m. Xe chạy trên đoạn một đoạn đường
  xấu cứ cách 3 m một gà. Coi kích thước xe nhỏ đối với giữa khoảng cách
  giữa 2 gà. (Hình vẽ mang tính chất minh họa). Xe chạy với vận tốc bao
  nhiêu thì bị rung mạnh nhất?
  A. 8,5 km/h. B. 12 km/h. C. 3 km/h. D. 24 km/h.
  Câu 2: Một con lắc lò xo gồm quả nặng có khối lượng m (có thể thay đổi được) và lò xo có độ cứng k. Khi m =
  m
  0
  thì tần số dao động của con lắc 3 Hz. Khi m = m
  0
  + 320 g thì tần số dao động của con lắc là 1 Hz. Để tần
  số đao dộng của con lắc là 2 Hz thì khối lượng của nặng là:
  A. 90 g. B. 50 g. C. 120 g. D. 100 g.
  Câu 3: Một vật dao động điều hoà với biên độ 10 cm. Gốc thời gian được chọn khi vật li độ −5
  3
  cm.
  Trong nửa chu kì kể từ t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5
  2
  cm khi pha dao động (theo hàm côsin) của vật có
  giá trị là:
  A.
  .
  12
  B.
  3
  .
  4
  C.
  3
  .
  4
  D.
  Câu 4: Vật dao động điều hòa với chu k T. Tại thời điểm t
  1
  thì véc vận tốc véc gia tốc ngược chiều
  nhau, tại thời điểm t
  2
  = t
  1
  +
  T
  4
  thì vật đang chuyển động
  A. Nhanh dần về vị trí cân bằng. B. Nhanh dần đều về ví trí cân bằng
  C. Chậm dần đều về biên. D. Chậm dần về biên.
  Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Asin(2t +
  3
  ) (cm). Trong một chu kì đầu tiên,
  ban đầu tại thời điểm t = 0 chất điểm ở vị trí có động năng là W
  Đ
  sau đó một khoảng thời gian chất điểm đi đến
  vị trí có thế năng là W
  T
  thỏa mãn: W
  Đ
  = W
  T
  . Từ thời điểm t = 0, sau 5,6 giây thì vật đi qua vị trí có thế năng
  là W
  T
  bao nhiêu lần ?
  A. 22. B. 6. C. 20. D. 10.
  Câu 6: bốn con lắc xo giống hệt nhau được đặt trong các môi trường khác nhau là: không khí (a), nước
  (b), dầu (c) và dầu rất nhớt (d). Nếu cùng kích thích cho bốn con lắc dao động với cơ năng ban đầu như nhau thì
  con lắc trong môi trường nào dừng lại cuối cùng:
  A. (b). B. (d). C. (c). D. (a).
  Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa, cứ sau thời gian T thì động năng bằng một nửa giá trị cực đại của nó.
  Tần số dao động của vật nhỏ đó là:
  A.
  2T
  . B.
  T
  . C.
  1
  4T
  . D.
  1
  2T
  .
  Câu 8: Con lắc đơn gồm vật năng có khối m dây treo dài l dao động nhỏ với chu kì T. Tích điện cho con lắc và
  đặt trong điện trường đều có phương ngang có cường độ E thì chu kì dao động của vật là
  T / 2
  với g là gia tốc
  trọng trường. Tìm hệ thức đúng:
  A.
  mg 3 qE.
  B.
  mg qE 3.
  C.
  mg E 2qE.
  D.
  2mg qE 3.
  Câu 9: Cho các mệnh đề sau:
 • Page: Câu Lạc B Yêu Vật Lý https://www.facebook.com/clubyeuvatli
  Thách đấu vật lý Online Trang 2
  (1) Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, khi giá trị lực hồi phục tăng từ cực tiểu lên cực đại thì giá
  trị vận tốc của con lắc giảm về cực tiểu rồi tăng dần lên.
  (2) Trong cuộc chơi SaSuKe tổ chức tại Việt Nam. Ở phần chơi Takzang đu dây thì khi đi qua vị trí thấp
  nhất của dây treo người chơi dễ bị rớt xuống nước nhất.
  (3) Chất điểm dao động điều hòa với chu kì T, khi giá trị gia tốc đang âm thì sau một phần tư chu kì thì giá
  trị vận tốc của chất điểm âm.
  (4) Khi gia tốc đổi chiều thì động năng chất điểm cực đại.
  (5) Khi giá trị vận tốc tăng dần và giá trị gia tốc tăng dần thì vật đi ra xa vị trí cân bằng.
  (6) Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hòa.
  Số mệnh đề không đúng là:
  A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
  Câu 10: Một con lắc xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 (g) treo vào đầu một xo, đầu kia treo vào một
  điểm cố định. Trong quá trình dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai vị trí thế năng gấp 3 lần
  động năng
  1 12 (s).
  Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãng đường vật đi
  được trong
  7 4 (s)
  kể từ lúc t = 0 là 56 (cm). Phương trình dao động của vật là:
  A.
  x 8cos(2 t ) (cm).
  2
  B.
  x 8cos(2 t ) (cm).
  2
  C.
  x 4 cos(4 t ) (cm).
  2
  D.
  x 4 cos(4 t ) (cm).
  2
  Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật nhỏ khối lượng 200 g, lấy
  g = 10 m/s
  2
  . Ban đầu kéo vật tới vị trí chiều dài xo giãn một đoạn a rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa.
  Biết rằng trong một chu kỳ, khoảng thời gian lò xo nén gấp đôi thời gian lực đàn hồi ngược chiều lực phục
  hồi. Độ lớn của a là:
  A. 4 cm. B. 6 cm. C. 8 cm. D. 10 cm.
  Câu 12: Một ô tô chuyển động thẳng theo phương ngang có đồ thị v-t như
  hình vẽ. Gọi các khoảng thời gian chuyển động: t
  1
  = t
  2
  t
  1
  ; t
  2
  = t
  3
  t
  2
  ;
  t
  3
  = t
  4
  t
  3
  . Một con lắc đơn được treo trên trần của ô chiều dài sợi
  dây không đổi. Chu kỳ dao động của con lắc đơn thay đổi thế nào ?
  A. Đầu t
  1
  chu kỳ tăng, đầu t
  2
  chu kỳ không đổi, đầu t
  3
  chu kỳ tăng.
  B. Đầu t
  1
  chu kỳ tăng, đầu t
  2
  chu kỳ không đổi, đầu t
  3
  chu kỳ giảm.
  C. Đầu t
  1
  chu kỳ tăng, đầu t
  2
  chu kỳ giảm, đầu t
  3
  chu kỳ tăng.
  D. Đầu t
  1
  chu kỳ giảm, đầu t
  2
  chu kỳ không đổi, đầu t
  3
  chu kỳ giảm.
  Câu 13: Chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn, P hình chiếu của M trên một đường nh.
  Gọi v
  M
  a
  M
  tốc độ dài độ lớn gia tốc của M; v
  P
  a
  P
  tốc độ độ lớn gia tốc của P. Chọn kết luận
  đúng ?
  A. Khi P đến tâm đường tròn: a
  P
  = a
  M
  ; khi P đến vị trí biên: v
  P
  = v
  M
  .
  B. Khi P đến tâm đường tròn: a
  P
  = a
  M
  và v
  P
  = v
  M
  .
  C. Khi P đến tâm vị trí biên: a
  P
  = a
  M
  và v
  P
  = v
  M
  .
  D. Khi P đến vị trí biên: a
  P
  = a
  M
  ; khi P đến tâm đường tròn: v
  P
  = v
  M
  .
  Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa với chu T. Gọi v
  tb
  tốc độ trung nh của chất điểm trong một
  chu kì, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v
  .
  4
  v
  tb
  là:
  A.
  T
  .
  3
  B.
  2T
  .
  3
  C.
  T
  .
  6
  D.
  T
  .
  2
  Câu 15: Con lắc xo treo thẳng đứng gồm xo nhẹ treo thẳng đứng độ cứng K, gắn vật m. Nâng vật đến
  vị trí xo độ dài tự nhiên rồi buông nhẹ cho dao động điều hòa. Khi đến vị trí thấp nhất thì bị dính nh
  nhàng vào vật có cùng khối lượng m. Bỏ qua mọi ma sát. Năng lượng dao động của hệ sau đó?
  A. Bằng 0. B. Tăng gấp đôi. C. Giảm một nửa. D. Không thể xác định.
 • Page: Câu Lạc B Yêu Vật Lý https://www.facebook.com/clubyeuvatli
  Thách đấu vật lý Online Trang 3
  Câu 16: một xo nh vt khối lượng m. B trí vật xo như hình v. Nếu
  cho các con lắc lò xo này dao động thì chu kì có biểu thức nào sau đây ?
  A.
  12
  2( )
  2.
  g
  B.
  12
  .
  2g
  C.
  12
  2.
  g
  D.
  12
  2.
  2g
  Câu 17: Một vật dao động điều hòa với chu T biên đA = 10 cm. Tại thời điểm t = t
  1
  vật li độ x
  1
  = 5
  cm và tốc độ v
  1
  , đến thời điểm t
  2
  = t
  1
  +
  T
  4
  vật có vận tốc v
  2
  = 5
  3
  cm/s. Tốc độ v
  1
  là:
  A. 10 cm/s. B. 10
  3
  cm/s. C. 15 cm/s. D. 15 cm/s.
  Câu 18: Hai con lắcxo giống nhau (vật cùng khối lượng m, lò xo cùng đcứng k). Kích thích cho hai
  con lắc dao động điều hòa với biên độ lần lượt nA A (với n > 0 n Z) dao động cùng pha. Chọn gốc
  thế năng tại vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là a (a > 0) thì thế năng của con
  lắc thứ hai là b (b > 0). Khi thế năng của con lắc thứ nhất là b thì động năng của con lắc thứ hai là:
  A.
  2
  2
  a b(n 1)
  .
  n
  
  B.
  2
  2
  a b(n 1)
  .
  n
  
  C.
  2
  2
  b a(n 1)
  .
  n
  
  D.
  2
  2
  b a(n 1)
  .
  n
  
  Câu 19: Trong gi thực hành vật v dao động điều hòa của con lắc đơn, 2 học sinh A B tiến hành thí
  nghim vi 2 con lắc có cùng qu nặng nhưng chiều dài dây treo lần lượt là
  1
  2
  . Khi 2 con lắc đang ở v trí
  cân bằng thì cùng truyền cho chúng một vn tốc như nhau, sau đó hai con lắc dao động điều hòa. Biên độ dao
  động ca hai con lắc A, B đo được lần lượt là 0,1 rad và 0,15 rad. Nếu cũng thí nghiệm y nhưng học sinh
  C thc hin vi con lắc có chiều dài
  3
  =
  1
  + 4
  2
  thì biên độ dao động ca con lắc mà C đo được là:
  A. 0,09 rad. B. 0,12 rad. C. 0,075 rad. D. 0,06 rad.
  Câu 20: Cho các mệnh đề sau:
  (1) Li độ của một vật dao động điều hòa đạt cực đại khi giá trị gia tốc của nó cực tiểu.
  (2) Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp gia tốc chất điểm dao động điều hòa đổi chiều bằng thời gian giá
  trị vận tốc giảm từ cực đại xuống cực tiểu.
  (3) Khoảng thời gian ngắn nhất để vật nhỏ dao động điều hòa đi từ vị trí cân bằng của động năng đến vị trí li
  độ cực tiểu là một phần tư chu kì.
  (4) Con lắc đơn dao động điều hòa, đồ thị của chu kì phụ thuộc vào độ dài dây treo là một đường cong.
  (5) Con lò xo đặt thẳng đứng dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp lực đàn hồi cực tiểu
  bằng một nửa chu kì chỉ khi biên độ con lắc nhỏ hơn độ giãn của lò xo khi vật tại vị trí cân bằng.
  (6) Cơ năng con lắc lò xo dao động điều hòa phụ thuộc vào tần số góc của vật.
  Số mệnh đề đúng là:
  A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
  Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s
  2
  , đầu
  trên của xo cố định, đầu dưới gắn với vật coi như chất điểm khối lượng 1 kg. Giữ vật phía dưới vị trí
  cân bằng sao cho khi đó lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật có độ lớn F = 12 N rồi thả nhẹ cho vật dao động
  điều hòa. Lực đàn hồi nhỏ nhất của lò xo trong quá trình vật dao động bằng:
  A. 4 N. B. 8 N. C. 0. D. 22 N.
  Câu 22: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 6 s. Gọi S
  1
  là quãng đường vật đi được trong 1 s đầu tiên. S
  2
  quãng đường vật đi được trong 2 s tiếp theo S
  3
  quãng đường vật đi được trong 3 s tiếp theo. Biết tỉ lệ:
  S
  1
  : S
  2
  : S
  3
  = 1 : 3 : k (k là hằng số). Pha dao động ban đầu (
  < <
  2
  ) của vật có giá trị là:
  A.
  .
  4
  B. 0. C.
  .
  6
  D.
  .
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2015 , 16:54

Mô tả tài liệu:

Đề thi thách đấu vật lý online ngày 9-8-2015

Đề thi thách đấu vật lý online ngày 9-8-2015

Tin mới nhất

Trang