Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang tran Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 17:46
2 Nguyen Ivy Chủ nhật, Tháng 3 13, 2016 - 21:18
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:02
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:02
5 lê thị phương Thứ ba, Tháng 8 9, 2016 - 09:11
6 Phương Lê Thị Thứ sáu, Tháng 8 12, 2016 - 23:32
7 Nguyễn Thị Hồng Anh Thứ tư, Tháng 12 28, 2016 - 21:04

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 năm học 2015- 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 109
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 36 | Loại file: DOC
 • Tr ng THCS Duyên Thái Đ THI H C SINH GI I-NĂM H C 2010-2011ườ
  T : Ngo i Ng Môn: Ti ng Anh Kh i 9 ế
  thi g m có 06 trang) Th i gian: 180 phút
  Full name: …..………………………..
  Class: …..……
  Giám th 1 Giám th 2 Mã phách
 • …………………………………………………………………………………………………………..
  Đi m bài thi b ng s :………..
  Đi m bài thi b ng ch : .........
  Giám kh o 1:……………
  Giám kh o 2:……………
  Mã phách
 • SECTION ONE: PHONETICS
  I.Choose the word whose main stress pattern is put differently from that of the other words.
  (1.0m)
  1. A. determine B. appearance C. behaviour D. dangerous
  2. A. valuable B. explosion C. tolerant D. satisfy
  3. A. effective B. amusing C. typical D. expression
  4. A. customer B. relationship C. equipment D. deliberate
  5. A. knowledge B. enjoy C. science d. sudden

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:46

Mô tả tài liệu:

Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 năm học 2015- 2016

Tr ng THCS Duyên Thái Đ THI H C SINH GI I-NĂM H C 2010-2011ườ Ề Ọ Ỏ Ọ T : Ngo i Ng Môn: Ti ng Anh Kh i 9ổ ạ ữ ế ố (Đ thi g m có 06 trang)ề ồ Th i gian: 180 phútờ Full name: …..………………………..Class: …..……Giám th 1ị Giám th 2ị Mã phách

Tin mới nhất

Trang