Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 quang tran Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 17:47
2 Duy Nguyen Thứ hai, Tháng 1 25, 2016 - 21:51
3 Nguyen Khac Dung Thứ ba, Tháng 3 8, 2016 - 00:48
4 Nguyen Ivy Chủ nhật, Tháng 3 13, 2016 - 21:18
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 15:57
6 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 15:57
7 Thuy Dung Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 12:57
8 Thuy Dung Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 12:57
9 Nguyễn Thị Hồng Anh Thứ tư, Tháng 12 28, 2016 - 21:00
10 NguyenNhu Phong Thứ tư, Tháng 3 22, 2017 - 18:20

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 11 CẤP TRƯỜNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 552
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 22 | Loại file: DOC
 • S GIÁO D C VÀ ĐÀO
  T O
  T : TI NG ANH
  ---------------------
  Đ THI H C SINH GI I TI NG ANH L P 11
  C P TR NG ƯỜ
  L n 2 – NĂM H C: 2015-2016
  Môn thi
  Th i gian thi
  Ngày thi
  : TI NG ANH
  : 180 phút (không k th i gian phát đ )
  : 26/12/2015
  Đ thi có 14 trang
  Thí sinh không đ c s d ng tài li u, k c t đi n.ượ
  Giám thi coi thi không gi i thích gì thêm.
  I. LISTENING. (2,5pts)
  H NG D N PH N THI NGHE HI UƯỚ
  Bài nghe g m 3 ph n, m i ph n đ c nghe 2 l n, m i l n cách nhau 30 giây, m đ u ượ
  và k t thúc m i ph n nghe có tín hi u.ế
  M đ u và k t thúc bài nghe có tín hi u nh c. K t thúc bài nghe thí sinh có 3 phút đ ế ế
  hoàn thành bài.
  M i h ng d n cho thí sinh (b ng Ti ng Anh) đã có trong bài nghe. ướ ế
  Part 1: You will hear an article about “The Boat Race”. (1,0pt)
  Listen and give short answers to the following questions. You will listen to the tapes
  TWICE.
  1. How many rowers are there in a team?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  2. How are the rowers usually?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  3. Why is the cox usually small?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  4. When do the teams begin training?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  5. What happens in December?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  Page 1 of 14 pages
  S PHÁCH
 • 6. How long is the race?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  7. How many people watch the race from the banks?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  8. Why do people organize the practice races?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  9. Does the race take place along river Tyne?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  10. How many people around the world watch the race on TV?
  ………………………………………………………………………………………………
  ……
  Part 2: You will hear the librarian of a new town library talking to a group of people
  who are visiting the library. (0,5pt)
  Label the plan below. Choose FIVE answers from the box and write the correct
  letters A-I next to questions 11-15. You will listen to the tapes TWICE.
  Page 2 of 14 pages
 • YOUR ANSWER:
  11 12 13 14 15
  ………………
  ….
  ………………
  ….
  ………………
  ….
  ………………
  ….
  ………………
  ….
  Part 3: You will hear the lecture about the poet Sylvia Plath. For each question, circle
  the correct answer. You will listen to the tapes TWICE. (1,0pt)
  16. The Bell Jar was …
  A. about her father C. a very successful collection of poems
  B. her first novel D. her last poem
  17. Sylvia Plath’s “Collected poems” ………
  A. won the Pulitzer Prize twenty years after it was published
  B. were written during the last year of her life
  C. won the Pulitzer Prize in 1982
  D. were never published
  18. Sylvia’s husband …
  A. made movies C. was also a poet
  B. died in 2003 D. had a movie made about him
  19. Susan Bassnett thought Sylvia’s work ………
  A. was about her husband C. was about work life
  B. wasn’t very good D. was of great interest to women
  20. Sylvia’s brother
  A. was two years older than her C. was a professor at Boston University
  B. was born two years after her D. was a highly educated academic
  Page 3 of 14 pages

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:38

Mô tả tài liệu:

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 11 CẤP TRƯỜNG

S GIÁO D C VÀ ĐÀOỞ ỤT OẠT : TI NG ANHỔ Ế---------------------Đ THI H C SINH GI I TI NG ANH L P 11Ề Ọ Ỏ Ế ỚC P TR NGẤ ƯỜL n 2 – NĂM H C: 2015-2016ầ ỌMôn thiTh i gian thiờNgày thi : TI NG ANHẾ: 180 phút (không k th i gian phát đ )ể ờ ề: 26/12/2015Đ thi có 14 trangề Thí sinh không đ c s d ng tài li u, k c t đi n.ượ ử ụ ệ ể ả ừ ể Giám thi coi thi không gi i thích gì thêm.ảI. LISTENING. (2,5pts)H NG D N PH N THI NGHE HI UƯỚ Ẫ Ầ Ể Bài nghe g m 3 ph n, m i ph n đ c nghe 2 l n, m i l n cách nhau 30 giây, m đ u ồ ầ ỗ ầ ượ ầ ỗ ầ ở ầvà k t thúc m i ph n nghe có tín hi u.ế ỗ ầ ệ M đ u và k t thúc bài nghe có tín hi u nh c. K t thúc bài nghe thí sinh có 3 phút đ ở ầ ế ệ ạ ế ẩhoàn thành bài. M i h ng d n cho thí sinh (b ng Ti ng Anh) đã có trong bài nghe.ọ ướ ẫ ằ ếPart 1: You will hear an article about “The Boat Race”. (1,0pt)Listen and give short answers to the following questions. You will listen to the tapes TWICE.1. How many rowers are there in a team? ……………………………………………………………………………………………………2. How are the rowers usually? ……………………………………………………………………………………………………3. Why is the cox usually small? ……………………………………………………………………………………………………4. When do the teams begin training? ……………………………………………………………………………………………………5. What happens in December? ……………………………………………………………………………………………………Page 1 of 14 pagesS PHÁCHỐ

Tin mới nhất

Trang