Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 anhtuan le Thứ năm, Tháng 10 26, 2017 - 10:39
2 Thị Thanh Dung Nguyễn Thứ tư, Tháng 5 16, 2018 - 11:14

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 1 trường tiểu học Thanh Mai

Ảnh của hungbac7
thái bá hùng(22 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 85
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Giáo án đi n t l p 1ế
  Tr ng Ti u h cườ Thanh Mai
  H và tên:.................................
  L p:.....................................
  Thứ ngày tháng 4 năm 2016
  KH O SÁT HSG L P 1
  Năm h c: 2016-2017
  Môn: TI NG VI T
  Th i gian: 60 phút
  (không k th i gian phát đ )
  Giám th
  S th t :
  S m t
  mã:
  Câu 1 (2 đi m):
  a. Tìm 3 ti ng có ch a v n ế oăt
  b. Đ t m t câu có ti ng ch a v n ế oăt v a tìm (có 10 ch tr lên nhé!)
  Câu 2 (1,5 đi m): Ch n v n đ đi n vào ch ch m (....) cho thích h p
  a. Ti ng xoong n i va ch m vào kêu l……. x………ế
  b. M i v a t i, m y chú gà đã ch….. lên chu ng n m.
  c. Ti ng hót dìu d… c a chim h a mi vang v ng kh p không gian.ế
  Câu 3 (1 đi m): Em hãy vi t tên c a tr ng em đang h c và tên c a th y Hi u tr ng.ế ườ ưở
  Câu 4 (1 đi m): Nói v nh ng cây hoa mà em yêu thích
  M: Em r t thích hoa h ng. Hoa h ng có nhi u cánh. Cánh hoa đ r c.
  Đi m :
  .
 • Giáo án đi n t l p 1ế
  Câu 5 (2 đi m) Vi t câu ch a ti ng có v n sau:ế ế
  Câu 6 (2,5 đi m): Em nh và vi t l i 4 dòng th b t kì mà em đã h c thu c ế ơ
  EM Đ NG LÀM VÀO KHUNG NÀY, VÌ ĐÂY LÀ PH N S B C T ĐI!
  uân :
  uyết :
  :
  oong :
 • Giáo án đi n t l p 1ế
  BI U ĐI M VÀ ĐÁP ÁN MÔN TI NG VI T L P M T
  Câu 1: (2đ): a) Tìm đúng 1 ti ng đ c 0,25đ; 2 ti ng 0,5đ, đúng c 3 ti ng 1đế ượ ế ế
  b) Đ t đúng câu đ c 0,5đ, bi t ghi ch hoa đ u câu đ c 0,25đ, vi t d u ượ ế ượ ế
  ch m cu i câu đ c 0,25đ. ượ
  Câu 2: (1,5đ): Đi n đúng m i v n m i câu đ c 0,5đ (oang; ui ; ăt) ượ
  Câu 3: (1đ): Tr ng Ti u h c Duy Trung (0,5đ) – Huỳnh Văn Tâm (0,5đ)ườ
  Câu 4: (1đ): Vi t đúng theo m u m i ý đ c 0,25đ; đúng hoàn toàn ghi đi m t i đaế ượ
  Câu 5: (2đ): Vi t đúng m i câu đ c 0,5đ, chú ý ghi hoa và d u câu, n u không ghi đúng 2ế ượ ế
  n i dung này thì ch đ c ½ s đi m ượ
  Câu 6: (2,5đ): C sai m i l i tr 0,5đ; tr đ n 0 đi m ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016 , 15:22

Mô tả tài liệu:

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 1 trường tiểu học Thanh Mai

Giáo án đi n t l p 1ế ử ớTr ng Ti u h cườ ể ọ Thanh MaiH và tên:.................................ọL p:.....................................ớThứ ngày tháng 4 năm 2016KH O SÁT HSG L P 1Ả ỚNăm h c: ọ 2016-2017Môn: TI NG VI TẾ ỆTh i gian: 60 phút ờ(không k th i gian phát đ )ể ờ ềGiám thịkýS th t :ố ứ ựS m t ố ậmã:Câu 1 (2 đi m):ể a. Tìm 3 ti ng có ch a v n ế ứ ầ oăt b. Đ t m t câu có ti ng ch a v n ặ ộ ế ứ ầ oăt v a tìm (có 10 ch tr lên nhé!)ừ ữ ởCâu 2 (1,5 đi m):ể Ch n v n đ đi n vào ch ch m (....) cho thích h p ọ ầ ể ề ỗ ấ ợa. Ti ng xoong n i va ch m vào kêu l……. x………ế ồ ạb. M i v a t i, m y chú gà đã ch….. lên chu ng n m.ớ ừ ố ấ ồ ằc. Ti ng hót dìu d… c a chim h a mi vang v ng kh p không gian.ế ủ ọ ọ ắCâu 3 (1 đi m): ể Em hãy vi t tên c a tr ng em đang h c và tên c a th y Hi u tr ng.ế ủ ườ ọ ủ ầ ệ ưởCâu 4 (1 đi m): ể Nói v nh ng cây hoa mà em yêu thíchề ữM: Em r t thích hoa h ng. Hoa h ng có nhi u cánh. Cánh hoa đ r c.ấ ồ ồ ề ỏ ựĐi mể :.

Tin mới nhất

Trang