Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hoang le Thứ sáu, Tháng 5 26, 2017 - 11:10
2 hoang le Thứ sáu, Tháng 5 26, 2017 - 11:10
3 hoang le Thứ sáu, Tháng 5 26, 2017 - 11:10
4 Ho thi ha ngoc ha Chủ nhật, Tháng 11 5, 2017 - 22:18
5 5b lop Thứ hai, Tháng 11 13, 2017 - 08:33
6 5b lop Thứ hai, Tháng 11 13, 2017 - 08:33
7 Vũ Bình Thứ sáu, Tháng 12 1, 2017 - 11:57

Đề tài: Thơ: “Giữa vòng gió thơm”

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 917
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN THAO GI NG CHÀO M NG NGÀY 20/11
  NĂM H C: 2016 – 2017
  Đ tài: Th : “Gi a vòng gió th m ơ ơ
  D y l p: 5 tu i A
  Th i gian: 30-35 phút
  Ng i d y: Tr n Th Ph ng B oườ ươ
  Ngày d y: 08/11/2016
  I. K t qu mong đ iế
  - Tr bi t tên bài th , tên tác gi ; thu c và hi u n i dung bài th ; ế ơ ơ
  - Rèn k năng cho tr đ c bài th di n c m, đúng nh p đi u; ơ
  - Bi t yêu m n và kính tr ng và có ý th c chăm sóc khi bà b m.ế ế
  II. Chu n b
  - Mô hình nhà bà;
  - Trang ph c bà, gi ng, qu t,; ườ
  - Máy tính, tivi;
  - Tranh minh h a bài th ơ
  - Mũ sao xanh, sao đ , sao vàng
  - M t s hình nh trình chi u powerpoit. ế
  III. Ti n hànhế
  1. T o c m xúc, gi i thi u bài h c
  - Cho tr nghe hát ru bài “Bà em” t p trung đ n bên cô: ế
  + Cô cháu mình v a đ c nghe bài hát ru nói v ai? (nói v bà) ượ
  + Trong bài hát ng i nh th nào? (v t v , hi n lành, lo cho conườ ư ế
  cháu...)
  + Các con s làm đ th hi n s yêu quý bà? (rót n c, l y tăm, yêu ướ
  th ng bà...)ươ
  - m t b n nh cũng r t yêu th ng bà, không nh ng rót n c, l y ươ ướ
  tr u cho b n còn bi t chăm sóc khi m. th , chú Quang Huy đã ế ế
  sáng tác bài th ơ r t hay. Các con bi t bài th không? (Gi a vòng gió ế ơ
  th m)ơ
  Trong l p mình, nh ng b n nào đã thu c bài th r i? (N u tr đã ơ ế
  thu c thì cho 01 tr đ c). Sau đó cô đ c l n 1 cho tr nghe.
  2. Đ c th k t h p hình nh minh h a ơ ế
  - Đ giúp các con hi u h n v n i dung bài th ơ ơ Gi a vòng gió th m ơ ” do
  chú Quang Huy sáng tác; chu n b m t s hình nh minh h a. Các con v a
 • quan sát màn hình v a l ng nghe cô đ c bài th nhé! ơ
  - GV đ c bài th và trình chi u hình nh minh h a lên màn hình; ơ ế
  - Cô đ c th k t h p hình nh máy tính ơ ế
  * Tr hát “C nhà th ng nhau” v đ i hình ch C ươ
  3. Gi i thi u v n i dung bài th ơ
  - Cho tr ch i trò ch i “Ai nhanh h n, ai gi i h n” ơ ơ ơ ơ
  + Lu t ch i: M i t s dùng x c đ giành quy n tr l i các câu h i ơ ả ờ
  c a cô, đ i nào nhanh đ c quy n tr l i tr l i đúng s đ c 1 bông hoa, ượ ượ
  tr l i sai m t m t l t ch i ượ ơ
  + Các con v a đ c nghe bài th gì? ượ ơ (tr tr l i)
  + Bài th này do ai sáng tác? (tr tr l i)ơ
  + N i dung c a bài th nói lên đi u gì? (Tình c m c a cháu đ i v i bà) ơ
  + B n nh đã nh c chú gà nâu và ch v t b u nh th nào? (Hãy yên l ng ư ế
  cho ng ) b n nào th cho c l p bi t câu th nào th hi n đi u này? ả ớ ế ơ
  + Tr đ c t câu th “Này chú nâu...Ch gào m ĩ”. (GV cho 1 tr ơ
  đ c, sau đó c l p đ c);
  - Gi i thích t khó: “ m ĩ” là ti ng nói n ào, nói to ế
  + Vì sao b n nh l i nh c chú gà nâu và v t b u im l ng? (vì bà đang m)
  + Câu th nào nói lên đi u đó? (cho 1 tr đ c, sau đó c l p đ c)ơ
  Hãy yên l ng nào
  Cho bà t ng
  + B n nh đã làm gì đ th hi n tình c m c a mình đ i v i bà? (qu t
  cho bà, bên c nh bà)
  + Giáo viên đ c đo n th : “Bàn tay nh nh n… Có cháu ng i bên” ơ
  - Gi i thích t khó: + “nh nh n” là đang còn nh
  + “Phe ph y” là qu t nh nhàng
  + “đ u đ u” qu t v a ph i, không nh , không
  m nh
  + Khi bà m c nh v t xung quanh nh th nào? ư ế (im l ng, v ng v )
  + Câu th nào t c nh v t bu n v ng v khi b m? (cho 1 trơ
  đ c,
  sau đó c l p đ c l i)
  Căn nhà v ng v
  Khu v n l ng imườ
 • “v ng v ” là không có ai, không có ti ng nói ế
  H ng b i h ng cauươ ưở ươ
  L n vào tay qu t
  Cho bà n m mát
  Gi a vòng gió th m ơ
  + N u nh bà c a các con b m thì con s làm gì? (chăm sóc bà….)ế ư
  - Cô giáo d c tr bi t yêu th ng và chăm sóc bà ế ươ
  - Cô cùng tr đ t tên cho bài th : Cho nhi u tr đ t tên và th ng nh t l y ơ
  tên chung cho bài thơ
  4. Tr đ c th ơ
  - Luy n đ c th : Cô cùng tr v a đi d o ch i và đ c th qua nh ng b c ơ ơ ơ
  tranh minh h a đã treo xung quanh l p sau đó v a đ c v a đi v đ i hình
  ch U
  Th i gian luy n đ c đã h t. Bây gi chúng mình s thi đ c th , xem t , ế ơ
  nhóm, cá nhân nào đ c th hay h n. ơ ơ
  M i 3 t đ c th . ơ
  Sau m i l n đ c, m i tr 2 t còn l i nh n xét cách đ c th c a t b n, ơ
  sau đó GV nh n xét. Khi tr đ c, GV chú ý rèn k năng đ c cho tr .
  - Ti p t c cho tr đ c l n l t theo nhómế ượ
  - Tr đ c cá nhân
  - Sau đó g i nh ng cháu còn y u lên đ c, đ ch nh s a. Sau m i ế
  l t đ c GV nh n xét, s a sai và tuyên d ng tr ;ượ ươ
  Cu i cùng m i c l p cùng xem k ch th “Gi a vòng gió th m”. ơ ơ
  Cho tr hát bài “Cháu yêu bà” và đi ra sân./.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016 , 11:16

Mô tả tài liệu:

Đề tài: Thơ: “Giữa vòng gió thơm”

Đề tài: Thơ: “Giữa vòng gió thơm” GIÁO ÁN THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11 NĂM HỌC: 2016 – 2017 Đề tài: Thơ: “Giữa vòng gió thơm” Dạy lớp: 5 tuổi A Thời gian: 30-35 phút

Tin mới nhất

Trang