Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoang Lien Thứ hai, Tháng 7 18, 2016 - 14:54
2 Nguyen Hien Thứ tư, Tháng 8 31, 2016 - 21:29
3 Đỗ Thoa Thứ sáu, Tháng 10 28, 2016 - 13:05

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 109
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: DOC
 • H và tên HS : ……………………………………………..
  L p : ………………………………………..
  Tr ng : ……………………………………………………ườ
  Đ ÔN T P HÈ MÔN TOÁN 5
  PH N 1 : PH N TR C NGHI M
  M i bài t p sau đây kèm theo các câu h i A,B,C D. Hãy khoanh
  tròn vào câu tr l i đúng nh t.
  1. 76% c a 2 gi là :
  A. 5472 giây B. 9473 giây C. 2736 giây
  D. C A,B,C đ u sai
  2. Em đi b quanh m t cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra m i gi
  em đi đ c 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .ượ
  A. 20 m B. 5 m C. 10 m D. 0,1413
  m
  3. M t nông tr ng408 con trâu,v a ng a, v a ng a, v a bò. Bi t: ườ ế
  s trâu ít h n s ng a là 12 con, s g p đôi s trâu. Hãy tính s con ơ
  bò c a nông tr ng y. ườ
  A. 99 con B. 198 con C. 111 con D. 146 con
  4. M t ng i đi xe đ p xuôi theo chi u gió t t nh A đ n t nh B v i ườ ế
  v n t c 18 km/h.Lúc quay v , ng c gió nên ng i đó ch đi đ c ượ ườ ượ
  ( t t nh B v t nh A ) v i v n t c 12 km/h. Tính v n t c trung bình c
  quãng đ ng đi và v .ườ
  A. 15 km/h B. 14,4 km/h C. 36 km/h D. 27
  km/h
 • 5. M t ô đi t A đ n B v i v n t c 30 km/h, sau đó đi t B v A v i ế
  v n t c 40 km/h. Th i gian đi nhi u h n th i gian v 40 phút. V y ơ
  quãng đ ng AB dài :ườ
  A. 40 km B. 15 km C. 56,2 km D. 80 km
  6. Tính chi u cao m t hình thang đáy l n 56 m, đáy 29 m m t
  n a di n tích là 497,25
  A. 23,4 cm B. 123,4 m C. 11,7 m D. C A,B,C
  đ u sai
  PH N 2: PH N T LU N
  1. Tính giá tr bi u th c sau : 45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ………………………………………………
  2. Đi n s ho c đ n v thích h p vào ch ch m. ơ
  a. 45,89 ha = ….. dag 98,621 t n = …... dag 21,09 hm =
  ….. dam …. m
  b. 36,897 m = ..... m 890 dm 4,533 y n = …. kg 31 dagế 12 t =
  3/25…..
  3. Tìm y, bi t: 2gi 40 phút : y = 5/7 giế
 • ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  …………….
  4. M t khu v n hình ch nh t chu vi 108 m. N u tăng chi u ườ ế
  r ng thêm 8 m và gi m chi u dài đi 8 m thì khu v n s tr thành hình ườ
  vuông. Tính di n tích khu v n đó. ườ
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………...
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………
  ……………………………

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016 , 08:55

Mô tả tài liệu:

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5

ĐỀ ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 5 năm học 2016-2017 - ôn tập hè lớp 5, ôn tập hè môn toán lớp 5

Tin mới nhất

Trang