Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 9 29, 2016 - 05:22
2 Nguyễn Thúy Hằng Thứ tư, Tháng 12 14, 2016 - 02:17
3 Nguyễn Thúy Hằng Thứ tư, Tháng 12 14, 2016 - 19:41
4 Nguyễn Thúy Hằng Thứ tư, Tháng 12 14, 2016 - 22:41
5 Kiều Anh Chủ nhật, Tháng 3 18, 2018 - 13:57

Đề cương ôn tập Kinh Tế Vĩ Mô 1 ĐH Ngoại Thương

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 56
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 30 | Loại file: PDF
 • Phuong Loan – Beely cute
  CÂU H I TR C NGHI M : KINH T VĨ MÔ
  1- Cho bi t nh ng câu bình lu n sau đây: Vi c chính ph tăng chi tiêu cho qu c phòng mà không tăng thu có th d n đ n GNP caoế ế ế
  h n và giá c th p h n.ơ ơ
  Tr l i: Sai vì: chính ph tăng chi tiêu cho qu c phòng mà không tăng thu ế AD P Y.
  2- Khi tính t ng s n ph m qu c dân thì không đ c (+) kho n chi tiêu cho tiêu dùng và chênh l ch hàng t n kho. ượ
  Tr l i: Sai vì: Khi tính t ng s n ph m qu c dân GNP thì đ c (+) kho n chi tiêu cho tiêu dùng và chênh l ch hàng t n kho. ượ
  3- Khi th tr ng trái phi u cân thì th tr ng ti n t cũng cân b ng ườ ế ườ
  Tr l i: Đúng vì: Theo m i quan h TT ti n t và TT trái phi u ta có ph ng trình: MS+BS=MD+BD ế ươ
  MS - MD = BS - BD
  TT ti n t = TT trái phi u. V y khi TT trái phi u cân b ng BD=BS do đó theo ph ng trình ta có MS=MD ế ế ươ th tr ng ti n t cân b ng ườ
  Phuong Loan -Beely cute
 • Phuong Loan Beely cute
  4- Khi các tác nhân trong n n kinh t thay đ i d ki n c a mình v t ng lai thì đ ng philíp ng n h n d ch chuy n ế ế ươ ườ
  Tr l i: Đúng vì khi tác nhân trong n n kinh t thay đ i thì AD thay đ i ế Đ ng philíp ng n h n d ch chuy n.ườ
  5- T giá h i đoái đ ng n i t tăng làm cán cân th ng m i x u đi, giá c tăng lên. ươ
  Tr l i: Sai vì:
  * e { - X (xu t kh u )
  { - XM (nh p kh u ) NX (xu t kh u ròng)
  Cán cân th ng m i x u điươ
  * NX AD Vi c làm có ít t l th t nghi p nhi u giá c
  6- L m phát tăng lên s tác đ ng vào c cung c u ti n và làm thay đ i lãi su t cân b ng
  Tr l i: Đúng vì: L m phát c u ti n MB C u ti n d ch chuy n cung, c u ti n đ u thay đ i và L
  Phuong Loan - Beely cute
 • Phuong Loan Beely cute
  7- Ho t đ ng c a th tr ng m (mua bán trái phi u) s làm thay đ i v n d tr c a các Ngân hàng th ng m i ườ ế ươ
  Tr l i: Ho t đ ng th tr ng m ườ thay đ i ti n c s ơ thay đ i lãi su t thay đ i ti n d tr c a Ngân hàng th ng m i ươ
  8- Dùng chính sách tài khoá đ đi u ti t n n kinh t thì ngân sách hàng năm s cân b ng ế ế
  Tr l i: Sai vì tuỳ thu c chính sách tài khoá cùng chi u hay chính sách tài khoá ng c chi u ượ
  9- Thu nh p qu c dân không bao g m kh u hao nh ng l i bao g m chi tiêu mua s m máy móc thi t b m i. ư ế
  Tr l i: Đúng vì"
  Y= GNP - Kh u hao - Thu gián thu ế
  10- S n l ng cân b ng c a n n kinh t chính là GNP đã th c trong n n kinh t ượ ế ế
  Tr l i: Sai vì GNP = GDP + Thu nh p ròng t n c ngoài ướ
  11- Khi MPC
  thì s nhân chi tiêu
  Phuong Loan - Beely cute

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 12:27

Mô tả tài liệu:

Đề cương ôn tập Kinh Tế Vĩ Mô 1 ĐH Ngoại Thương

Đề cương ôn tập Kinh Tế Vĩ Mô 1 ĐH Ngoại Thương

Tin mới nhất

Trang