Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ hai, Tháng 9 12, 2016 - 19:51

Dạy bé thông minh qua các bài thơ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 21
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • D y bé thông minh qua các bài th ơ
  B s u t p nh ng bài th luy n trí thông minh cho tr s ư ơ
  giúp bé phát tri n trí tu , n n p. ế M i các ph huynh c ùng
  xem và d y nh ng bài th ơ giúp rèn luy n trí thông minh
  cho tr sau đây nhé.
  Các nghiên c u đã cho th y r ng, tr nh th ng xuyên đ c ườ ượ
  ti p xúc v i các bài th luy n trí thông minh cho tr , các bàiế ơ
  đ ng dao, ca dao… ý nghĩa giáo d c s phát tri n trí tu c c
  t t, tr thông minh h n so v i nh ng tr khác. Ngoài ra, nh ng ơ
  bài th này còn giúp tr s ng n n p và tinh th n trách nhi mơ ế
  h n. th , b m hãy d y con nh ng bài th hay ngay t nhơ ế ơ
  nhé.
  Chi c đ ng hế
  Em đang say ng
 • Quên c gi r i
  Chú đ ng h nh c
  Reng! Reng! D y thôi!
  Gà tr ng d y s m
  Mèo l i ng tr aườ ư
  Còn em đi h c
  Đi cho đúng gi .
  B m nên th ng xuyên d y con nh ng bài th luy n trí thông ườ ơ
  minh cho tr
  Cái l iưỡ
  Tôi là cái l iưỡ
  Giúp b n h ng ngày
  N m v th c ănế
  Nào chua nào ng t
  Nh ng gì quá nóng
  B n ch v i ăn
  Hãy ch m t tý
  Không thì đau tôi.
  M i cô d y ơ
  M ! M i cô d y ơ
  Ph i gi s ch đôi tay
  Bàn tay mà dây b n
  Sách áo cũng b n ngay