Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 loi le Thứ hai, Tháng 2 22, 2016 - 12:44
2 loi le Thứ năm, Tháng 2 25, 2016 - 12:28
3 Thùy Dung Thứ tư, Tháng 4 20, 2016 - 08:14
4 Thùy Dung Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 08:12
5 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 11:07
6 Hung Nguyen Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 11:07
7 mai tiệp Thứ bảy, Tháng 6 4, 2016 - 23:15
8 Việt Nam Hài Thứ hai, Tháng 6 6, 2016 - 15:19
9 Việt Nam Hài Thứ hai, Tháng 6 6, 2016 - 15:19
10 Truong Thuong Thứ năm, Tháng 9 28, 2017 - 21:22

Công Nghệ 3G WCDMA UMTS

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 48
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 40 | Loại file: DOC
 • VI N Đ I H C M HÀ N I
  KHOA CNĐT-TT
   
  Đ TÀI :
  Công Ngh 3G WCDMA UMTS
  GVHD:Th s Đ ng Hoàng Anh
  SVTH: Vũ Tu n Anh
  L P: HC 7A
  Hà N i, Ngày 18 tháng 3 năm 2013
 • M C L C
  L I NÓI Đ U …………………………………………………………….3
  CH NGƯƠ I. XU H NG PHÁT TRI N H TH NG THÔNG TIN Đ NGƯỚ
  TOÀN C U……………………………………………………………….. …4
  1 Xu h ng phát tri n h th ng thông tin di đ ng trên thướ ế
  gi i…………………...4
  1.2 H ng phát tri n lên 3G s d ng công ngh WCDMAướ
  …………………………..6
  1.2.1 GPRS…………………………………………………………………………….6
  1.2.2 EDGE…………………………………………………………………………….6
  1.2.3 WCDMA hay UMTS/FDD……………………………………………………...7
  1 T ng
  k t…………………………………………………………………………….7ế
  CH NG II. T NG QUAN CÔNG NGH WCDMA TRONG H TH NGƯƠ
  UMTS…………………………………………………………………………..8
  2.1 Nguyên lý CDMA………………………………………………………………….8
  2.1.1 Nguyên tr i ph CDMA
  ……………………………………………………...8
  2.1.2 K thu t tr i ph gi i tr i
  ph ………………………………………………...9
  2.1.3. K thu t đa truy nh p
  CDMA…………………………………………………..9
  2.2. M t s đ c tr ng c a l p v t lý trong h th ng WCDMA……………………… ư
  11
  2.2.1. Các tr i ph
  ………………………………………………………………..11
  2.2.2. Dung l ngượ
  m ng……………………………………………………………...12
  2.2.3. Phân t p đa đ ng- B thu ườ
  RAKE…………………………………………….12
  2.2.4. Các kênh giao di n tuy n UTRA ế
  FDD……………………………………..13
 • 2.3. Ki n trúc h th ngế
  UMTS…………………………………………………….....14
  2.3.1. Ki n trúc m ng truy nh p tuy nế ế
  UTRAN………………………………….......17
  a. B đi u khi n m ng
  tuy n……………………………………………………………..ế 18
  b. Nút B (Tr m g c)………………………………………………………………………….. 19
  2.4. T ng k t v công ngh truy nh p tuy n WCDMA trong h th ng ế ế
  UMTS…..19
  CH NG III. ĐI U KHI N CÔNG SU T VÀ CHUY N GIAO TRONGƯƠ
  QU N LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUY N………………………………...22
  3.1 Đi u khi n công su t……………………………………………………………
  22
  3.1.1 Gi i thi u chung ……………………………………………………………………..22
  a) Đi u khi n công su t vòng m (Open-loop power control)…………………………
  23
  b) Đi u khi n công su t vòng
  kín………………………………………………………....23
  c) Đi u khi n công su t vòng bên
  ngoài…………………………………………………..24
  3.2 Đi u khi n công su t trong chuy n giao m m……………………………………
  25
  3.2.1 Đi u khi n công su t vòng
  ngoài……………………………………………….27
  3.2.2 . Đ l i c a đi u khi n công su t vòng
  ngoài………………………………….28
  3.2.3 Các d ch v ch t l ng cao …………………………………………………… ượ
  29
  3.3 Gi i h n bi n đ ng đi u khi n công su t ế
  ………………………………………..30
  3.4 T ng k t ………………………………………………………………………… ế
  30

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2016 , 00:22

Mô tả tài liệu:

Công Nghệ 3G WCDMA UMTS

Công Nghệ 3G WCDMA UMTS - Báo cáo tốt nghiệp chuyên đề công nghệ thông tin. Phần I : Xu hướng phát triển hệ thống thông tin di động toàn cầu Phần II. Tổng quan công nghệ WCDMA.trong hệ thống UMTS Phần III : Điều khiển công suất

Tin mới nhất

Trang