Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
2 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
3 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
4 Trần Nhật Hiếu Thứ bảy, Tháng 6 25, 2016 - 17:38
5 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
6 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
7 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
8 Nguyễn Thị Huế Thứ năm, Tháng 6 30, 2016 - 22:47
9 Tuấn Phạm ngọc Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 16:54
10 Tuấn Phạm ngọc Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 16:54

Trang

Chuyên đề 3. Lượng giác ( Ôn thi THPT)

Ảnh của blogtoan
Lê Trung Kiên(18 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 52
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: PDF
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016
  15
  CHUYÊN ĐỀ 3. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
  TÍNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC
  1. Phương trình đưa về dạng tích
  1.1. Phương trình sử dụng các công thức biến đổi lượng giác: công thức biến tích thành tổng, tổng
  thành tích, công thức hạ bậc,…
  Ví dụ 1. Giải phương trình: sinx+sin2x+sin3x+sin4x+sin5x+sin6x=0 (1)
  ĐS:
  2
  7
  2
  ;
  3 3
  2
  2
  3
  k
  x
  k
  x k Z
  x k
  *Lưu ý: Khi ghép cặp để ra tổng ( hoặc hiệu ) sin ( hoặc cos ) cần để ý đến góc để sao cho tổng hoặc hiệu
  các góc bằng nhau
  Ví dụ 2. Giải phương trình:
  3 3
  2 3 2
  cos3 cos sin3 sin
  8
  x x x x
  (2)
  ĐS:
  16 2
  k
  x k Z
  *Lưu ý: Việc khéo léo sử dụng công thức biến tích thành tổng có thể giúp ta tránh được việc sử dụng
  công thức nhân 3
  Ví dụ 3. Giải phương trình :
  2 2
  2cos 2 3 cos4 4cos 1
  4
  (3)
  ĐS
  ,
  12 36 3
  k
  x k x k
  1.2. Phương trình sử dụng một số biến đổi khác
  Việc đưa phương trình về dạng tích điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để phát hiện ra nhân tử
  chung nhanh nhất, sau đây là một số biến đổi có thể giúp ta làm được điều đó
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016
  16
  2 2
  2
  2
  sin 1 cos 1 cos , cos 1 sin 1 sin
  cos2 cos sin cos sin
  1 cos2 sin 2 2cos (sin cos )
  1 sin 2 sin cos
  1 cos2 sin 2 2sin (sin cos )
  1 sin 2 sin cos
  sin cos
  1 tan
  cos
  2 sin
  x x x x x x
  x x x x x
  x x x x x
  x x x
  x x x x x
  x x x
  x x
  x
  x
  x
  sin cos
  4
  x x
  Ví dụ 4. Giải phương trình:
  2sin (1 cos2 ) sin 2 1 2cos
  x x x x
  (4)
  Giải
  Cách 1:
  2cos 1 2sin cos 1 0
  x x x
  Cách 2:
  2
  cos sin 2sin cos 2cos cos sin 0
  x x x x x x x
  Ví dụ 5.Giải phương trình:
  cos2 3sin 2 5sin 3cos 3
  x x x x
  (5)
  Giải
  (2sin 1)(3cos sin 2) 0
  x x x
  2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
  Với loại phương trình này khi giải rất dễ dẫn đến thừa hoặc thiếu nghiệm, điều quan trọng nhất
  của dạng này là đặt điều kiện và kiểm tra điều kiện xác định.Thông thường ta hay dùng đường tròn lượng
  giác để loại nghiệm. Ngoài ra, ta cũng gặp nhiều phương trình chứa tan, cot. Khi đó, có thể sử dụng một
  số công thức
  sin sin
  tan tan cota cotb=
  cos cos cos cos
  os os
  tan cot tana-cotb=
  cos sin cos sin
  2
  tan cot c
  sin 2
  a b b a
  a b
  a b a b
  c a b c a b
  a b
  a b a b
  a a
  a
  ot tan 2cot 2
  os os
  1 tan tan 1 tana tan
  cos cos cos cos
  a a a
  c a b c a b
  a b b
  a b a b
  Cần lưu ý các điều kiện xác định của từng công thức
  Ví dụ 6. Giải phương trình:
  2cos4
  cot tan
  sin 2
  x
  x x
  x
  (6)
  Đs:
  ,
  3
  x l l Z
  Ví dụ 7. Giải phương trình:
  3 2
  2
  4 os 2 os 2sin 1 sin 2 2 sin cos
  0
  2sin 1
  c x c x x x x x
  x
  (7)
 • https://www.facebook.com/letrungkienmath https://sites.google.com/site/letrungkienmath
  Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2015-2016
  17
  Đs:
  2
  ,
  3
  m
  x m Z
  Ví dụ 8. Giải phương trình:
  2
  3tan3 cot 2 2 tan
  sin 4
  x x x
  x
  (8)
  Giải
  ĐK:
  os3x 0
  sin2x 0
  6 3
  ,
  cos 0
  4
  sin 4 0
  c
  k
  x
  k Z
  x
  k
  x
  x
  (*)
  1 1
  arccos ,
  2 4
  x m m Z
  BÀI TẬP TỰ LUYỆN
  2
  1) os3 os2 cos 1 0 2) 2 2 sin cos 1
  12
  1 1
  3)(1 tan )(1 sin 2 ) 1 tan 4)sin
  2 sin 2cot 2
  sin 2 2sin
  5)sin 2 os2 3sin cos 2 0
  6)tan cos cos sin 1 tan
  c x c x x x x
  x x x x x x
  x x
  x c x x x
  x x x x x
  3
  3 3
  tan
  2
  2 cos sin
  1
  7)2 2 os 3cos sin 0 8)
  4 tan cot 2 cot 1
  1
  9)cos cos2 os3 sin sin 2 sin3
  2
  10)sin os os2 tan tan
  4 4
  11)tan tan 2 sin3 cos2
  12)sin cos4
  x
  x x
  c x x x
  x x x
  x xc x x x x
  x c x c x x x
  x x x x
  x
  2 2
  2 2
  2
  2 3 3 2
  7
  sin 2 4sin
  4 2 2
  13)sin sin cos sin 1 2cos
  2 2 4 2
  14)2sin cot 2sin 2 1
  sin 3
  15)sin cos3 sin sin3 cos sin sin 3
  3sin 4
  x
  x x
  x x x
  x x
  x x x
  x
  x x x x x x x
  x

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2016 , 09:39

Mô tả tài liệu:

Chuyên đề 3. Lượng giác ( Ôn thi THPT)

Đây là tài liệu hay và cần thiết cho các em ôn thi THPT Quốc gia, Chúc các em thi đạt kết quả cao!

Tin mới nhất

Trang