Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Cách xử lý vết thương khi bị ong đốt

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Cách x lý khi b ong đ t
  Ong đ t là m t tai n n th ng g p tr em do hi u đ ng, ngh ch ng m. ườ ế
  Có m t s tr ng h p do b ong đ t không x lý k p th i và đúng cách ườ
  d n đ n nguy hi m cho tính m ng, nh t là v i nh ng c th ng i có s c ế ơ ườ
  đ kháng, ch u đ ng kém, ng i có m n c m v i ph n hoa. ườ
  1. Nh ng đi u c n bi t v n c ong ế
  N c ong đ c ch a trong 2 tuy n n c d n vào m t kim chích sau đít ong. ượ ế
  Tuy n bên trái ch a ch t ki m l ng, tuy n bên ph i ch a ch t toan l ng ế ế
  (axit). N c ong có thành ph n chính là protein kèm theo men xâm nh p,
  men tiêu huy t, tiêu t bào, các ch t gây d ng và acetylcholine. Tùy theo ế ế
  loài ong mà n c s đ c ít hay nhi u. Có lo i g n nh không đ c (ong m t) ư
  nh ng cũng có lo i ư gây ch t ng i ch v i vài v t chích nh vong vò ế ườ ế ư
  v , ong đ t , ong b p cày,... do đó tuy t đ i không đ c xem th ng khi ượ ườ
  b ong đ t vì ng i b đ t khó phân bi t là mình b lo i ong nào đ t. ườ
  2. B ong đ t nên làm gì
  Khi b ong t n công, ng i b n n ph i h t s c bình tĩnh, tr c tiên c n ườ ế ướ
  che vùng đ u đ không b đ t, ti p đ n tìm cách dùng tay b i đ t cát vung ế ế
  lên đ xua đu i chúng bay đi ch khác. Tuy t đ i không dùng nhánh cây,
  qu n áo đ xua vì càng xua, ong s càng bu l i t n công.
  Khi b ong đ t, n n nhân tuy t đ i ph i nhanh chóng s c p c u và đ n ơ ế
  c s y t g n nh t đ thăm khám. N n nhân ch c n nh n d ng con ong ơ ế
  đã đ t mình đ cung c p cho bác sĩ bi t, tìm h ng đi u tr h p lý, không ế ướ
  nên t mình phán đoán r i xem th ng b nh tr ng mà d n đ n nh ng ườ ế
  nguy c khó l ng.ơ ườ
  3. Cách s c u khi b ong đ tơ
  - C n g p ngòi n c trên da sau khi b ong đ t đ gi m nhi m đ c, vì th ế
  c n l y b ngòi n c ong c m trên da b ng cách dùng m t cái nhíp nh
  đ g p ho c dùng m t v t có b s c đ g t nh ngòi n c ong.
  - R a s ch v t ong đ t b ng dung d ch thu c tím t 0,1 đ n 0,2% ho c ế ế
  n c vôi, n c s ch v i xà phòng.ướ ướ
  - Sau đó đ t m t mi ng g c m, l nh lên ch v t đ t. N u có s n n c ế ế ế ướ
  đá l nh, cu n n c đá vào trong m t mi ng v i s ch đ p lên ch b ong ướ ế
  đ t đ làm gi m s ng, đau. Nên tháo nh n ngón tay, vòng đeo tay c ư
  tay n i có v t ong đ t đ phòng tránh s chèn ép m ch máu khi có hi n ơ ế
  t ng phù n . ượ
 • - Cho n n nhân n m ngh ng i n i thoáng mát và u ng nhi u n c. ơ ơ ướ
  - N u n n nhân có trên 10 v t ong đ t ho c v t ong đ t vùng da đ u ế ế ế
  không nên bóp n n v t đ t hay khi n n nhân có bi u hi n đ da, n i m ế
  đay, tri u ch ng ng a lan r ng toàn thân... c n theo dõi, phát hi n các d u
  hi u d ng, nhi m đ c.
  - N u n n nhân b đau nh c nhi u, bu n nôn, nôn m a, ho ng h t, b n ế
  ch n; b kích thích, v t vã, t c ng c, khó th ... c n chuy n n n nhân đ n ế
  b nh vi n n i g n nh t. ơ
  - Khi b ong đ t, nh t là lo i ong vò v đ t v i nhi u v t chích trên c ế ơ
  th , đ c bi t là đ i v i tr em. C n s c u, x trí ban đ u và chuy n n n ơ
  nhân đ n c s y t càng s m càng t t đ đ c s tr giúp nh m phòng ế ơ ế ượ
  tránh các nguy c h u qu x u có th x y ra làm nh h ng đ n s c ơ ưở ế
  kh e, k c tính m ng.
  4. Gi m đau v t ong đ t ế
  V t ong đ t gây đau nh c và n ng n h n trong t t c nh ng lo i côn ế ơ
  trùng. D i đây là m t cách x lý đ n gi n và r ti n, b n có th áp d ngướ ơ
  trong tr ng h p vô tình b ongườ đ t v i nh ng đ dùng t i nhà.
  - Đ u tiên, r a s ch vùng b chích b ng n c s ch hay b ng oxy già. ướ
  - Sau đó, l y m t cái tô nh và nung 1 thìa canh sô-đa trong đó. Cho thêm
  m t chút n c và tr n đ u thành m t h n h p nhão. ướ
  - Cu i cùng, đ p h n h p này lên v t ong đ t và n m ngh . Khi v t ong ế ế
  đ t đã h t đau, r a l i b ng n c s ch. ế ướ
  5. Bài thu c dân gian đ n gi n ch a ong đ t ơ
  - N u không may b ong đ t (nh t là lo i ong to có n c đ c) ch c n l y ế
  rau d n vò nát, xát vào ch b đ t s th y d u đau bu t r t nhanh.
  - Rút ngòi ong ra, sau đó l y lá b c hà t i r a s ch, vò nát, xát vào. ươ
  - Dùng vôi đã tôi bôi vào ch b đ t.
  - H t và lá qu t h ng bì giã nh nhuy n, đ p lên v t đ t. ế
  - Măng tre vòi (t i non) xát vào v t đ t.ươ ế
  - C t m t lát c ráy d i xát vào v t đ t. ế
  - Thu c lào t m n c đi u (ho c giã nát) ch m vào v t đ t. ướ ế ế
  - L y lá, dây, c chìa vôi giã nh , đ p vào v t đ t. ế
  - L y rau sam r a s ch, giã nhuy n, đ p.
 • - Gi m n c đ c do ong đ t, l y m t thìa cà phê n c ép c hành xoa vào ướ
  vùng b ong đ t sau đó dùng nhíp g p ngòi ra. Ngoài ra, có th dùng aspirin
  xoa lên ch ong đ t đ gi m đau.
  * N u là ong vò v hay b nâu, dùng n c ti u c a bé trai kho m nh r aế ướ
  v t đ t, sau đó dùng hành, h , t i, s , c nén giã nát, v t l y n c c t, ế ướ
  hoà v i chút r u tr ng cho u ng. ượ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2016 , 00:17

Mô tả tài liệu:

Cách xử lý vết thương khi bị ong đốt

Cách xử lý vết thương khi bị ong đốt

Tin mới nhất

Trang