Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Cách phân biệt sữa thật và sữa giả cực hay

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • Cách phân bi t s a th t và s a gi c c hay
  S a m t s n ph m quen thu c v i các ngày nay. Tuy
  nhiên đ tránh mua ph i s a gi , kém ch t l ng cho bé, các ượ
  m hãy tìm hi u ngay bài vi t sau đây đ bi t cách phân bi t ế ế
  s a gi s a th t giúp b o v s c kh e cho bé yêu.
  Các đ u n u nhi u th đo n tinh vi đ s n xu t buôn bán
  s a gi . Các hình th c ph bi n nh t nhái nhà s n xu t, gia ế
  h n s d ng, th m chí thu mua bao còn h n s d ng đ thay
  th s a gi bên trong.ế
  Đ i v i s a nhái nhà s n xu t, ng i dùng có th quan sát bao bì ườ
  hình nh m nh t không nét, câu t thi u chính xác, sai ế
  l i chính t do quá trình sao chép, h n s d ng b t y xóa ho c ị ẩ
  in ch ng, v h p móp méo...
  Tuy nhiên, ng i dùng khó phân bi t s a gi đ ng trong h pườ
 • th t. M t v b t gi s a gi m i đây cho th y, các c s th ng ơ ườ
  thu mua v h p chính hãng còn nguyên v n, không móp méo, h n
  s d ng dài... t các c a hàng ph li u. Sau khi làm s ch, h p ế
  đ c đóng gói s a kém ch t l ng d p n p gi y b c, đóngượ ượ
  n p lon nh s n ph m th t. S a gi đ c g n th ng hi u n i ư ượ ươ
  ti ng đ tăng l i nhu n và d qua m t ng i tiêu dùng.ế ườ
  Hi n nay, dù đã đ c báo chí thông tin nhi u v các lo i s a gi , ượ
  s a kém ch t l ng làm nguy h i đ n s c kh e tr em, nh ng ượ ế ư
  không ít m v n v p ph i nh ng sai l m đáng ti c. ế
  Chuyên gia dinh d ng Ph m Th Y n Nhi chia s trên báo Giaưỡ ế
  đình h i: “Đã không ít nh ng tr ng h p tr đ c b ườ ượ
  m đ a đ n b nh vi n c p c u ng đ c s a, nh thì nôn, tr , ư ế
  s t, tiêu ch y, n ng thì co gi t, nhi m trùng toàn thân...”.
  M o phân bi t s a gi
 • Trao đ i v i Báo GĐ&XH, PGS.TS Nguy n Công Kh n, Vi n
  tr ng Vi nDinh d ng cho bi t đ phân bi t ch t l ng s aưở ưỡ ế ượ
  t t-kém, các m có th căn c theo nh ng đi m sau:
  - S a b t ngon khi m n p ra s t a mùi th m mát d ch u, b t ẽ ỏ ơ
  s a m m m n màu vàng nh t. S a b t kém ch t l ng s ượ
  không th đ c nh ng đi u này, th mùi h ng không ượ ươ
  d ch u, b t b vón c c và có màu l .
  - N u mu n ki m tra k h n thì th áp d ng m t trong cácế ơ
  cách sau: Cho m t thìa s a b t ra c c và đ n c ngu i vào. S a ướ
  b t kém ch t l ng ho c gi s l ng ngay xu ng đáy tan ượ
  nhanh ch a h khu y. Trong khi đó, s a b t t t s n i lư ơ
  l ng, không tan n u ch a khu y lên. T ng t , khi đ n c sôi ế ư ươ ướ
  vào c c có s a b t, s a b t gi ho c kém ch t l ng s tan ngay ượ
  không còn màu s c t nhiên c a s a. S a b t t t s n i l ơ
  l ng và vón l i n u ch a khu y lên. ế ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2016 , 00:14

Mô tả tài liệu:

Cách phân biệt sữa thật và sữa giả cực hay

Cách phân bi t s a th t và s a gi c c hayệ ữ ậ ữ ả ựS a là m t s n ph m quen thu c v i các bé ngày nay. Tuyữ ộ ả ẩ ộ ớnhiên đ tránh mua ph i s a gi , kém ch t l ng cho bé, cácể ả ữ ả ấ ượm hãy tìm hi u ngay bài vi t sau đây đ bi t cách phân bi tẹ ể ế ể ế ệs a gi s a th t giúp b o v s c kh e cho bé yêu.ữ ả ữ ậ ả ệ ứ ỏCác đ u n u có nhi u th đo n tinh vi đ s n xu t và buôn bánầ ậ ề ủ ạ ể ả ấs a gi . Các hình th c ph bi n nh t là nhái nhà s n xu t, giaữ ả ứ ổ ế ấ ả ấh n s d ng, th m chí thu mua bao bì còn h n s d ng đ thayạ ử ụ ậ ạ ử ụ ểth s a gi bên trong.ế ữ ảĐ i v i s a nhái nhà s n xu t, ng i dùng có th quan sát bao bìố ớ ữ ả ấ ườ ểcó hình nh m nh t và không rõ nét, câu t thi u chính xác, saiả ờ ạ ừ ếl i chính t do quá trình sao chép, h n s d ng b t y xóa ho cỗ ả ạ ử ụ ị ẩ ặin ch ng, v h p móp méo...ồ ỏ ộTuy nhiên, ng i dùng khó phân bi t s a gi đ ng trong h pườ ệ ữ ả ự ộ

Tin mới nhất

Trang